Tehnička i rezonantna zračenja

TEHNIČKA ZRAČENJA ("ELEKTRO - SMOG")

To su zračenja svih električnih strojeva i uređaja

Mogu biti:

1.- korisna (biotska): biogeneratori, bioionizatori: djeluju na ljudski organizam pozitivnim (biotskim) energijama.

2.- štetna (patogena): djeluju na ljudski organizam negativnim (biološki nezdravim, nebiotskim) energijama.

-         satelitske antene i prijemnici,

-         trafostanice, dalekovodi,

-         mobitel uređaji,

-         računala,

-         mikrovalne pećnice,

-         bežični telefoni,

-         tv, video i radio uređaji,

-         uređaji za fotokopiranje,

-         električni kablovi,

-         otvorene električne utičnice,

-         indukcione elektromagnetske jezgre (bobine i sl.).

Sva tehnička zračenja mogu biti horizontalno i vertikalno polarizirana.

Spektar, po ljudski organizam, biološki nezdravih tehničkih zračenja.

Spektar svih elektromagnetskih valova vrlo pregledno prikazuje frekvencije od f = 1 Hz do f = 10 24 Hz, koje u radu neprekidno emitiraju mnogobrojne ljudske tvorevine, dakle sve valne duljine od λ = 10 – 16 m do λ = 10 8 m. Svi ti elektromagnetski valovi valnih duljina od samo nekoliko nanometara pa sve do nekoliko kilometara neminovnost su civilizacijskog napretka čovječanstva i danas su svakodnevno prisutni u biosferi naše prekrasne planete Zemlje.

Ovi elektromagnetski valovi biološki nezdravo utječu na ljudsko zdravlje i život i potrebno se je kvalitetno zaštititi od njihovog djelovanja.

 

 PRIMJERI LJUDSKIH TVOREVINA KOJE PROIZVODE BIOLOŠKI NEZDRAVA (PATOGENA) TEHNIČKA ZRAČENJA

Dalekovodi.

 

Trafostanice.

Bazne telekomunikacijske stanice. 

 

 

Zemaljske satelitske stanice i radari za navigaciju i kontrolu zračnog prometa.

Razni električni i elektronski uređaji koje svakodnevno koristimo: "a" i "e" mobilni telefoni, "b" WLAN bazne stanice, "c" digitalni satovi, "d" DECT bazne stanice i bežični telefoni.

 

TV, radio odašiljači i telekomunikacijski tornjevi.

U dječjim sobama i na mnogim radnim mjestima vrlo često se mogu dijagnosticirati vrlo jaka tehnička zračenja.

 

Radio relejni odašiljači (a), Satelitske antene i prijamnici (b)

Mobilni telefoni vrlo su česti uzročnici tumora i drugih oblika lezija na mozgu.

 

Mnogi električni aparati, uređaji, veći broj PC kompjutera i rasvjetna tijela često mogu biti jaki izvor štetnih tehničkih zračenja; "a" mikrovalne pećnice, "b" PC komjuteri u kontrolama leta, "c" DVD uređaji, "d" kućanski aparati, "e" halogena rasvjeta, "f" televizori, "g" neonska rasvjeta.

 

 

Solariji i razni uređaji i aparati koji se primjenjuju u kozmetičkim salonima mogu proizvoditi dosta jaka i po zdravlje opasna tehnička zračenja.

Danas se već mnogo piše o djelovanju elektromagnetskih polja mobitela na ljudski mozak, o zračenju koje potiče štetne kemijske procese u tijelu, najviše u mozgu, te o povećanom postotku tumora na mozgu u ljudi koji mnogo koriste mobitele. Višegodišnjim medicinskim istraživanjima već je dokazano da zračenje mobitela remeti san, potiče lučenje proteina stresa, uzrokuje glavobolje i mnoge druge probleme posebno ako se mobiteli nose stalno uključeni u zoni pojasa ili u zoni srca i tako djeluju na izuzetno važne dijelove tijela (dojke, jajnike, prostatu…) djevojaka, mladića, žena i muškaraca. Svijet i moderan način života nezamisliv je bez mobitela i mnogih drugih  izuma modernih tehnologija i mnogi uopće ne razmišljaju o potencijalnim i vrlo velikim opasnostima koje takvi mnogobrojni supertelekomunikacijski uređaji mogu učiniti svojim korisnicima. Još 1995 i 1996 godine, dok nije postojala takva masovna uporaba mobitela kao što je to danas, zajedno sa svojim bratom, vrlo sposobnim inženjerom telekomunikacija mjerio sam zračenja energetskih polja mnogih mobitela, analognih i digitalnih, koji su tada bili u uporabi. Rezultati tadašnjih istraživanja primijenjeni su u konstrukciji svih biogeneratora „Atlanta“ i ako imate „Atlantu“ u svojem domu, nosite kao medaljon oko vrata na svojem radnom mjestu, u školi ….. i drugdje, tada možete neometano telefonirati mobitelom koliko god želite jer je energija biogeneratora „Atlanta“ toliko snažna da u jednom prostoru svojim polukuglastim poljem djelovanja na taj prostor u potpunosti neutralizira sve biološki nezdrave energije, dakle i nezdrave energije mobitela i transformira ih u iscjeljujuće energije.

 

RAZDJELNE TRAFOSTANICE,  MEDICINSKI DIJAGNOSTIČKI UREĐAJI, INDUSTRIJSKI UREĐAJI

Razdjelne trafostanice vrlo mnogo se koriste u gradovima (podzemne i nadzemne). Električna energija napona 10.000 V dovodi se podzemnim visokonaponskim kablovima u visokonaponski transformator u kojem se transformira u trofaznu električnu energiju napona 380 V, odnosno u jednofaznu, napona 220 V i niskonaponskim kablovima razvodi do pojedinih razvodnih ormara u stambenim zgradama.

Oko visokonaponskog transformatora mjerenjem se dokazuje postojanje vrlo jakog elektromagnetskog polja, a također mjerenjem se i oko visokonaponskih i niskonaponskih kablova dokazuje postojanje jakih električnih polja.

Oko razvodnog ormara u stambenoj zgradi vlada jako primarno električno polje, a zbog indukcije pojavljuje se i jako sekundarno elektromagnetsko polje.

Ta polja rasprostiru se u okolinu razdjelne trafostanice i vrlo patogeno djeluju na ljude koji rade u poslovnim prostorima ili stanuju iznad ili u blizini takve trafostanice. Mogući su prije svega poremećaji u tokovima biostruja kroz organizam, glavobolje, nesanice, migrene, hormonalni poremećaji, a u vrlo osjetljivih ljudi pojavljuje se sklonost prema razvoju psihičkih bolesti i malignih bolesti (leukemija, limfomi ….).

Razdjelna trafostanica smještena u jednom dvorištu u Zagrebu (Trešnjevka).

 

Raspodjela gustoće elektromagnetskog polja razdjelne trafostanice.

 

 

Brojni industrijski uređaji, strojevi, oprema i proizvode vrlo jaka tehnička zračenja koja vrlo štetno djeluju na zdravlje djelatnika koji svoj radni vijek provode radeći na njima;

"a" uređaji i oprema za obradu tehnologijom lasera;

"b" uređaji i oprema u staklarskoj industriji;

"c" brojni elektromagnetski ventili u automatiziranoj industrijskoj proizvodnji;

"d" uređaji i oprema za zavarivanje;

"e" uređaji i oprema za zavarivanje plastičnih materijala;

"f" i "g" industrijske peći u ljevaonicama;

"h" moderna tiskarska oprema i uređaji za tisak primjenom ultraljubičastih zraka.

 

Uređaji i oprema za suvremenu medicinsku dijagnostiku i terapiju;

"a" uređaji za dijagnostiku i terapiju ultrazvukom;

"b" i "c" uređaji za dijagnostiku magnetskom rezonancijom;

"d" uređaji za radioterapiju proizvode vrlo jako elektromagnetsko polje.

Svi ovi uređaji najviše su štetni za liječnike - dijagnostičare koji veći dio svojeg radnog vremena rade u zonama djelovanja jakih elektromagnetskih polja ovih uređaja. 

 

 

 

10 kV razdjelna trafostanica smještena je u podrumu stambene zgrade u Bjelovaru:


 a) pozicija gdje se u podrumu nalazi trafostanica;

b) čvor kablova štetno zrači na stan;

c) razvodna kutija na vanjskom zidu zgrade;

d) natpis na razvodnoj kutiji opisuje koji se objekti snabdijevaju električnom energijom iz ove trafostanice (HZZO, bolnica, Strossmayerova ulica).

 

 

 

 

10 kV razdjelna trafostanica smještena je u podrumu ove stambene zgrade u Bjelovaru:
 

a) u dvorištu se nalazi arteški bunar;

b) ulaz u podrum gdje je trafostanica;

c) fotografija zgrade;

d i e) pozicija gdje je u podrumu trafostanica - rolete na stanu su godinama spuštene, stan je potpuno neupotrebljiv za stanovanje.

 

  Situacija biološki nezdravih tehničkih zračenja na području 2. Osnovne i Tehničke škole u Bjelovaru, sa koridorima polariziranih signala tehničkog zračenja raznih telekomunikacijskih uređaja u Bjelovaru.

 

Situacija biološki nezdravih tehničkih zračenja razdjelne trafostanice u Ožegovićevoj ulici u Zagrebu.

Na slici je vidljiva zona vrlo jakog zračenja (krug) i koridori pulzirajućih polariziranih signala trafostanice čiji domet štetnog djelovanja je vrlo veliki.

 

"7" .. kućica u dvorištu stambene zgrade .. uređaji i oprema hrvatskih pošta;

"8" .. naponske energetske instalacije tramvajske pruge.

 

Situacija biološki nezdravih tehničkih zračenja u jednom gradskom naselju Zagreba:

"1" .. tehničko zračenje odašiljača i opreme iz MORH-a;

"2" .. informatička i telekomunikacijska oprema i uređaji hrvatske poštanske banke u Nodilovoj ulici;

"3" .. informatička i dijagnostička oprema i uređaji Doma Zdravlja u Vrbanićevoj ulici;

"4" .. informatička i dijagnostička oprema i uređaji poliklinike Popijač-Ključar;

"5" .. informatička oprema Hrvatskog crvenog križa;

"6" .. informatička i dijagnostička oprema i uređaji poliklinike Žaja;

 

BIOLOŠKI NEZDRAVI UTJECAJI VODIČA VISOKOG NAPONA NA LJUDSKI ORGANIZAM:

Ljudi čija je kuća izgrađena u blizini nekog dalekovoda ili u blizini trafostanice sve više pate od nesanice, glavobolja, migrena i raznih psihičkih poremećaja.

Elektrifikacija željezničke pruge dovodi do poremećaja velikih razmjera (prema nekim mjerenjima čak i do 40 km). Ako se jaja ostave pod snopom elektromagnetskih valova sa namjerom da se pilići izlegu, oni se neće izleći.

Električno polje oko trofaznog dalekovoda.

Na slici je prikazana raspodjela električnog polja oko trofaznog dalekovoda. Vodiči dalekovoda postavljeni su na visini između 10 i 13,5 metara od površine zemlje. Oko vodiča je jakost električnog polja 25.000 V/m, a zatim se naglo smanjuje, najprije na 10.500 V/m na udaljenosti 1 m od vodiča.

U okolini tog trofaznog dalekovoda, na udaljenosti 15 metara sa obje strane od dalekovoda jakost električnog polja iznosi 500 V/m i to polje dopire do visine od 25 metara.

Za zdravo fiziološko funkcioniranje ljudskog organizma napon u stanicama ljudskog tijela mora biti 90 mV (mili volti).

Zamislite sami kolika je opasnost stanovanja ili rada blizu dalekovoda ili blizu trafostanice kada na udaljenosti 15 m jakost električnog polja dalekovoda iznosi 500 V/m, što je mnogo puta viši napon od onog koji imaju zdrave stanice ljudskog tijela.

Opasnost po zdravlje i život je izuzetno velika jer ljudski organizam ne može dugo izdržati djelovanje takve jakosti električnog polja u stambenom prostoru !

Brojni projekti Elektroprivrede često puta su katastrofalni s gledišta degradacije antibiotskog nivoa, mreže visokonaponskih vodiča su mreže "anti-zdravlja" i neprekidni „atentat“ na sva živa bića.

Međutim, danas nitko ne misli na sve veću elektro-biološku opasnost. Ako analiziramo poremećaje koje stvaraju visokonaponski vodiči, s tehničkog (fizika) i biološkog (zdravlje) aspekta, oni su sljedeći:

-         elektromagnetski poremećaj,

-         elektrostatički poremećaj,

-         poremećaj pražnjenja korona.       

Elektromagnetski poremećaj: Izmjenična struja indukcijom stvara drugu struju iste frekvencije. Je li ta struja zdrava za stanice našeg tijela? S elektronima u pokretu ne smijemo se igrati, a da ne pretrpimo oštećenje našeg zdravlja.

Elektrostatički poremećaj: Proizvodi nepokretne naboje kao u kondenzatoru. U ovom slučaju kondenzator je vodič visokog napona, tlo je armatura, a zrak je izolator.

Odatle potječe "električni naboj" u svim okolnim objektima: tlu, biljkama, stijenama, čovjeku koji se nalazi ispod vodiča... Što se tiče metalnih predmeta, oni će dobiti statički naboj koji će zavisiti od mase, od intenziteta polja (pražnjenje preko ruke vozača koji hvata kvaku na vratima svog automobila).

Postojanje tog polja lako se može dokazati ako se u blizini nekog V.N. vodiča prošećemo s fluoroscentnom sijalicom u ruci, ona će se upaliti u ruci bez baterije, žice ili drugog izvora.

Poremećaj pražnjenja korona: Do ovog poremećaja dolazi zbog ionizacije zraka koji postaje vodič, zbog čega nastaje "plinska cijev" koja omogućuje pražnjenja u zraku, s hujanjem i ljubičastim svjetlucanjem - učinak korone.

Karakteristike ovog učinka su: gubljenje snage, zagađivanje atmosfere, stvaranje ozona i dušičnog oksida (škodljiv, nadražujući plin), nesnosna, stalna buka (do 50 dB), razdražujuća pucketanja, parazitski elektromagnetski valovi na radiju i TV-u.

Uslijed ovih poremećaja može doći do pojave pretjerane pozitivne ionizacije krvi, kao i pada njezine otpornosti i drugih već opisanih poremećaja zdravlja ljudi koji žive u blizini visokonaponskih vodiča.

 

4. REZONANTNA - INTERFERENTNA ZRAČENJA:

Više električnih uređaja neispravno spojenih na električnu mrežu može uspostaviti međusobnu komunikaciju jer su priključeni na električnu mrežu 220 V / 50 Hz. Tada se između uređaja pojavljuje patogeni rezonantni elektromagnetski val koji djeluje razarajuće na stanice organizma i jako slabi imunitet uslijed čega može u organizmu pokrenuti proces mutacije stanica tj. nastanak teških i najtežih bolesti (najčešće maligne bolesti, na prvom mjestu je leukemija, zatim tumori na mozgu, a zatim i sve ostale maligne bolesti).

                                                    Česti slučajevi rezonancije raznih oblika štetnih tehničkih zračenja su:

TV + video + radio uređaj + digitalni sat;

TV + muzička linija + luster;

TV + računalo + satelitski prijemnik;

TV + računalo + mikrovalna pećnica;

računalo + računalo + računalo + rač...... brojna računala u informatičkim učionicama škola +

+ ….. sve druge moguće kombinacije sa zračenjem podzemnih voda, Hartmannovim i Curryevim linijama i sekundarnom mrežom

 

Utjecaj horizontalno polariziranog elektromagnetskog polja PC kompjutera na osobu ženskog spola.

PC kompjuter u cjelini, neovisno o tome da li je ekran izveden kao "low radiation" ekran ili ne, ako je horizontalno polariziran, uvijek je izvor vrlo nezdravog i jakog električnog i elektromagnetskog polja koje svojim djelovanjem u potpunosti obuhvaća organizam osobe koja radi za takvim kompjuterom.  

 

Utjecaj vertikalno polariziranog elektromagnetskog polja PC kompjutera na osobu ženskog spola.

Vertikalno polarizirano električno i elektromagnetsko polje više ne uspostavlja rezonanciju sa električnim poljima kablova i utičnica i nije nezdravo po osobu koja radi za takvim PC kompjuterom.

Vertikalno polarizirano elektromagnetsko polje dobije se ugradnjom "klasičnog" biogeneratora "Atlanta" u blizini kompjutera ili primjenom osobnog biogeneratora "Atlanta" na pleksusu solaris.

 

Fotografije dva kabineta informatike ("a" i "b"). Vidi se veliki broj PC kompjutera u približno do 50 m2 površine kabineta.

Tijekom nastavnog procesa kompjuteri neprekidno proizvode svoja vlastita i rezonantna elektromagnetska polja koja vrlo nezdravo djeluju na učenike, a posebno na učenice u pubertetu.

Radno mjesto profesora ("c") također je vrlo nezdravo (PC kompjuter + laserski printer + grafoskop + LCD projektor).

 

Dijagnostički nalaz štetnih zračenja PC kompjutera u kabinetu informatike.

Radijusi štetnog djelovanja svakog pojedinog PC kompjutera (narančasti krugovi) međusobno se preklapaju i kompjuteri se međusobno energetski povezuju proizvodeći pri tome vrlo nezdrave rezonantne "Z - e" valove (zeleni valovi) izjednačenja energije koji na ljudski, a posebno na dječji organizam imaju maligno djelovanje.

  Potpuno energetski zaštićen kabinet informatike ugradnjom dva biogeneratora "Atlanta-v" i vertikalnom polarizacijom elektromagnetskih polja svih PC kompjutera u kabinetu.

Prikaz situacije nezdravih tehničkih zračenja ("elektro-smog") u jednoj dječjoj sobi. Mnogi roditelji u želji da svojem djetetu omoguće što ljepše djetinjstvo, kvalitetnije školovanje i odrastanje opremaju dječje sobe sa TV, video i muzičkim linijama, a digitalni sat i PC kompjuter postali su obavezni uređaji mnogih dječjih soba.

 

Moderna dječja soba = izvori energija bolesti.

Svi ti uređaji uključeni su u električnu mrežu 220 V, 50 Hz i u mnogobrojnim slučajevima radiestezijskih pregleda bili su horizontalno polarizirani i predstavljali vrlo jak izvor elektro-smoga sa svim mogućim negativnim utjecajima na psihofizički razvoj djeteta.

Utičnice mrežnog napona 220 V, 50 Hz vrlo često smještene su u nivou madraca u krevetu, te iz njih "izbija" u zonu kreveta električno polje frekvencije 50 Hz koje djeluje na dijete u snu najčešće u predjelu trbušnih organa (bubrezi, jetra, želudac, tanko i debelo crijevo, ginekološki organi). Mogući su mnogobrojni problemi sa funkcijom tih organa posebno ako je ispod kreveta još razvučen produžni kabel koji iz jedne od takvih nisko smještenih utičnica razvodi struju do električnih uređaja kojima su roditelji opremili dječju sobu.

Tijekom 15-to godišnjih istraživanja problematike biološki nezdravih zračenja PC kompjutera ustanovio sam da je energija horizontalno polariziranog elektro-magnetskog polja, ovisno o vrsti PC kompjutera između 100 do 300 puta veća od energije vertikalno polariziranog elektromagnetskog polja tog istog PC kompjutera.

To horizontalno polarizirano polje patogene energije izrazito jako djeluje na zonu tjemene čakre i čeone čakre, te na zone čakre grla i čakre srca. Posljedice djelovanja tog horizontalnog polja su mnogobrojni slučajevi oboljenja štitnjače, limfnih žlijezda, dojki, očiju, kardiovaskularne bolesti, energetski poremećaji u organizmu, depresije, velika osjetljivost na okolinu (razdražljivost, agresivnost …, osjetljivost na svjetlost i zvuk …), vrtoglavice, povećani bezrazložni umor …    

U porastu je broj malignih oboljenja štitnjače, dojki i limfnih žlijezda kod žena. Ljudi se čude kako ekran sa deklaracijom "low radiation" može patogeno djelovati na organizam. Proizvođači PC kompjutera izvedbom "low radiation" ekrana smanjili su energiju ionizirajućeg zračenja ekrana na najmanju moguću mjeru, ali nisu mogli smanjiti energiju električnog i elektromagnetskog polja PC kompjutera u cjelini.

Problem je vrlo ozbiljan jer je broj električnih uređaja koje čovjek danas koristi u ograničenim dimenzijama jednog stambenog i poslovnog prostora sve veći. Osim električnog i elektromagnetskog polja ekran kompjutera izvor je i jakog titranja svjetlosti koje vrlo negativno djeluje na oči. Kada se ekran kompjutera snimi digitalnom kamerom vidi se neprekidno titranje ekrana koje se pogledom očima ne može vidjeti.

U zoni nogu osobe koja radi za PC kompjuterom vrlo često nalazi se i mnogo električnih kablova koji su spojeni u razvodne utičnice, vrlo često ti kablovi su smotani u nepravilan oblik grumena. Tijekom mnogobrojnih radiestezijskih dijagnostičkih pregleda izmjerio sam vrlo veliku energiju električnog polja takvih kablova koja ima jako patogeno djelovanje na refleksne zone tabana i na korijensku čakru.

Ta patogena energija preko refleksnih zona tabana prenosi se nervima kroz noge, djeluje najprije na koštanu srž i kosti, zatim se akumulira u sakralnom dijelu kralježnice, te se prenosi u organe trbušne šupljine i u ostale organe u tijelu, a kroz kičmenu moždinu prenosi se u mozak gdje djeluje posebno jako na hipofizu i epifizu.

 

BIOLOŠKI NEGATIVNI UTJECAJI PATOGENIH GEOFIZIČKIH, SVEMIRSKO-GEOMAGNETSKIH I TEHNIČKIH ZRAČENJA NA KRVNU SLIKU ČOVJEKA.

Krv je tekuće tkivo koje teče u zatvorenom krvožilnom sustavu organizma i neophodno je potrebna za funkciju svih organa i stanica. Osnovni zadatak krvi je opskrba tkiva kisikom i hranjivim tvarima, te odstranjivanje ugljičnog dioksida i svih otpadnih metaboličkih produkata. Organizam odraslog čovjeka sadrži od 4,5 do 5,5 litara krvi. Tijekom cijelog života, svaki zdravi organizam sam proizvodi dovoljne količine svih sastavnih dijelova krvi.

Krv se sastoji od krvnih stanica koje plivaju u krvnoj plazmi. Krvne stanice su: eritrociti, trombociti i leukociti. U odrasloj dobi krvne stanice proizvodi koštana srž. Krvna plazma je tekući dio krvi i sastoji se od: vode, ugljikohidrata, masti, bjelančevina, hormona, minerala i vitamina.

U jednoj kapi krvi nalazi se oko 15 milijuna trombocita, oko 400 tisuća leukocita i do 250 milijuna eritrocita. Odnos krvne plazme i krvnih stanica u jednoj kapi krvi je: 55 % krvna plazma i 45 % krvne stanice. Eritrociti su najbrojnije krvne stanice, a njihov životni vijek je približno 120 dana. Najvažniji dio eritrocita je hemoglobin tj. krvna boja. Glavna uloga hemoglobina je prijenos kisika i ugljičnog dioksida labilnim vezanjem za željezo. Postotak eritrocita na jedinicu volumena krvi zove se hematokrit.

Leukociti brane organizam od infekcija. Vrste leukocita su: granulociti, monociti i limfociti. Životni vijek leukocita je kraći od životnog vijeka eritrocita.

Trombociti su krvne pločice značajne za zgrušavanje krvi. Životni vijek im je oko 9 do 12 dana. Zgrušavanje krvi ili koagulacija je fiziološki proces koji se odvija nakon ozljede krvne žile, kada djelovanjem raznih čimbenika dolazi do stvaranja krvnog ugruška (tromba), koji poput čepa zatvara krvnu žilu.

Ako se radi o povredi manje krvne žile taj proces normalno traje 5-10 minuta. U tom procesu sudjeluje okolno mišićno tkivo, oštećena krvna žila, krvne pločice (trombociti) i više od 20 različitih proteina, poznatih kao čimbenici zgrušavanja krvi (faktori koagulacije).

Nasuprot koagulaciji, postoji mehanizam inhibicije (kočenja koagulacije) koji čuva organizam od pretjeranog zgrušavanja. U zdravog čovjeka ovi procesi su u neprestalnoj ravnoteži.

Smanjena sposobnost zgrušavanja krvi posljedica je abnormalne funkcije trombocita ili smanjene aktivnosti ili nedostatka nekog od čimbenika zgrušavanja. U kliničkoj slici uočavaju se krvarenja u koži i sluznicama, krvarenja iz nosa, zubnog mesa, probavnog, urinarnog, genitalnog i dišnog sustava te krvarenja u zglobove.

Neki poremećaji su prisutni već u djetinjstvu, a uzrokovani su rijetkim urođenim poremećajima (npr. hemofilija); neki su uvjetovani prisutnošću druge bolesti (npr. jaka oštećenja jetre) ili prevelikom dozom protuzgrušavajućih lijekova.

U drugom slučaju, koagulacija može biti patološka u smislu pojačane sklonosti zgrušavanju (hiperkoagulabilnost) i mogućnosti stvaranja ugruška (tromba) u cirkulaciji. Najčešće mjesto stvaranja tromba je stijenka koronarne krvne žile, srčana pregrada, krvna žila na bazi mozga, intestinalne arterije i arterije nogu, kao i vene ruku i nogu. Posljedično nastaje  tromboza vena i arterija ili embolički incident.

Dr medicine Hartmann dokazao je značajan utjecaj energije patogenog zračenja na krv i njezine sastavne dijelove, krvne stanice i krvnu plazmu.

Istraživački tim prof. Dr Varge na parapsihološkom institutu u Heidelbergu u odsjeku za radiesteziju, poslije smrti Dr medicine Ernsta Hartmanna, nastavio je sa istraživanjima utjecaja patogenih zračenja na organizam čovjeka i na slici dolje prikazan je pod mikroskopom jedan od izgleda krvne slike čovjeka izloženog djelovanju patogene energije „elektro-smoga“ proizvedenog jakim električnim i elektromagnetskim poljima.

Izgled normalne krvne slike pod mikroskopom. Eritrociti plivaju slobodno u krvnoj plazmi, pravilnog su oblika i nisu međusobno slijepljeni. U desnom gornjem kutu slike vidi se jedan leukocit.

 

Krvna slika pod utjecajem štetnih tehničkih zračenja ("elektro-smog"). vidljivo je da su eritrociti zbijeni u veće grupe koje plivaju u krvnoj plazmi. Eritrociti su deformirani, slijepljeni jedan uz drugoga i tako oblikovani da grupa čini jedan „čep“ koji pliva u krvnoj plazmi. To je u stvari krvni ugrušak. Patogena energija bez obzira da li ona bila porijeklom od geopatogenog ili tehničkog zračenja (elektro-smog) podstiče stvaranje krvnih ugrušaka tj. trombozu vena i arterija i embolički incident.

Električna i elektromagnetska polja kojima se izražava djelovanje raznih energija „elektrosmoga“, djelujući na organizam čovjeka koji boravi i radi u takvim uvjetima, uzrokuju poremećaje tokova bioenergije kroz organizam, poremećaje toplinske regulacije organizma, patogeno utječu na kemijski sastav krvi i nervni sistem, te mogu izazvati poremećaj rada srca i dišnih organa, infarkt miokarda i moždani insult.

Posljedice ovog djelovanja ovise od jakosti tih patogenih električnih i elektromagnetskih polja, trajanja izloženosti čovjeka njihovom djelovanju, osobne osjetljivosti čovjeka i mjesta na tijelu na kojem je izraženo koncentrirano djelovanje najjačom patogenom energijom.

U jednom stanu, gdje je, na 50 ili nešto više kvadratnih metara, smješteno mnogo kućanskih aparata i uređaja, gdje boravi troje ili četvero osoba, jakost električnih i elektromagnetskih polja može uzrokovati sekundarne indukcije u mnogim metalnim predmetima kućanstva, pojavu statičkog elektriciteta, pojavu rezonantnih električnih polja Z-e energije (koja mogu uzrokovati mutaciju stanica), a kakav sve utjecaj može ta patogena energija izazvati na biostruje u čovjekovom organizmu, na polaritet stanica organizma i na fiziološke poremećaje izmjene iona kalija i natrija kroz međustanične membrane, ne možemo niti zamisliti.

Međutim, suočeni smo sa sve većim brojem oboljelih koji traže pomoć u ustanovama konvencionalne medicine i kod stručnjaka alternativne medicine.

Laboratorije gdje se uzimaju uzorci krvi i urina, svakodnevno su pune ljudi koji imaju manji ili veći fiziološki poremećaj rada nekog organa, koji su oboljeli od neke kronične ili teško izlječive ili možda i od neizlječive bolesti.

Tijelo koje je jednom dovedeno u energetsku, fiziološku, elektrolitsku, molekularnu, biokemijsku, psihološku, psihičku, hormonalnu, metaboličku, vitaminsku, proteinsku …. ili bilo koju drugu neravnotežu, koja može nastati u organizmu čovjeka i potaknuti razvoj mnogih danas poznatih i istraženih, a možda i nekih nedovoljno istraženih bolesti, može se vratiti ponovo u svoju ravnotežu samo ako se otkloni uzrok neravnoteže, tj. ako se u terapiji primijeni stara i vječna poslovica: «klin se klinom izbija».

Poznati fizičar, Albert Einstein rekao je: "Bog se ne kocka sa univerzumom".

Mnogi ljudi danas se kockaju sa svojim zdravljem i svojim životom izlažući se u malim stambenim ili poslovnim prostorima djelovanju vrlo jakih patogenih energija, posebno energija "elektro-smoga", misleći kako su oni otporni, kako se njima ništa ne može dogoditi, čak javno i negiraju postojanje takvih energija tvrdeći kako možda neki drugi ljudi nisu otporni, a skloni su i ismijavanju mišljenja tih osjetljivih ljudi.

Proširene vene, pojačano zgrušavanje krvi u venama nogu, sklonost prema trombozi, bolovi u zglobovima, propadanje hrskavice zglobova, poremećaji fiziologije koštane srži, te mnogobrojni i razni poremećaji fiziologije ginekoloških organa (slaba plodnost, nepravilni menstrualni ciklus, ciste, miomi, maligne bolesti jajnika i maternice …) kod djevojaka i žena koje rade u uvjetima jakih patogenih energija „elektrosmoga“ i drugih patogenih energija, vrlo su česti.

Tijekom mnogih mojih višegodišnjih radiestezijskih dijagnostičkih pregleda i istraživanja raznih patogenih zračenja evidentirane su mnogobrojne spoznaje o po­sto­janju vrlo snažnih rezonantnih polja raznih električnih aparata i uređaja (TV, video, uređaji satelitske televi­zije, mikrovalne pećnice, kompjuteri ...) koji svi zajedno u jednom dimenzionalno ograničenom prostoru, kao što je stan, kancelarija, učionica ili kabinet, ako nisu ispravno električki polarizirani proizvode vrlo štetno tzv. Z - e električno zračenje koje pobuđuje promjenu polariteta stani­ca ljudskog tijela.

Pomoću elektromagnetskih polja koja ti uređaji proizvode oko sebe oni u stvari sebe međusobno dovode u energetsku elektromagnetsku ravnotežu u određenoj okolini, a u skladu sa zakonima kvantne fizike i zakonom o održanju energije. Pri tome se oslobađaju vrlo jake energije tzv. "elektro smog", koje mogu raza­raju­će djelovati na ele­ktrični potencijal stanica ljudskog tijela.

Ljudsko tijelo, u cjelini posmatrano, neprekidno se, od rođenja pa sve do smrti, manifesttira raznim bioelektričnim i biomagnetskim stanjima pa o tome ovisi i skladno funkcioniranje cijelog organizma.

Naše je tijelo izgrađeno hijerarhijski, u slojevima sve veće složenosti. Različiti dijelovi našeg tijela surađuju međusobno na udružen način. Mozak upravlja radom srca, a ono upravlja radom mišića i drugih organa.

Malena žlijezda u bazi mozga, hipofiza, upravlja radom nekoliko žlijezda koje izlučuju hormone, a oni opet određuju ravnotežu elektrolita, tlak krvi i metabolizam šećera. Pojedinačno posmatrano, opaziti ćemo da je svaki od tjelesnih organa (jetra, bubrezi, koža, srce …. ) sastavljen od manjih jedinica. Tako npr. u bubrezima specijalizirane stanice reguliraju ravnotežu između soli i vode u našem tijelu, a druge specijalizirane stanice bubrega izlučuju hormone ili pak filtriraju krv i uklanjaju otpadne tvari.

Posmatrano sa stanovišta atomske fizike, svaka pojedinačna stanica našeg organizma je čitav jedan univerzum. U njoj se nalaze manje strukture koje stvaraju proteine, slažu kromosome i proizvode energiju.

Svaka velika molekula proteina sastavljena je od mnogo manjih molekula, tzv. aminokiselina, a u svakoj aminokiselini nalazi se mnogo raznih atoma. Dakle, sustav cjelokupnog ljudskog tijela fizikalno, kemijski, biokemijski, magnetski, elektro i elektromagnetskivrlo je složen i ako se u takav sustav umiješa neko patogeno zračenje većeg intenziteta, na pojedinim mjestima u tijelu nastaju poremećaji ravnoteže tog osobnog bioelek­tričnog i biomagnetskog polja, nastaje biokemijska neravnoteža i u takvim uvjetima ti dijelovi tijela ispadaju iz sinkronizi­rane osobne kontrole, elektropotencijal takvih stanica neprekidno se smanjuje i one slabe, onemogućeno je njihovo neprekidno normalno obnavljanje, one postaju neotporne ili počinje njihov nekontrolira­ni, abnormalni rast (rak).

 

5.- KOMBINACIJE GEOFIZIČKIH, SVEMIRSKO-GEOMAGNETSKIH, TEHNIČKIH I REZONANTNIH ZRAČENJA.

U nekom stambenom i poslovnom prostoru uvijek djeluju kombinirana geofizička, svemirsko-geomagnetska, tehnička i rezonantna zračenja, ne postoji niti jedan prostor koji je izgradio čovjek gdje ta zračenja ne djeluju čak i u prirodi jer je čovjek brojnim frekvencijama raznih električnih i elektronskih aparata, uređaja i strojeva popunio biosferu Zemlje, što je neminovnost svih civilizacijskih dostignuća čovjeka.

Danas više ne postoji čista priroda, danas gotovo na svakom mjestu možete razgovarati mobitelom, gledati meteorološku prognozu na tabletu, biti na nekoj društvenoj mreži ......... čista priroda postojala je samo u antičko doba.

Zato je izuzetno važno kvalitetno zaštititi svoje fizičko i psihičko zdravlje, vitalnost, bioenergiju, smanjiti osjetljivot na razne štetne utjecaje brojnih po čovjeka negativnih energija i djelovanja.

Primjeri samo nekih od brojnih dijagnostičkih nalaza, koji bi Vam trebali pomoći u razumijevanju opasnosti u kojoj se možda nalazite u Vašem stambenom prostoru ili na radnom mjestu, prikazani su na dijagnostičkim nalazima.

 

ŽIVIMO CIVILIZACIJSKI I MORAMO ŽIVJETI CIVILIZACIJSKI, NEPREKIDNO STVARATI SVE BOLJU CIVILIZACIJU, KORISTITI SVE MOGUĆE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE UREĐAJE NA RADNOM MJESTU, U DOMAĆINSTVU .... I NA SVAKOM MJESTU GDJE SE NALAZIMO, MORAMO NEPREKIDNO KOMUNICIRATI, SJEDITI ZA KOMPJUTEROM, INFORMIRATI SE I TELEFONIRATI MOBITELOM, KORISTITI TABLETE, LAPTOPE ..... SVAKODNEVNO ŽIVJETI U SVE GUŠĆOJ "PRAŠUMI" MNOGOBROJNIH FREKVENCIJA BIOLOŠKI NEZDRAVIH ELEKTROMAGNETSKIH ZRAČENJA SVUDA OKO NAS.

KAKO SE ZAŠTITITI ?

KAKO SPRIJEČITI SVAKODNEVNO "PRŽENJE" NAŠIH MOŽDANIH STANICA ELEKTROMAGNETSKIM VALOVIMA MOBITELA ?

KAKO SPRIJEČITI NEZDRAVO DJELOVANJE SVIH OSTALIH, MNOGOBROJNIH FREKVENCIJA BIOLOŠKI NEZDRAVIH GEOPATOGENIH I TEHNIČKIH ZRAČENJA SVUDA OKO NAS ?

KAKO ?

   

KAKO SPRIJEČITI NASTANAK ALZHEIMERA, PARKINSONA, MULTIPLE SKLEROZE, EPILEPSIJE, LEUKEMIJA, LIMFOMA, NEUROBLASTOMA, SCHWANOMA ... I MNOGIH DRUGIH "OMA" KOJI NAM SVAKODNEVNO UZIMAJU ZDRAVLJE I UGROŽAVAJU ŽIVOT ?

KAKO ?

 

BIOGENERATORI "ATLANTA" I MEDICINSKA RADIESTEZIJA ČUVAJU VAŠE ZDRAVLJE I ISCJELJUJU SVE VAŠE BOLESTI.

 

 

JEDINSTVENA NA SVIJETU, NEPROBOJNA ENERGETSKA ZAŠTITNA KUPOLA BIOGENERATORA "ATLANTA" ČUVAR JE VAŠEG ZDRAVLJA NEISCRPNOM PRIRODNOM, POZITIVNOM, BIOTSKOM ENERGIJOM.

ENERGIJA ZA STVARANJE ZAŠTITNE KUPOLE UZETA JE IZ PRIRODE TRANSFORMACIJOM PRIRODNE MAGNETSKE ENERGIJE HARTMANNOVIH, BENKEROVIH I CURRYEVIH ČVOROVA U ZAŠTITNO-TERAPIJSKO-ISCJELJUJUĆU BIOTSKU ENERGIJU POTREBNU SVIM ŽIVIM BIĆIMA NA ZEMLJI.

ENERGETSKA ZAŠTITNA KUPOLA JE DOŽIVOTNA OAZA VAŠEG ZDRAVLJA, VITALNOSTI, BIOENERGIJE, ZDRAVIH ZAČEĆA, SNAGE VAŠEG UMA, RAVNOTEŽE VAŠEG DUHA I TIJELA, VAŠEG POZITIVNOG, ZDRAVOG ŽIVOTA U CIJELOSTI.

SVIM BUDUĆIM GENERACIJAMA KOJE DOLAZE ENERGETSKA ZAŠTITNA KUPOLA OMOGUĆAVA ZDRAVA ZAČEĆA, ZDRAVU GENETIKU, ZDRAVI ŽIVOT U CIJELOSTI, U RAVNOTEŽI DUHA I TIJELA.

25 GODINA DOKAZANE IZVRSNOSTI PRIMJENE BIOGENERATORA "ATLANTA". 

 

Osobni biogeneratori "Atlanta" i prsteni "Atlantis"

            

Prostorni biogeneratori "Atlanta"

Posebni biogeneratori "Atlanta"

MEDICINSKA RADIESTEZIJA JE HOLISTIČKA, ORIGINALNA I NAPREDNA METODA DIJAGNOSTIKE I ISCJELJIVANJA TIJELA, DUHA I DUŠE, DOKAZANA TIJEKOM 25 GODINA IZVRSNOSTI U PRIMJENI !

Prof. Darko Maltar, dipl. ing.,

Dr radiestezije, energetske i duhovne medicine,

autor metode "Medicinska radiestezija"

izumitelj biogeneratora "Atlanta"

Pin It