Geomagnetska zračenja

GEOMAGNETSKA ZRAČENJA SU SVEMIRSKO-GEOMAGNETSKA ZRAČENJA.

 

 

Planeta Zemlja je planeta energije, ima svoju "energetsku matricu" koju čine telurska (prirodna) energetska strujanja kojima neprekidno, od postanka Zemlje, već pet milijardi godina, "energetskim meridijanima i paralelama" cirkulira magnetska energija koja proizvodi Hartmannovu globalnu mrežu, Curry-evu dijagonalnu mrežu i Benkerov atomski kubni sustav. Hartmannova mreža dio je Benkerovog atomskog kubnog sustava.

Benkerov atomski kubni sustav, Hartmannova globalna i Curryeva dijagonalna mreža su nezaobilazni i izuzetno značajni dijelovi "energetske matrice" planete Zemlje.

Sjecišta linija svake mreže zovu se čvorovi: Hartmannova mreža - Hartmannovi čvorovi, Benkerova mreža - Benkerovi čvorovi, Curryeva mreža - Curryevi čvorovi.

Unutar jedne Benkerove "atomske kocke" nalazi se 30 Hartmannovih čvorova. Zato je kombinacija Benkerovog i Hartmannovog čvora izrazito maligna i spavanje na takvoj vrlo patogenoj kombinaciji može u Vašem organizmu vrlo brzo pokrenuti malignu bolest u onoj zoni tijela i onim organima koji se nalaze iznad Benkerovog čvora.

Benkerova i Hartmannova globalna mreža

 

Na slici gore plave horizontalne i vertikalne linijezelene široke linije Benkerov atomski kubni sustav. Crveni krug označava istovremeno sjecište linija Benkerove mreže i linija Hartmannove mreže, tj. dva čvora na jednom mjestu. Strelice oko kruga označavaju jaku interferenciju Zemljinog magnetskog polja i vrlo jako patogeno zračenje.

Na slici desno crvene uske horizontalne linije prikazuju Hartmannovu globalnu mrežu, a plave linije Curryevu dijagonalnu mrežu.

 

Hartmannova globalna i Curry-eva dijagonalna mreža

 

Svemirsko - geomagnetska zračenja proizvode se djelovanjem tri energetske mreže prirodnog (telurskog) strujanja magnetske energije:

1.- mreža i čvorišta mreže dr med. Ernsta Hartmanna,

2.- mreža i čvorišta mreže dr. med. Manfreda Curry-a pod kutem od 45 o u odnosu na Hartmannovu mrežu,

3.- kubna, prostorna mreža Antona Benkera.

Curry-eva mreža predstavlja odgovarajuću mrežu zračenja koje dolazi iz svemira, a kubna, prostorna mreža Antona Benkera u sebi sadrži Hartmannovu mrežu i nosilac je vrlo patogene energije, te na mjestima gdje u sebi sadrži aktivan Hartmannov čvor predstavlja malignu zonu površine 1 m2 .

Benkerov atomski kubni sistem. Jedna Benkerova kocka sadrži u sebi 30 Hartmannovih čvorova.

 

Uvijanje debla stabla koje je izraslo na sjecištu podzemnog vodenog toka sa Benkerovim, Hartmannovim i Currye-evim čvorom.

Zemljina kugla u smjeru sjever-jug i isto tako i u smjeru istok-zapad opasana je svemirsko-telurskim zračenjem koje je u počast Dr medicine Ernsta Hartmanna nazvano Hartmannovom globalnom mrežom. Globalna mreža Dr medicine Ernsta Hartmanna sastavni je dio Benkerovog kubnog sistema koji predstavlja prostornu rešetku dimenzija 10 m x 10 m x 10 m, a širina linija te prostorne kubne rešetke je 1 m.

Ta rešetka je izuzetno veliki izvor prirodne magnetske energije koja je po čovjeka i sva ostala živa bića na Zemlji biološki nezdrava (patogena) energija, posebno kada djeluje u kombinaciji sa patogenom energijom podzemnog vodenog toka ili nekom drugom patogenom energijom.

U sjecištima linija Benkerove mreže gdje se istovremeno nalazi i sjecište linija Hartmannove mreže proizvodi se jaka interferencija Zemljinog magnetizma, magnetsko polje Zemlje u toj je zoni poremećeno i predstavlja snažan izvor maligne energije.

Vertikalni rotirajući magnetski val.

Molekula DNA čovjeka.

Zdrava DNA.

Oštećena DNA.

Na svakom čvoru svake mreže neprekidno se već milijardama godina oslobađa vertikalni rotirajući magnetski val koji prolazi kroz sve prepreke i ne može se blokirati jer se sastoji od energije, a ne od materije. Taj magnetski val nosilac je maligne energije i njegova energija može se u skladu sa "Zakonom o održanju energije" samo transformirati u drugi oblik energije.

Ne postoji čovjek koji bi nezaštićen bio otporan na djelovanje dva patogena sjecišta u jednom (Hartmannov čvor u Benkerovom čvoru) površine 1 m2.

Energetska kombinacija patogenih zračenja: podzemni vodeni tok (sjecište podzemnih vodenih tokova je štetnije) + Benkerov čvor + Hartmannov čvor + Curry-ev čvor je izuzetno opasna po ljudski organizam jer predstavlja izuzetno snažnu interferenciju zemljinog magnetskog polja sa razarajućim djelovanjem na stanice u mozgu, na oštećenje strukture molekule DNA, na gubitak imuniteta i vrlo brzi razvoj malignih bolesti.

Drveće koje raste na Benkerovom čvoru većinom ima uvijena stabla i sklonost prema raku kore.

Transformaciju maligne energije rotirajućeg magnetskog vala (i svih drugih kombinacija biološki nezdravih zračenja) u iscjeljujuću energiju vrše biogeneratori "Atlanta".

 

Polarizirane kocke Benkerovog atomskog kubnog sistema.

 

Polarizirane zone (+- energetska polja) unutar Benkerovog atomskog kubnog sistema.

 

Radiestezist Anton Benker brojnim radiestezijskim mjerenjima u prirodi otkrio je povezanost izmjene električnog polariteta energije u prirodi. Tijekom mnogih godina istraživanja pregledao je više od 160 energetskih polja u prirodi i snimio ih na filmu, te je kroz vrlo detaljne analize usavršio “atomski sustav kocke”.

Taj sustav u sebi sadrži sva ostala zračenja, sve zone zračenja i sve telurske mreže zračenja. Benkerov sustav predstavlja globalnu trodimenzionalnu mrežu unutar koje se nalazi Hartmannova dvodimenzionalna mreža. U centru Benkerove kocke koncentrirana je energija Berschneiderove energetske piramide kao trodimenzionalni sustav Curry – Wittmann dijagonalne mreže. Svaka kocka ima naizmjenično “plus” i “minus” polaritet.

Različito polarizirane kocke, polja i čvorišta (sjecišta linija) Benkerovog kubnog sistema imaju različite utjecaje na čovjeka ukoliko duže boravi u njima (mjesto spavanja, radno mjesto). U području pozitivnog polariteta pospješuje se nastanak upalnih stanja, izraslina (tumora), iritacije sluznica i nastanak čireva. Kratak boravak u području negativno polariziranog polja djeluje smirujuće. To je trenutna ravnoteža prema utjecajima pozitivnog polja. Duži boravak u polju koje je negativno polarizirano uzrokuje povećani gubitak bioenergije iz tijela, slabost i poremećaje u funkcioniranju organa.

Osim patogenih utjecaja različito polariziranih volumena Benkerovih kocki, na organizam čovjeka vrlo patogeno utječu Benkerove linije i njihova sjecišta tj. Benkerovi čvorovi.

Benkerova linija “sjever – jug” u horizontalnom i vertikalnom smjeru nosilac je maligne energije koja stimulira razvoj malignih oboljenja u onim organima koji se nalaze u zoni utjecaja.

Linija “istok – zapad”, također u horizontalnom i vertikalnom smjeru, nosilac je energije koja uznemiruje nervni sustav čovjeka, stimulira nastanak infektivnih oboljenja, zatajenje srca, oboljenja jetre, tuberkulozu, a također značajno utječe i na razvoj psihičkih oboljenja.

 

Deformacija Hartmannove globalne mreže.

 

Deformacija Curry-eve dijagonalne mreže.

Mnoge ljudske tvorevine utječu na deformaciju prirodne globalne (Hartmannova) i dijagonalne mreže (Curry-eva) tako da razmaci između linija ovih mreža nisu pravilni, te patogena zračenja u raznim međusobnim kombinacijama mogu postati vrlo opasna po zdravlje čovjeka.

DETALJNIJE O HARTMANNOVOJ MREŽI I NJEZINOJ PATOGENOSTI PO LJUDSKO ZDRAVLJE:

Stari Kinezi poznavali su vrlo dobro geopatogene točke, telurske čvorove koji se danas nazivaju Hartmannovi čvorovi. Dali su im i vrlo slikovito ime "demonova vrata" jer su već tada znali da ih zbog njihovog devitalizirajućeg i patogenog djelovanja mogu usporediti s demonom koji se zločudno aktivira da bi pomutio sudbinu jadnih ljudi koji ništa ne slute.

1947. godine francuski institut za radiesteziju izdao je knjigu dr. Perea "KOZMIČKO-TELURSKA ZRAČENJA - Pereovi zraci, njihova planetarna topografija, njihov mogući odnos prema bolestima ljudi, životinja, biljaka, a naročito prema raku".

Dr. Pere, kao izuzetan radiestezista, nakon brojnih eksperimenata na kopnu i moru, mogao je izjaviti da je Zemljina kugla i u smislu sjever-jug i u smislu istok-zapad opasana kozmičko-telurskim zračenjima.

Pojam "Pereovi pregratci" označava ne samo rešetku na površini Zemlje, nego i redovno trodimenzionalno "pregrađivanje" atmosfere kao da postoje "nevidljivi zidovi" Zemlje.

Povodom otkrića "Pereovih zraka" francuski fizičar i radiestezista A. de Belizal napisao je: "Dedukcije Anri Mazea i dr. Larvarona, zajedno s eksperimentima dr. Perea omogućile su da se bliže odredi priroda tih električnih i magnetskih zraka:

Ti zraci nisu škodljivi sami po sebi, ali na određenoj točki svog ukrštanja upotpunjuju određeno polje Zemlje, koje je škodljivo. Izuzetno je važno pozabaviti se ovim jer je dotični val vrlo snažan i u isto vrijeme opasan, s obzirom na vibracionu frekvenciju koju modulacijom nameće ćelijama organizma. Efikasnim aparatom ne mogu se neutralizirati zraci, nego samo njihovi biopatološki učinci."

Inženjer i radiestezista R. de Lafore dao je preciznu karakteristiku Pereovih zraka: "Sve u svemu, smrt vibrira na valnim dužinama, frekvencijama i intenzitetima, kao neka patetična simfonija ili neka radio emisija. Zar to nije tragično?".

Kasnijim radovima mnogih istraživača, a posebno dr. medicine Ernsta Hartmanna, jednog od osnivača nove naučne discipline - geobiologije, otkriveno je da Zemljina rešetka sadrži mnogo precizniji crtež nego što je crtež Pereovih zraka, te je zato i nazvana "Hartmannova mreža" - geomagnetska mreža silnica koje okomito izlaze iz tla. Hartmannova mreža predstavlja napredak u vezi s kozmičko-telurskim pregradcima.

Hartmannova (crvene linije) i Curry-eva mreža (plave linije).

 

Snimak u parapsihološkom institutu međusobne energetske komunikacije između susjednih Hartmannovih čvorova.

 

Rak na stablu breze koja raste na malignoj kombinaciji podzemnog vodenog toka sa Hartmannovim i Benekerovim čvorom.

VAŽNE OSOBINE HARTMANNOVE GLOBALNE MREŽE:

1.- Hartmannova mreža je geomagnetska mreža silnica magnetskog polja Zemlje koje okomito izlaze iz tla.

2.- Hartmanova mreža sastoji se od magnetskih meridijana koji se protežu u smjeru sjever-jug i magnetskih paralela u smjeru istok-zapad. Meridijani su međusobno udaljeni 2.5 m, a paralele 2 m. Njihova debljina iznosi od 21 do 25 cm.

3.- Magnetski meridijani i paralele stvaraju nevidljive zidove koji se uzdižu okomito i prolaze kroz sve fizičke prepreke (zemljišta i zgrade), jer se sastoje od energije, a ne od materije.

4.- Telurske linije Hartmanove mreže međusobno se sijeku stvarajući telurske čvorove koji predstavljaju geopatogene točke i nazivaju se Hartmanovi čvorovi. Patogeni su zato što se po vertikali takve geotočke izdiže štetni val, koji izuzetno snažno i razarajuće djeluje na stanice svih živih organizama (biljaka, životinja i ljudi), uzrokujući iscrpljivanje stanične energije i mutaciju stanica u maligne stanice. Vertikalni štetni val ne može se neutralizirati dekama, madracima, ..... već se njegova štetna energija mora pretvoriti odgovarajućim konstrukcijama "transformatora energije" (poput biogeneratora ATLANTA) u biotsku, stimulirajuću energiju za neprekidnu regeneraciju i povećanje stanične energije.

5.- Ako pod zemljom, u zemljištu, u zgradama, postoje bilo kakvi drugi izvori štetnih zračenja, valova ili energije, telurske linije ih transportiraju, i njihova patogena energija dopunjava patogeno djelovanje geo-patogenih točaka, koje u tom slučaju, izuzetno snažno, izazivaju svakojake bolesti kod svih živih bića koja se nalaze na njihovoj vertikali.

 6.- Između telurskih linija Hartmanove mreže je tzv. neutralna zona, međutim ako unutar Hartmannove mreže postoji bilo kakav lokalni energetski poremećaj ili izvor neke druge patogene energije ili neki neobični energetski utjecaj, onda više ne postoji neutralna zona i Hartmannovi čvorovi počinju međusobno “energetski komunicirati” izmjenjujući pri tome patogenu energiju, a sa ciljem uspostavljanja međusobne “energetske ravnoteže”.

7.- Na telurskim linijama Hartmannove mreže postoji mogućnost prenošenja snopa patogenih zračenja, energije i valova najrazličitijeg porijekla.

8.- Na geopatogenim točkama patogena energija je izuzetno jaka i treba se plašiti svega - bilo same energije geopatogene točke, bilo one energije koju ona prenosi.

9.- Dijagram otpornosti ljudskog organizma satima zadržava iste pozitivne karakteristike, ako se čovjek nalazi na neutralnom ili neutraliziranom mjestu.

10.- Ako čovjeka smjestimo u tzv. "kuću raka" ili na “točku karcinoma” ili u Faradejev kavez, ta promjena se trenutno odražava u obliku pogoršanja dijagrama otpornosti organizma.

11.- Mravi pomoću kojih se ispituju mjesta štetnog zračenja, bježe iz Faradejevog kaveza.

12.- Suvremeni čovjek, naročito u urbanoj sredini, mora živjeti u građevinama od betona i čelika - Faradejevom kavezu, sterilnom i antibiološkom.

13.- Sve što je od "armiranog betona" predstavlja izvor elektro-zagađenja. Čelična mreža u armiranom betonu je krupan izvor poremećaja prirodnog električnog polja, koje bi uvijek moralo postojati u sobama neke kuće: prosjek između 90 i 100 V/m. Čelična mreža ima tendenciju oslabljivanja tog polja, poništavanja ili, čak privremenog preokretanja.

14.- Suvremene stambene i poslovne prostorije predstavljaju Faradejev kavez, u njima više nema normalnog električnog stanja. Kompleksni i umjetni materijali koji se sada naveliko upotrebljavaju su "prirodno" antibiotski. Kako je zdravlje mnogih ljudi već potkopano i drugim uzrocima zagađenja, stanovanje ili rad u takvim prostorijama stavlja ih u najgore moguće uvjete.

15.- Liječnici-radiestezisti i radiestezisti-znanstvenici savjetuju: čovjek u pretkanceroznom stanju, a posebno bolesnik od raka, ukoliko nije potpuno zaštićen od utjecaja štetnih zračenja, mora napustiti takve stanove i ne smije raditi u takvim poslovnim prostorima jer će nezaštićen njegov organizam sam, podsvjesno, ubrzati napredovanje bolesti.

Utjecaj interferencije Hartmannovih čvorova i sekundarne patogene indukcije na dijete u neutralnoj zoni.

Ovaj slučaj interferencije prikazan na slici 15 bio je vrlo neobičan slučaj iz moje dijagnostičko-terapijsko-iscjeliteljske prakse, opisan je u tekstu koji slijedi. 

Dr medicine Ernst Hartmann svojim je višegodišnjim istraživanjima malignosti čvorova nazvanih njegovim imenom „Hartmannovi čvorovi“ nedvojbeno dokazao ne samo visoki stupanj malignosti tih čvorova već i vrlo nepoželjnu osobinu tih čvorova da mogu među sobom energetski komunicirati i interferentnim strujanjem izjednačavati malignu energiju u nekom prostoru, te na taj način djelovati maligno na mnogim mjestima u nekom stambenom prostoru.

Osim toga, Hartmannovi čvorovi, ako su na njima postavljeni neki metalni predmeti, aktiviraju sekundarnu indukciju patogene energije u tim predmetima i povećanje zone patogenosti čak i do udaljenosti od 2 metra od samog centra čvora.

Ovaj primjer je očigledan dokaz toga. Odmah nakon porođaja roditelji su sami radiestezijski odredili povoljno mjesto za smještaj kolijevke, kasnije dječjeg krevetića. Takvo neutralno mjesto, kao što se vidi na slici, bilo je blizu kreveta u spavaćoj sobi. U području glave djetetovog oca, pronađen je maligni Hartmannov čvor.

Roditelji su kupili „zaštitnu“ posteljinu za bračni krevet, a za dječji krevetić ne jer je potpuno bio smješten u neutralnoj zoni. Da bi o novorođenčetu mogli neprekidno voditi brigu i danju i noću, na strani nogu, uz kolijevku su postavili plastificirani ormarić za presvlačenje sa kadicom ispod poklopca, a na strani uzglavlja metalno-plastičnu stolicu na kojoj su često sjedili, gledali svoju bebu i šaputali joj nježne riječi pokušavajući je uspavati.

Međutim, dijete je od rođenja nemirno spavalo i plakalo gotovo cijelu noć, a tek pred jutro je iscrpljeno zaspalo. Danju su roditelji stolicu premještali u područje ormarića jer im je tamo trebala. Nisu obraćali pažnju da je nakon premještanja stolice dijete danju spavalo 12 do 13 sati dok je noću plakalo i bilo nemirno. Unatoč vrlo kvalitetne zaštitne posteljine i roditelji djeteta već nakon 3 mjeseca počeli su osjećati simptome opisane u radiestezijskoj literaturi kao djelovanje patogenih zračenja. Otac djeteta gotovo svake noći imao je glavobolje, često zubobolju, zujanje u ušima, a kada je ustajao iz kreveta da smiri bebu koja je stalno plakala osjećao je jaku vrtoglavicu.

Majka djeteta osjećala je neka strujanja u području dojki, a primijetila je da su joj i limfne žlijezde pod pazuhom natečene. Na smjenu su noćima dežurali sjedeći na stolici uz dječji krevetić, a danju su spavali kada je i njihova beba spavala. Kada više nisu mogli izdržati pozvali su prijatelja radiestezistu, ali su prije radiestezijskog pregleda stana stolicu premjestili u „dnevni položaj“ na strani plastificiranog ormarića. Radiestezijski nalaz pokazao je da je „sve u redu“, da je krevetić smješten u neutralnoj zoni, te da zaštitna posteljina efikasno štiti bračni krevet. Međutim, problem noćnog plakanja njihove bebe ostao je i dalje neriješen, beba je i dalje svake noći uporno plakala, a danju „tvrdo spavala“.

Kao po nekom ritualu roditelji su noću postavljali metalno-plastičnu stolicu u područje uzglavlja da bi mogli lakše bdjeti nad uznemirenom i uplakanom bebom, a danju su je vraćali u područje ormarića jer im je tamo bila potrebna tijekom kupanja i presvlačenja bebe. Nakon 6 mjeseci otac djeteta obolio je od facijalne pareze. Nakon 9 mjeseci majci djeteta dijagnosticirana je upala limfnih žlijezda pod pazuhom i šumovi u području srca.

Nakon 12 mjeseci, otac djeteta i dalje je imao facijalnu parezu koja se „na neki čudan način“ nije mogla izliječiti. Majka djeteta unatoč terapije i dalje je imala upaljene limfne žlijezde pod pazuhom i čudna strujanja u području dojki. Oba roditelja bili su već toliko iscrpljeni noćnim plakanjem svoje djevojčice da su morali trošiti sredstva za smirenje. Počeli su vjerovati da su žrtve magije i sumnjati u sve i svakoga. Obišli su i mnoge specijaliste za otklanjanje djelovanja uroka i drugih zlih sila, ali njihovi problemi i dalje su iz dana u dan bili sve veći.

Pozvan sam u radiestezijsku dijagnostiku ovog problema kada je djevojčica već bila stara dvije godine. Bila je blijeda, na očigled vrlo iscrpljena, izgledala je neuhranjena, bila je jako nemirna. Roditelji su bili izuzetno nepovjerljivi i čak pomalo nepristojni, sumnjajući u radiestezijsku dijagnostiku zbog svega što su proživljeli u protekle dvije godine.

Nakon što sam detaljno saslušao sve njihove probleme izvršio sam detaljni pregled stana i ustanovio da su njihov prijatelj radiestezista koji je prije mene pregledao stan točno odredio postojanje sjecišta podzemnih vodenih tokova u području kreveta i Hartmannovih čvorova u blizini krevetića i u području glave u bračnom krevetu. Nije postojalo nikakvo djelovanje uroka, magije, prokletstva ili nekih drugih zlih sila na taj stambeni prostor.

Međutim, njihov prijatelj radiestezista pregledao je samo stan, ali ne i roditelje i bebu, te nisu postojali nikakvi pokazatelji mogućih patogenih promjena u organizmu roditelja i djevojčice koji bi upućivali da unatoč postavljene zaštite u krevetima postoji i dalje patogeno djelovanje sjecišta podzemnih vodenih tokova i Hartmannovih čvorova.

Tijekom dijagnostičkog pregleda osobnih radiestezijskih parametara kod oba roditelja izmjerio sam vrlo veliki utjecaj patogene energije sjecišta podzemnih vodenih tokova i Hartmannovog čvora na oba roditelja i ustanovio da oni unatoč kvalitetne zaštitne posteljine imaju vrlo pogoršane radiestezijske parametre organizma: visoku radiestezijsku osjetljivost („RP“) cijelog tijela, a posebno glave, tjemene čakre, čeone čakre, limfnih žlijezda pod pazuhom i prostate, bioenergetski potencijal („BEP“) bio je nizak i vrlo nizak, a vitalnost organizma slaba i vrlo slaba. Energetsko oštećenje organizma („NZ“) bilo je jako visoko, a napunjenost organizma patogenim energijama („ŠD“) izuzetno visoka. Izmjereno je postojanje energije karcinoma u svim energetskim meridijanima organizma i u svim čakrama. Otac djevojčice bio je u predkanceroznom stanju.

Upitao sam roditelje da li oni možda dječji krevetić premještaju po noći bliže bračnom krevetu i tako ga slučajno postavljaju na Hartmannov čvor koji je bio između krevetića i bračnog kreveta, jer je dijagnostički pregled pokazao da je djevojčica izložena djelovanju energija sjecišta podzemnih vodenih tokova i malignog Hartmannovog čvora. Odgovorili su da to ne rade već da premještaju stolicu i postavljaju je uz uzglavlje krevetića kako bi po noći dežurali i smirivali djevojčicu da ne plače i da tako probdiju na smjenu gotovo svaku noć sjedeći na stolici uz njezin krevetić.

Zamolio sam ih da postave stolicu u taj „noćni položaj“ i nakon što su to uradili izvršio sam ponovo vrlo detaljan pregled stana i tada ustanovio zapanjujuće visoku patogenu energiju oko te metalno plastične stolice. U mojim radiestezijskim dijagramima dijagnostički pribor pokazao je izuzetno jaku patogenu energiju Hartmannovog čvora u promjeru od gotovo 2 metra što je prema svim spoznajama uobičajenih dimenzija tog čvora (25 cm x 25 cm) bilo nemoguće, a ipak je postojalo.

Znao sam da se radi o sekundarnoj indukciji patogene energije u metalnoj konstrukciji stolice koju su roditelji svake noći slučajno postavljali na Hartmannov čvor blizu krevetića i da je to uzrok svih dvogodišnjih problema i mnogih neprospavanih noći i već predkanceroznog stanja i kod roditelja i kod djevojčice. U položaju stolice na tom Hartmannovom čvoru, zaštitna posteljina na krevetu roditelja bila je neefikasna i Hartmannov čvor u zoni glave oca imao je čak sedam puta veću patogenu energiju od njezine uobičajene vrijednosti, a telurske linije koje su spajale taj Hartmannov čvor sa Hartmannovim čvorom u blizini krevetića umjesto širine od 25 cm imale su širinu od čak 55 cm što je odgovaralo dijagonali sjedala te metalno-plastične stolice.

Zona patogenog zračenja Hartmannovog čvora i sekundarnog zračenja metalne konstrukcije stolice obuhvaćala je cijeli ležaj majke. Gotovo cijeli bračni krevet noću je bio jedno izuzetno jako maligno mjesto. Uzeo sam stolicu i premjestio je u njezin „dnevni položaj“ i ponovo vrlo detaljno izvršio sva potrebna radiestezijska mjerenja. Premještanjem stolice u „dnevni položaj“ sva izmjerena maligna energija kao nekom čarolijom nestala je iz zone bračnog kreveta i zone dječjeg krevetića.

Predložio sam roditeljima ugradnju klasičnog biogeneratora „Atlanta-v“ što su odmah prihvatili i tako je njihov problem bio zauvijek trajno riješen što su pokazali periodički kontrolni dijagnostički pregledi koje sam vršio svakih 6 mjeseci tijekom 3 godine.

 

Usporedba energetskog ponašanja telurskih linija (a), telurskih čvorova (b) i elektromagnetske zavojnice (c) koju je proizveo čovjek

Usporedba oblika prirodnog magnetskog polja (“telurske struje”) sa umjetnim elektromagnetskim poljem, koje je “imitirajući” prirodu proizveo čovjek pomoću indukcijske zavojnice, pokazuje uspješnost čovjeka u oponašanju prirodnih zakona. Imitirajući prirodu čovjek je uspio proizvesti električne vodiče za protok električne energije i zavojnice za elektromagnetsku indukciju. Ali, dokazano je da je elektro-magnetsko zračenje tehničko nezdravo zračenje za stanice ljudskog organizma i to potvrđuju ove slike "a", "b" i "c". Telurska strujanja magnetske energije duž planete Zemlje provode se telurskim linijama tri energetske magnetske mreže: Hartmannove, Curry-eve i Benkerove mreže. Telurske linije su u stvari magnetski vodiči, a telurski čvorovi su magnetske zavojnice.

 a) Oblik magnetskog polja oko linije “telurske struje” (Hartmannove, Curryeve, Benkerove linije telurskih energetskih strujanja)

 b) Oblik magnetskog polja u “sjecištu telurskih linija” (Hartmannov, Curryev, Benkerov čvor,

 c) Oblik elektromagnetskog polja indukcijske zavojnice koju je izradio čovjek oponašajući zakonitosti prirode.

Prikazani oblici energetskih strujanja na slikama “a” , “b” i “c”, za ljudski organizam predstavljaju patogenu energiju jer vrše poremećaj bioenergetske ravnoteže u energetskim meridijanima i centrima svijesti organizma (čakre) i iscrpljuju energiju bioplazmatičnog polja čovjeka tj. icrpljuju bioenergiju.

Čovjek mora živjeti na tom ogromnom elektromagnetskom stroju (planeti Zemlji), čiju energiju daje svemir, međutim, čovjekov organizam je tijekom evolucije postao donekle prilagođen da zahvaljujući svojoj čudesnoj osjetljivosti, reagira i prilagođava se na nadražaje bilo koje valne duljine i da se podsvjesno pokušava zaštititi od tih utjecaja. Kada naše tijelo ne bi bilo tako konstruirano i kada ga ne bi čuvali i štitili od štetnih utjecaja ... ljudski život bio bi vrlo kratak.

NEZDRAVO OBITAVALIŠTE pogoršava nedostatke čovjekovog tkiva, smanjuje vitalnost i otpornost na navale raznih mikroba i virusa. Postoje različiti stupnjevi škodljivosti kuća i stanova što prouzrokuju podmuklu bolest. Te kuće, stanovi i radne prostorije iscrpljuju naročito osobe nedovoljno fizički i psihički spremne da se stalno odupiru napadu patogenih zračenja, energija i valova i stalno biološki inferiorni izlažu se riziku da se u njihovom tijelu razviju neoplazme, odnosno kod već oboljelih metastaze.

Refleksne zone na dlanovima

Refleksne zone na stopalima

Hartmannov čvor može biti izuzetno biološki nezdrav (patogen) po ljudsko zdravlje ako na mjestu spavanja djeluje u zoni dlanova i tabana, jer su na dlanovima i tabanima smještene refleksne zone svih ljudskih organa.

U predgovoru trećeg izdanja knjige Autora Žak La Maje “MEDICINA STANOVANJA”, poznati neuropsihijatar, Dr Nikola Videv napisao je slijedeće:

“Kao liječnik koji je posvećen svojem pozivu i koji je imao sreću da prije drugih kolega provjeri ono što La Maja govori, nemam prava da skrivam istinu. Tim prije što ta istina može spasiti bolesti mnoge ljude oko nas, čak i po cijenu da me jedan broj mojih kolega, kao i do sada, sačekuje sa podrugljivim smješkom, ili indiferentno vrti glavom”.

“Na temelju četvorogodišnjih istraživanja u nekoliko hiljada domova bolesnika, ma kako to čudesno zvučalo, odgovorno kao liječnik tvrdim da od geopatogenih i tehničkih zračenja obolijeva više ljudi nego od svih infekcija i virusa”.

 

Prof. Darko Maltar, dipl. ing.,

Dr radiestezije, energetske i duhovne medicine,

autor metode "Medicinska radiestezija",

izumitelj biogeneratora "Atlanta".

Pin It