Moja istraživanja i otkriće energije karcinoma

U knjizi "HRVATSKI ISCJELITELJI", Zagreb, svibanj 2011 god. napisao sam:

"MI SMO ENERGIJA I SVE OKO NAS JE ENERGIJA"

"Otkrivam energiju karcinoma deset godina prije nego što čovjek oboli. Ta energija se najprije pojavljuje u čeonoj i tjemenoj čakri, a posljedica je višegodišnjeg izlaganja duha i tijela čovjeka raznolikim patogenim utjecajima iz čovjekove okoline i raznih "negativnih" mentalnih i emocionalnih stanja čovjeka."

MOJ PUT PREMA OTKRIĆU "ENERGIJE KARCINOMA"

1.- SPOZNAJA UTJECAJA ŠTETNIH ZRAČENJA NA TIJELO, DUH I DUŠU ČOVJEKA

Sl.-1 Prikaz nervne stanice čovjeka i toka informacija koje u obliku biostruja dolaze iz stanica organizma u nervnu stanicu i nakon "informatičke obrade" odlaze iz  nervne stanice nazad u stanice organizma.

 

Ljudski organizam je autonomni generator elektro-magnetske energije, sve njegove reakcije, pokreti, misli, razni osjeti i osjećaji, manifestiraju se posredstvom autonomnih izvora elektricite­ta, koji napajaju živčani sustav. Preko mozga, koji po svojim funkcijama naliči na najsloženiji elektronski sustav, elektricitet omogućava prenošenje svjesnih i nesvjesnih reakcija organizma na vanjske podražaje, raznih svjesnih i automatiziranih impulsa za rad mišića i drugih organa te odgova­rajuću misaonu djelatnost. Kroz bezbrojne živce neprekidno struje slabe struje uzroko­vane aktivnošću samog organizma i prenose informacije o radu stanica. Autonomna električna energija, koja neprekidno u obliku biostruja protječe kroz nervni sustav, u organizmu proizvodi odgovarajuća bioelektro-magnetska polja.

Kada na ljudski organizam (posebno tijekom spavanja) djeluju patogena zračenja tada razni oblici tih patogenih energija neprekidno informiraju jezgru živčane stanice (slika br. 1) izazivajući promjene u strukturi RNK i uzrokujući pri tome tvorbu «bolesnih» bjelančevina pamćenja. Kada se nakon mnogo godina informiranja energijom bolesti živčane stanice dovoljno napune, tada one sâme nekontrolirano počinju slati informacije i zapovjedi o nastanku bolesti u one dijelove tijela koji su bili neposredno duže vrijeme izloženi utjecaju patogenih energija.

Nezdravi stambeni objekti, kao što je primjer kuće prikazane na slici 2 troše i značajno smanjuju bioenergiju unutar kompletne „energetske matrice“ ljudskog organizma (tijela, duha i duše) i "energetskih matrica" drugih živih bića (biljaka koje rastu i životinja koje žive na takvom terenu), pospješuju nastanak raznih nedostataka u staničnoj strukturi tkiva, smanjuju vitalnost i otpornost na djelovanje raznih mikroba i virusa.

Postoje različiti stupnjevi škodljivosti kuća i stanova što prouzrokuju podmuklu bolest. Te kuće, stanovi i radne prostorije naročito iscrpljuju osobe nedovoljno fizički i psihički spremne da se stalno odupiru djelovanju patogenih zračenja, energija i valova i tako se, stalno biološki inferiorni, neprekidno izlažu riziku da se u njihovom tijelu razviju neoplazme, odnosno kod već oboljelih metastaze.

Sl.- 2 Prikaz situacije raznih patogenih zračenja na terenu gdje je izgrađena obiteljska stambena zgrada, pomoćni objekti i posađeno voće i ukrasne biljke. Označena su patogena, vrlo patogena mjesta i pozicije neophodno potrebne ugradnje biogeneratora "Atlanta" kako bi cijeli obiteljski posjed bio vrlo kvalitetno, potpuno i trajno zaštićen od patogenih utjecaja.          

Na koje sve ljudske sposobnosti utječu štetna zračenja ?

Sl.- 3 Ljudske sposobnosti na koje utječu razna štetna (patogena) zračenja.

Patogena zračenja djeluju iscrpljujuće na mozak i kod čovjeka smanjuju:

1.- Specifične školske sposobnosti (memorija, erudicija, shvaćanje, usvajanje znanja …),

2.- Opće intelektualne sposobnosti (inteligencija, radoznalost, sposobnost govora, sposobnost učenja, sposobnost apstraktnog mišljenja …),

3.- Stvaralačke sposobnosti (neovisnost i fleksibilnost mišljenja, maštovitost, originalnost, inventivnost ….),

4.- Rukovodne sposobnosti (odgovornost, sposobnost prosuđivanja, organizacijske sposobnosti …),

5.- Psihomotorne sposobnosti (koordinacija i manipulativne vještine, preciznost pokreta, atletske sposobnosti, tjelesna energija …),

6.- Umjetničke sposobnosti (sposobnost opažanja i motorna koordinacija, izražavanje slikom, skulpturom, glazbom, glumom, plesom, pisanjem ….).

Iscrpljeni mozak koji je 24 sata dnevno neprekidno podraživan energijom patogenih zračenja i mora sâm neprekidno automatski provoditi svoju samoobranu od tih zračenja trošenjem energije akumulirane u molekulama ATP da bi izvršio repolarizaciju depolariziranih neurona, nema više dovoljno energije za postizanje maksimuma intelektualnih sposobnosti upisanih u genetskom kodu.

Neprekidno se iscrpljujući u borbi sa patogenim zračenjima mozak brže stari, a pri tome još je skloniji i raznim teškim oboljenjima poput multiple skleroze, Parkinsonove bolesti i drugih.

Radiestezijska dijagnostika dometa aure koja izlazi iz tjemene i čeone čakre u stanjima iscrpljenog mozga uzrokovanim djelovanjem patogenog zračenja uvijek pokazuje da je energetsko polje mozga nehomogeno sa vrlo slabim isijavanjem mentalne energije koje ne prelazi granice lubanje.

Takvi ljudi su u stanjima vrlo velikih intelektualnih blokada, ne mogu postići željene rezultate niti na poslu niti u privatnom životu, a njihova djeca postižu slabe rezultate u školi, nemirna su, nervozna, ne žele učiti, brzo se umaraju, kvocijent inteligencije je uvijek niži u odnosu na djecu koja žive u uvjetima neutraliziranih patogenih zračenja.

U mojoj radiestezijskoj praksi susretao sam studente koji su već bili pred završetkom studija i tada su odjednom prekinuli studije sa objašnjenjem „kako su mentalno pukli“, „kako su došli u nekakvo čudno stanje u kojem više nisu mogli ništa zapamtiti“, „kako su izgubili volju za učenjem“, „kako im se je sve izmiješalo u glavi“ i slično.

Radiestezijska dijagnostika u gotovo svim slučajevima pokazalo je izuzetno visoku radiestezijsku osjetljivost u području tjemene (hipofiza) i čeone čakre (epifiza), uz istovremeno vrlo sniženi bioenergetski potencijal, vrlo slabu vitalnost tih zona mozga, visoki stupanj energetskog oštećenja i izuzetno visoko ili stanje potpunog zasićenja energijama patogenog zračenja.

Dijagnostika energetskih meridijana nervnog sustava i glave također su pokazivala izuzetno visoku radiestezijsku osjetljivost, vrlo nisku bioenergiju, vrlo slabu vitalnost, visoko energetsko oštećenje i izuzetno visoku napunjenost energijama patogenih zračenja.

„Energetska matrica“ (tijelo, duh i duša) tih ljudi bila je u stanju izuzetno velikih neravnoteža.

 

2.- IZRADA EKSPERIMANTALNOG KLIJALIŠTA I EKSPERIMENTALNI UZGOJ BILJAKA

Nakon vrlo detaljnog proučavanja radova Dr medicine Ernsta Hartmanna u mojem vrtu izradio sam eksperimentalno klijalište kako bi tijekom razvoja biogeneratora “Atlanta” istražio njegove mogućnosti u poboljšanju kvalitete klijanja i poboljšanju kvalitete (veća energija i zdravije biljke) raznih biljaka koje čovjek koristi u prehrani, kako bi i čovjek koji koristi te biljke bio zdraviji i otporniji na bolesti i patogena zračenja. Klijalište je bilo dužine 4 m i širine 2 m. Mjerenjem vrta pronašao sam karakteristične točke: zaseban Hartmannov čvor i kombinaciju Hartmannovog i Curry-evog čvora. Tlocrt klijališta sa označenim neutralnim zonama, Hartmannovim i Curry-evim telurskim linijama, te Hartmannovim i Curryevim čvorovima prikazan je na slici br. 4.

Sl.- 4 Tlocrt eksperimentalnog klijališta na kojem je tijekom razvoja biogeneratora „Atlanta“ promatran utjecaj na klijanje biljaka.

Klijalište je bilo vrlo vidljivo označeno štapićima u boji, a posebno su tankom špagom između obojenih štapića bile označene Hartmannove i Curry-eve telurske linije, Hartmannovi i Curryevi čvorovi. Klijalište je bilo podijeljeno u dva dijela, na klijalište «A» i na klijalište «B», kako bi se tijekom prve faze eksperimenta mogao istražiti utjecaj patogenih energija na više vrsta biljaka istovremeno i na različitim udaljenostima, a zatim u drugoj fazi eksperimenta, nakon postavljanja biogeneratora «Atlanta» utjecaj biotskih i iscjeljujućih energija.

Otkriće i zaključak eksperimenta klijanja biljaka

1.- Ako u prehrani koristimo povrće i voće uzgojeno na tlu kojim protječu mnoge podzemne vode i na kojem ima mnogo patogenih Benkerovih, Hartmannovih i Curry-evih čvorova, naša „energetska matrica“ (tijelo, duh i duša) biti će „informirana energijom patogenih zračenja“ iz „energetske matrice“ tih živežnih namirnica koje konzumiramo i vitalnost našeg organizma biti će vrlo promjenjiva i često puta oslabljena.

2.- Kvaliteta povrća i voća, dakle, “energetska matrica” (sadržaj eenrgije u tim namirnicama) izuzetno je važna za održavanje ravnoteže energetskog stanja „energetske matrice“ (tijela, duha i duše) i otpornosti ljudskog organizma na "maligne bolesti".

3.- Preciznaom radiestezijskom dijagnostikom mogu se odabrati sve one prehrambene namirnice (povrće, voće, meso ...) koje će imati najefikasniji, najzdraviji, najpozitivniji ... najbolji utjecaj na organizam .... i koje neće stvarati preduvjete za nastanak malignih bolesti probavnih organa (uzrokovanih neispravnom prehranom).

4.- Moja dijagnostičko-terapijska metoda „Medicinska radiestezija“, koju već godinama vrlo uspješno primjenjujem u rješavanju raznolikih zdravstvenih problema mnogih ljudi, uvijek Vam može dati vrlo precizne i točne odgovore: "Što je za Vas najbolje".

Primjer trešnje oboljele od maligne bolesti:

Sl.-5 Rak kore na stablu trešnje.

 

1.-Da li takva bolesna trešnja može dati zdrave plodove?“

2.- „Da li maligna energija koja 24-sata dnevno cirkulira kroz takvo stablo može proizvesti zdrav plod takve bolesne voćke ?“

Da li je prirodno moguće i uopće logično da se energija jednog malignog stabla pretvori "sama od sebe" u energiju zdravih plodova tog stabla ?

Riječi „sama od sebe“ podrazumijevaju da bi to bio energetski perpetuum mobile“, što je fizikalno nemoguće. Moja višegodišnja dijagnostička mjerenja pokazuju da „energetska matrica“ takvog malignog stabla daje takve plodove (energija se pretvara u materiju) koji u sebi nose vibracionu malignu energiju mjesta na kojem raste to stablo, tj. “energetska matrica” materije (plodova) je maligna.

Moj odgovor je slijedeći: „Energetska matrica“ cijelog svemira i sveukupne prirode na planeti Zemlji je „ENERGETSKA MATRICA RAVNOTEŽE“. Cijeli svemir i sveukupna priroda na Zemlji već milijunima godina neprekidno djeluje na principu ravnoteže energije i materije i prema zakonitostima pretvorbe jednog oblika energije u neki drugi oblik, pretvorbe energije u materiju i pretvorbe materije u energiju. Čovjek je te zakone prirode znanstveno tek počeo upoznavati prije nekoliko stotina godina i o njima niti jedan i najobrazovaniji čovjek još ne zna dovoljno.

5.- Ako čovjek posiječe to stablo i na istom mjestu zasadi novo stablo iste ili neke druge voćke nakon nekoliko godina i ta voćka oboljeti će od raka. Tko godinama konzumira plodove sa takvog stabla u svoje probavne organe unosi plodove sa vibracionom malignom energijom malignog čvora na kojem raste to stablo, te na taj način svoju „energetsku matricu“ nesvjesno oslabljuje i mijenja i potiče nastanak malignih bolesti probavnih organa.

6.- Pravilo Dr med Ernsta Hartmanna: „Bolest kao problem mjesta boravka“ podjednako vrijedi za čovjeka, za životinje i za biljke.

7.- Mnogi ljudi danas imaju probleme sa probavnim organima u obliku iritabilnih crijeva, kroničnog i/ili ulceroznog kolitisa. Djeca su osjetljivija od odraslih ljudi i ako već od djetinjstva u svoje probavne organe unose oboljele plodove, njihova „energetska matrica“ će svakodnevno biti "informirana malignom energijom" i neprekidno svakodnevno oslabljivana i mnogi će imati veće ili manje probleme već poslije 25 – te godine.

8.- Ne postoji zdravo zemljište za uzgoj zdrave hrane ako na tom zemljištu postoji i samo jedan maligni Hartmannov čvor.

9.- Ne postoji problem konzumacije vibraciono mutiranih stanica biljaka energijom Hartmannovog čvora ako se te biljke koriste vrlo kratko (najviše ukupno 10 do 15 dana) tijekom čovjekovog života za prehranu, ali postoji vrlo ozbiljan problem za obolijevanje od najtežih bolesti probavnih organa kada se mnogo godina u organizam svakodnevno unose mnoge živežne namirnice koje u sebi nose vibracionu energiju maligne bolesti.

10.- Unatoč mnogobrojnih institucija u razvijenim zemljama diljem svijeta koje kontroliraju i garantiraju visoku kvalitetu živežnih namirnica u porastu je broj malignih oboljenja probavnih i drugih organa upravo u tim zemljama.

11.- Najnovija istraživanja pokazuju zabrinjavajuće i zapanjujuće rezultate. Istraživači sa Harvarda upozoravaju da su nedovoljne doze vitamina i minerala, te kisika u stanicama organizma glavni rizični čimbenici razvoja kardiovaskularnih bolesti i karcinoma.

12.- Istraživanje provedeno 2004. godine na University of Texas pokazalo je da su unazad 50-tak godina stanovnici Europe trošili 2,5 puta više povrća i voća nego što to čine danas, a ista količina povrća i voća danas u usporedbi sa onom od prije 50-tak godina ima daleko manji sadržaj kalcija, fosfora, željeza, riboflavina (B2), vitamina C i mnogih drugih. Danas u Hrvatskoj ima oko 200.000 registriranih slučajeva osteoporoze, a Prof. Dr Varga je znanstveno u parapsihološkom institutu u Heidelbergu dokazao da patogena zračenja pogoduju nastanku osteoporoze. Koliko je još neregistriranih slučajeva, to nitko ne zna ?

13.- Manjak esencijalnih masnih kiselina (omega 3, linolna) uzrokuje sve više hiperaktivne djece, žene sve kraće doje novorođenu djecu, pažnja i koncentracija djece u školama je sve slabija, mentalne sposobnosti djece također, sve je više krvožilnih bolesti, sve je više degenerativnih bolesti (artritis), sve je više oboljelih sa imunološkim problemima, hipertenzijom (nadbubrežna žlijezda), poremećajima metabolizmatitnjača), poremećajima funkcije gušterače (dijabetes) ……“energetska matrica“ ljudskog organizma je u stanjima vrlo „ozbiljnih neravnoteža“ uslijed neravnoteže „energetske matrice“ prirode.

14.- Istovremeno sa smanjenjem količine povrća i voća koje danas trošimo u prehrani i smanjenjem kvalitete tih namirnica brojnost i jakost patogenih zračenja se je, u odnosu na vrijeme prije 50 godina mnogo, mnogo povećala. Prije 50 godina nije bilo toliko mobitela, TV-a, PC kompjutera, satelitskih antena i receivera, elektrifikacija naselja bila je daleko slabija, te nije bilo toliko trafostanica, nije bilo toliko TV odašiljača, radarskih stanica kao danas, a stanovi su bili relativno oskudnije opremljeni sa električnim i elektronskim uređajima nego danas.

Ako to sve zbrojimo možemo zaključiti da na ljudsko zdravlje danas istovremeno zajedno djeluju dva vrlo negativna čimbenika: veliki broj raznih kombinacija patogenih zračenja i slabija energetsko-vitaminska kvaliteta živežnih namirnica. Sve to, dakako, najveći utjecaj ima na molekule ATP-a tj. na molekule koje su izvor energije i za ljudski mozak i za ljudsko tijelo.

 

OTKRIĆE I DEFINICIJA „ENERGIJE KARCINOMA“

 

Višegodišnjim izučavanjem znanstvenih radova Dr med Ernsta Hartmanna (više od 25.000 eksperimenata) i prof Dr Varge koji je u mnogobrojnim znanstvenim eksperimentima na parapsihološkom institutu i univerzitetu u Heidelbergu dokazao akumulaciju patogene energije u području hipofize i epifize i neuronima mozga, te na temelju mojih više od 20-to godišnjih dijagnostičkih pregleda radiestezijskih parametara mnogih muškaraca, žena i djece otkrio sam:

1.- Kod svih ljudi (žene, muškarci, djeca) dijagnosticirani rezultati uvijek su imali vrlo niske izmjerene vrijednosti bioenergije i vitalnosti, a vrlo visoke vrijednosti radiestezijske osjetljivosti u području tjemene i čeone čakre.

2.- Kod mnogih žena u području čakre srca i u limfnim žlijezdama pod pazuhom,

3.- Kod muškaraca su radiestezijski parametri bili u vrlo lošem stanju u području pleksusa solaris i u području čakre pupka, a također uvijek i u području tjemene i čeone čakre.

4.- Kod djece su većinom radiestezijski parametri bili također u vrlo lošem stanju u području tjemene i čeone čakre, te kod mnogih u području pleksusa solaris i prve čakre.

5.- Svi moji dijagnostički pregledi ljudi uvijek su bili vrlo detaljni i uvijek je postojala podudarnost njihovih vrlo loših radiestezijskih parametara u dijagnosticiranim čakrama sa detektiranim “malignim mjestom” u njihovom stambenom prostoru na kojem su oni duže vrijeme spavali, odmarali se ili radili.

6.- U svim tim slučajevima rezultat dijagnostičkog pregleda bio je vrlo visoko energetsko oštećenje u tokovima bioenergije (mjerni parametar NZ veći od 90 % ili potpuna blokada, NZ = 100 %).

Također je u dijagnosticiranim čakrama uvijek bilo 100 % zasićenje patogenom energijom (mjerni parameter ŠD = 100 %).

7.- Tijekom više godina dijagnostike i izučavanja takvih dijagnostičkih rezultata razradio sam poseban dijagnostički dijagram na kojem mi je u svim tim slučajevima dijagnostički pribor uvijek pokazivao “energiju smrti” koju sam na mojem mjernom dijagramu obilježio kao “G karcinom energija” tj. duhovno negativna karcinom energija (jer sam tu energiju u mnogim slučajevima izmjerio i na grobovima ljudi za koje sam sigurno znao da su umrli od raka).

8.- Moj dijagnostički pribor uvijek je u svim tim (oko 3000 dijagnostičkih mjerenja) pokazivao isti kut otklona na dijagnostičkom dijagramu.

9.- Analizama i usporedbama znanstvenih rezultata Dr med Ernsta Hartmanna i prof. dr Varge sa rezultatima mojih radiestezijskih dijagnostika u energetskim meridijanima i čakrama ljudi i usporedbom raznih slučajeva ljudi sa već dijagnosticiranim malignim oboljenjem bez metastaza i sa metastazama, te onih koji su tu “duhovnu karcinom energiju” imali, ali nisu imali dijagnosticirano maligno oboljenje zaključio sam slijedeće:

U organizmu čovjeka mnogo godina prije klinički dijagnosticiranog malignog oboljenja sigurno se u stanicama mozga pojavljuje specifičan oblik duhovno negativne energije koja će te stanice preprogramirati i aktivirati da rade autoimuno protiv vlastitog organizma.

Tu energiju koja je uvijek pokazivala “isti smjer” na mojem dijagnostičkom dijagramu nazvao sam “energija karcinoma” i definirao je kao “duhovno negativna energija koju proizvodi ljudski mozak nakon što je postao prezasićen i preprogramiran energijama štetnih (patogenih) zračenja”.

Ta se energija u stanicama mozga pojavljuje 5 do 10 godina prije pojave malignih stanica u tijelu.

Dokaz ispravne dijagnostike duhovne energije karcinoma provjeren je u Univerzitetskoj klinici medicinskog fakulteta u Grazu analizama krvne slike, a što je u skladu sa istraživanjima prof. dr Varge iz parapsihološkog instituta u Heidelbergu.

Na mjestu gdje je spavao bolesnik od karcinoma, mjerenjima se može otkriti vrlo opasna geopatogena točka, na kojoj nitko nikad ne smije duže sjediti ili spavati. Ako se ta točka ne neutralizira, nakon nekoliko godina u tom prostoru opet će se pojaviti novo kancerozno oboljenje.”

Tumačenje nastanka „energije karcinoma“ je neurološki potpuno logično:

Ako čovjek svoje tijelo svakodnevno izlaže djelovanju patogenih energija, brojna osjetila slati će 24 sata neprekidno informacije u mozak. S obzirom da se mozak sastoji od 25 milijardi stanica, od čega 13 milijardi čine neuroni, neprekidno informiranje neurona o patogenim zračenjima, prije svega će neprekidno remetiti ispravan rad mozga u cijelosti i smanjivati mogućnosti ostalih, za naš život toliko važnih njegovih funkcija.

Jednog dana kada se neuroni u mozgu dovoljno napune patogenom energijom postati će radiestezijski potencijal jednak bioenergetskom potencijalu (RP = BEP).

To stanje zove se u dijagnostici metodomMedicinske radiestezijestanje KRITIČNE TOČKE i prikazano je na sl. 6 na posebnom dijagramu koji se zove "bioenergoritmogram", a predstavlja odnos bioenergetskog potencijala ("BP") prema radiestezijskom potencijalu ("RP"), tj. taj odnos zove se "Koeficijent otpornosti organizma", K = BEP/RP.

Sl.- 6 Bioenergoritmogram slabljenja organizma poslije ulazne kritične točke "1".

Narančasto područje u dijagramu predstavlja porast stanja "akumulacije bolesti", poslije "kritične točke organizma", sa povećanjem broja godina izloženosti utjecajima patogenih zračenja.

Ljubičasto područje u donjem dijelu dijagrama je područje izuzetno slabog bioenergetskog potencijala (BEP) svojstvenog oboljelima od malignih bolesti.

Pogoršano stanje organizma ( K = BEP/RP << 1) u odnosu na stanje KRITIČNE TOČKE (K = BEP/RP = 1) uvijek sam dijagnosticirao u svim slučajevima ljudi koji su imali neko maligno oboljenje.

Nakon toga radiestezijski potencijal RP vrlo često počinje jako rasti, uz istovremeno jako smanjenje bioenergetskog potencijala BEP, te jako smanjenje vitalnosti i imuniteta tijela.

Iz takvog mozga, čiji neuroni su dostigli stanje prezasićenosti patogenom energijom i stanje kritične točke, idu informacije nazad na sva ona mjesta u tijelu koja su odgovarajuće duže vrijeme bila izložena djelovanju patogene energije. U tim dijelovima tijela imunološki sustav već je postao dovoljno oslabljen da bakterije, virusi i razni paraziti imajupotpuno otvorena vrataza razaranje organizma.

Dakle u tim dijelovima organizma počinju se razvijati „oni specifični virusi uzročnici raka“ o kojima govori „druga teorija nastanka raka“ koju klasična medicina službeno ne prihvaća. Vrlo često i same stanice tijela na takvim oslabljenim mjestima počinju raditi nepravilno, nekontrolirano se ponašati i mutirati.

Mozak čovjeka izloženog djelovanju štetnih energija (zračenja) dao je sve potrebne informacije o pokretanju bolesnog stanja organizma nakon što su neuroni postali prepunjeni i preprogramirani informacijama energija štetnog (patogenih zračenja).

 Nakon mnogobrojnih višegodišnjih dijagnostika i znanstvenih analiza moja dokazano točna

DEFINICIJA „ENERGIJE KARCINOMA“ je:

„Energija karcinoma pojavljuje se u tjemenoj (hipofiza) i čeonoj (epifiza) čakri 5 do 10 godina prije pojave malignih stanica u podraživanim organima. “Energija karcinoma” pripada grupi bioloških patogenih duhovnih energija tzv. “G” energija (“G” = GROB, energija mrtvih, energija smrti) i uvijek postoji u vrlo jakom intenzitetu kod ljudi koji već imaju medicinski dokazano maligno oboljenje dijagnostičkim metodama konvencionalne medicine. Efikasno liječenje karcinoma može otpočeti tek kada se iz mozga “ukloni “G” energija karcinoma” tj. energija koja ljudski organizam tj. „energetsku matricu i duha i tijela“ energetski povezuje sa “energijom smrti”.

                                                                                                                            Prof. Darko Maltar, dipl. ing.

Dr radiestezije, energetske i duhovne medicine.

Mnoge bolesničke sobe u mnogim bolnicama, mnoge sobe za intenzivnu terapiju, smještene su na vrlo biološki nezdravim zračenjima i nitko o tome ne vodi dovoljno računa. U takvim sobama bolesnici se ne mogu kvalitetno oporaviti, u takvim sobama “presađeni organi” nisu prihvaćeni od pacijenta i organizam ih odbacuje, u takvim sobama mnogi nakon operacija umiru jer je organizam poslije operacije izuzetno iscrpljen i ne može prihvatiti terapiju kada je prostor negativan.

Nikada ne može u negativnom prostoru nekog stana ili kancelarije biti zdravlja, bez obzira koliko se možda stanovnici takvih prostora "snagom svojeg duha" trudili raznim duhovnim tehnikama pokušati pobijediti prirodne negativne sile.

Prirodne negativne sile uvijek su jače od čovjeka i u konačnici takve tvrdoglave borbe te sile uvijek pobjeđuju !

Sve može u životu biti daleko jednostavnije, pa tako i put do zdravlja može biti mnogo jednostavniji od onog kojim danas ide konvencionalna medicina (DR Sikora: “rak će biti kronična bolest u budućnosti”...) i mnogi ljudi koji danas u potrazi za zdravljem dio svojeg života provedu u bolesničkim krevetima, institutima za tumore ili operacionim salama.

 

Pin It