Istraživanja Dr Hartmanna i Dr Varge

Već su krajem 19. stoljeća mnogi napredni evropski znanstvenici, liječnici, profesori, svećenici, fizičari, a svi su bili istovremeno i vrlo kvalificirani radiestezisti otkrili povezanost malignih i drugih bolesti sa izlaganjem čovjekovog organizma podzemnim patogenim zračenjima. Tada su bila poznata samo patogena zračenja podzemnih vodenih tokova i “zračenja koja su izlazila iz zemlje”, a tek su upornim istraživačkim radom u prvoj polovici 20. stoljeća i kasnije otkrivena vrlo opasna patogena zračenja koja danas poznajemo u obliku Hartmannove globalne mreže, Curryeve dijagonalne mreže, Wittmannove mreže, Berschneiderovih piramida zračenja, Benkerovog atomskog kubnog sistema.

 Sl.- 1 Benkerov atomski kubni sistem sadrži u sebi Hartmannovu globalnu mrežu, Wittmannovu mrežu, Curry-evu dijagonalnu mrežu i Berschneiderove energetske piramide.

Intenzivan tehnološki razvoj čovječanstva, te neuvažavanje i zanemarivanje zdravih principa života, zdrave prehrane, gradnje na energetski neprovjerenim građevinskim terenima, na močvarnim terenima, uporaba energetski nedovoljno savršenih i zdravstveno nedovoljno provjerenih građevinskih materijala kao i svakodnevna uporaba mnogobrojnih tehnoloških dostignuća … u stvari su utjecali na porast broja ljudi oboljelih od raka i drugih teških kroničnih ili autoimunih bolesti. Mnogi znanstvenici – radiestezisti (liječnici, inženjeri, fizičari, geobiolozi) istovremeno u Francuskoj, Njemačkoj, Švicarskoj već više od 100 godina u svojim člancima, referatima, knjigama i drugim radovima neprekidno upozoravaju na neposrednu povezanost raka i patogenih zračenja čija brojnost i jakost počinje sve više ugrožavati ljudsko zdravlje i život kako se povećava stupanj civilizacijske razvijenosti. Danas su utjecaji patogenih zračenja toliko odlučujući na život i zdravlje da čovjek više gotovo i ne može živjeti u nekom stambenom prostoru ukoliko se nije prethodno zaštitio od utjecaja vrlo jakih patogenih energija u samom stambenom (radnom) prostoru i izvan njega. U Francuskoj i Njemačkoj već se je 1933. godine počela razvijati nova znanstvena disciplina “GEOBIOLOGIJA” koja je danas posebna znanost i proučava utjecaj geopatogenih zračenja na zdravlje i život čovjeka.

Sl.- 2 Radiestezista Dr medicine Ernst Hartmann višegodišnjim  radiestezijskim i kliničkim znanstvenim istraživanjima tijekom 25.000 eksperimenata potpuno je dokazao da su štetna zračenja iz zemlje i tehnička zračenja uzročnici malignih bolesti.

 

Dr medicine Ernst Hartmann (10.11.1915 – 23.10.1992), slavni njemački liječnik i veliki radiestezista, čovjek koji je utemeljio Znanstvenu radiesteziju i svojim višegodišnjim medicinskim istraživanjima utjecaja biološki nezdravih zračenja na biljke, životinje i čovjeka znanstveno dokazao malignost tada još uvijek nedovoljno poznatih sjecišta prirodnih telurskih strujanja energije Zemljinog magnetskog polja koje danas zovemo Hartmannovi čvorovi. Njegova geobiološka istraživanja koja je izvodio cijeli svoj život zajedno sa svojim bratom Robertom, također poznatim njemačkim radiestezistom i rezultati tih istraživanja omogućili su spašavanje mnogih ljudskih života i razvoj mnogih radiestezijskih zaštitnih sredstava, a knjiga „Krankheit als Standort Problem“ („Bolest kao problem mjesta boravka“) doživjela je već 5 izdanja i predstavlja osnovnu literaturu svakog onog radiesteziste koji se doista na znanstvenim osnovama želi baviti radiestezijom. Niti jedan radiestezista ne bi se smio baviti radiestezijom dok tu knjigu detaljno ne prouči i nauči.

Dr medicine i radiestezista Ernst Hartmann, nakon 25.000 znanstvenih radiestezijskih i laboratorijskih eksperimenata, dokazao je neposredan utjecaj čvorišta geomagnetske globalne mreže, nazvanih njegovim imenom Hartmannovi čvorovi na razvoj malignih oboljenja. Rezultate mnogobrojnih, višegodišnjih istraživanja Dr Hartmann je objavio u dvije knjige „Krankheit als Standort problem“ (bolest kao problem mjesta stanovanja). Na medicinskom simpoziju izjavio je slijedeće:

“Na mjestu gdje je spavao bolesnik od karcinoma, mjerenjima se može otkriti vrlo opasna geopatogena točka, na kojoj nitko nikad ne smije duže sjediti ili spavati. Ako se ta točka ne neutralizira, nakon nekoliko godina u tom prostoru opet će se pojaviti novo kancerozno oboljenje.”

Dr med. Ernst Hartmann

Sl. 7 „Točka karcinoma“

 

Ako se spava na biološki štetnom mjestu, prikazanom na slici 7, koje je kombinacija sjecišta svemirsko-telurske mreže (tamnije dvostruke linije), zračenja podzemnog vodenog toka ili njegovog sjecišta, te sjecišta sekundarne mreže (crtkane šrafirane linije) patogene energije, koje se prema Dr medicine Hartmannu zove "točka karcinoma", mogućnost nastanka najtežih bolesti izuzetno je visoka zbog vibracione neravnoteže koje takvo mjesto nameće „energetskoj matrici“ i stanicama organizma i u njima pokreće proces mutacije. Svatko tko spava na takvom mjestu izaziva vlastitu sudbinu, a ako pokuša sam nekim priručnim sredstvima (raznim žicama, neispitanim folijama, …) ili uz pomoć nestručnjaka neutralizirati takvo mjesto onda može ugroziti svoj život i živote svojih najmilijih. Spavajući na takvom mjestu, vrlo brzo dolazi do oboljenja organa "bombardiranog" štetnom (patogenom) energijom, a ako se na takvom mjestu uči ili radi vrlo brzo se može zapaziti stres, uznemirenost, teškoće koncentracije i pamćenja, ubrzanje rada srca i mnogi drugi simptomi za koje medicina, najčešće, nema lijeka.

Sl.- 8 Laboratorijski nalaz (dokaz iz istraživanja Dr Hartmann-a) koji potvrđuje utjecaj točke karcinoma na sedimentaciju krvi.

  Na slici 8 prikazan je dijagram utjecaja Hartmannovog čvora na sedimentaciju krvi muškarca u dobi od 34 godine kojem su djed, otac i majka umrli od karcinoma. Radiestezijska inspekcija kuće pokazala je da su svi oboljeli duže od 10 godina spavali na kombinaciji patogenih energija podzemnog vodenog toka i Hartmannovog čvora. Dijagnostički radiestezijski pregled pokazao je da je muškarac bio u stanju povećane osjetljivosti na patogene energije, da ima gubitak vitalnosti i gubitak bioenergetskog potencijala unatoč toga što je sistematski pregled u ambulanti klasične medicine pokazao da je sve u najboljem redu. Pacijent se je žalio na nesanice i umor prilikom ustajanja. Za istraživanje utjecaja Hartmannovog čvora uzeto je 30 uzoraka krvi, 10 uzoraka je postavljeno u neutralnu zonu, 10 uzoraka na Hartmannov čvor, a 10 uzoraka na telursku liniju patogene energije. Uzorci su ispitivani u različito doba dana, od 1130 do 1930 sati. Meterološki uvjeti u kojima je vršeno ispitivanje bili su: toplo i stabilno vrijeme, barometarski tlak ravnomjeran, lagani jugozapadni-zapadni vjetar. U neutralnoj zoni sedimentacija krvi približno je bila vrlo ravnomjerna, na telurskim linijama izmjereni su povećani utjecaji na sedimentaciju krvi, a na Hartmannovom čvoru dijagram sedimentacije krvi pokazuje izrazito jake utjecaje patogenih energija na stanice krvi (slika iz knjige “Krankheit als Standort problem”).  

 

Sl.- 13 Usporedba malignog utjecaja Hartmannovog čvora na čovjeka i na klijanje biljaka.

  Rezultati istraživanja Dr Hartmanna, prikazani na slici 13 očigledno dokazuju kakav je sve patogeni (maligni) utjecaj telurskih linija i čvorova (globalna mreža i čvorovi Dr Hartmanna) moguć na čovjeka i na biljke na jednom od mnogobrojnih poljoprivrednih imanja u Njemačkoj. Na tom poljoprivrednom imanju, gdje je nekoliko generacija  uzgajalo povrće, djed i roditelji mladog muškarca koji je već imao početak raka želuca također su umrli od te bolesti. U gornjem dijelu slike nalazi se dijagram utjecaja patogenog zračenja na sedimentaciju krvi tog mladog muškarca, oboljelog od raka želuca, a u donjem dijelu slike, u tablicama je prikazan utjecaj tog istog zračenja na klijanje, rast i urod graška, krastavaca, mahuna, graha, rotkvice i repice. 

 

Sl.- 14 Utjecaj malignog Hartmannovog čvora na rast rajčice.

 

Na slici 14 prikazana je rajčica posađena na Hartmannovom čvoru. Stabljika je vrlo tanka, mora na mnogo mjesta biti privezana uz držač, slaba je i lomljiva, listovi su na većem dijelu stabljike otpali, plodovi su vrlo maleni, stabljika je uvela, suši se unatoč brige koju je povrtlar pokazivao prema njezinom uzgoju. Čak su i stabljike iste vrste rajčice koje su posađene u neposrednoj blizini Hartmannovog čvora slabe, plodovi su nešto sitniji od drugih rajčica koje rastu dalje od Hartmannovog čvora, međutim, broj listova je nešto veći nego na stabljici posađenoj na Hartmannovom čvoru. Očigledan je izrazito negativan utjecaj Hartmannovog čvora na rajčicu kao predstavnika povrća koje čovjek svakodnevno koristi u prehrani.

 

Sl.-17 Struktura globalne mreže Dr Hartmanna sa sekundarnim interferentnim strujanjem između pojedinih čvorova te mreže.

 

Dugo godina istražujući malignost Hartmannovog čvora, dr Hartmann je dokazao u brojnim eksperimentima sa raznim kombinacijama biološki nezdravih energija da između čvorova globalne (Hartmannove) mreže neprekidno postoji strujanje biološki nezdrave energije jer je to energija prirodnog Zemljinog magnetskog polja koja „želi biti stalno u stanju ravnoteže jer je i "potreba" svih energija u prirodi "potreba za ravnotežom", što je i u skladu sa Zakonom o održanju energije koji glasi: U zatvorenom sustavu zbroj svih energija uvijek je konstantan (ne mijenja se). Razni oblici energije mogu se pretvarati jedna u drugu, ali uvijek tako da je zbroj njihovih količina nepromijenjen“.

Slika br. 17 jasno pokazuje da u „nezdravom stambenom prostoru“ ne postoji „radiestezijska neutralna zona“ na koju se može trajno postaviti krevet ili radni stol za učenje i biti siguran kako „neki drugi tehnički izvor patogene energije“ (npr. PC kompjuter ili više PC kompjutera u nekom kabinetu informatike), nakon uključivanja u rad neće aktivirati proces interferencije Hartmannovih čvorova.

Dr Hartmann je dugo ispitivao nasade raznog povrća posađenog u neutralnoj zoni, u zoni samih podzemnih vodenih tokova i na kombinacijama podzemnih vodenih tokova i Hartmannovih čvorova. Tijekom tih dugogodišnjih istraživanja na mnogim poljoprivrednim posjedima također su dokazani vrlo patogeni utjecaji kombinacija podzemnih vodenih tokova i Hartmannovih čvorova na rast, sazrijevanje i posebno na klijanje.

Ne postoji zdravo zemljište za uzgoj zdrave hrane ako na tom zemljištu postoji i samo jedan maligni Hartmannov čvor. Ne postoji problem konzumacije vibraciono mutiranih stanica biljaka energijom Hartmannovog čvora ako se te biljke koriste vrlo kratko (najviše ukupno 10 do 15 dana) tijekom čovjekovog života za prehranu, ali postoji vrlo ozbiljan problem za obolijevanje od najtežih bolesti probavnih organa kada se mnogo godina u organizam svakodnevno unose mnoge živežne namirnice koje u sebi nose vibracionu energiju maligne bolesti. Unatoč mnogobrojnih institucija u razvijenim zemljama diljem svijeta koje kontroliraju i garantiraju visoku kvalitetu živežnih namirnica u porastu je broj malignih oboljenja probavnih i drugih organa upravo u tim zemljama.

Kakav tek užasan utjecaj može imati Hartmannov čvor i razne kombinacije tog čvora svemirsko-telurskog zračenja na genetski modificiranu hranu koja se danas naveliko proizvodi u mnogim zemljama. Kakve sve nove bolesti i razne kombinacije današnjih i budućih bolesti mogu „napasti” čovjeka kada patogena energija Hartmannovih čvorova i njihovih kombinacija sa drugim patogenim energijama izvrše neposrednu vibracionu mutaciju stanica genetski modificiranih biljaka, a posredno zatim djeluju na čovjeka i životinje koje čovjek uzgaja za svoju prehranu.

Jednog dana čovječanstvo će se morati konačno potpuno osvijestiti i potpuno shvatiti da pravilo Dr med Ernsta Hartmanna vrijedi podjednako kako za ljude tako i za cijelu prirodu: „Bolest kao problem mjesta boravka čovjeka, mjesta uzgoja životinja, mjesta na kojem raste voće i povrće“.

Prema istraživanjima prof. Dr Varge na univerzitetu i parapsihološkom institutu u Heidelbergu, energija patogenih zračenja koncentrira se u HIPOFIZI i EPIFIZI, malim žlijezdama u bazi mozga i utječe izuzetno značajno i dominantno na zdravlje i život svakog čovjeka izloženog djelovanju tog zračenja. Moderne dijagnostičke metode klasične medicine mogu otkriti poremećaj, ali ne mogu otkriti uzrok poremećaja funkcija tih žlijezda. Izuzetno velika opasnost po zdravlje i život čovjeka nastaje kada se hipofiza i epifiza 100 % napune energijom patogenog zračenja.

Sl.- 9 Koncentracija energije patogenog zračenja u zoni hipofize i epifize.

    

Kakvi sve funkcionalni poremećaji organizma i kakve sve bolesti mogu biti pokrenute u ljudskom organizmu kada hipofiza i epifiza počnu nepravilno djelovati ? Hipofiza je endokrina žlijezda smještena u udubljenju na gornjoj plohi klinaste kosti na bazi lubanje. Građena je od dva temeljna dijela: prednjeg i stražnjeg režnja koji se razlikuju po svom razvoju, građi i funkciji. Prednji režanj, adenohipofiza, izvor je hormona rasta, prolaktina, folikul stimulirajućeg hormona, luteinizirajućeg hormona, tirotropina, adrenokortikotropnog hormona i hormona koji stimulira melanocite. Stražnji režanj, neurohipofiza, izlučuje oksitocin i antidiuretski hormon (vazopresin). Pod utjecajima patogenog zračenja mogu nastati mikroadenomi hipofize i poremećaji u lučenju hormona prolaktina što kod žena može rezultirati galaktorejom (izlučivanje mlijeka iz dojki bez trudnoće), nepravilnim menstruacijama, izostankom menstruacija i neplodnosti. Kod muškaraca može nastati ginekomastija (povećanje dojki), a u 15% muškaraca javljaju se seksualne disfunkcije, a moguća je i neplodnost. Poremećaji u lučenju hormona hipofize mogu izazivati glavobolje, poremećaje vidnog polja, strukturne poremećaje, mučnine, povraćanja i poremećaje svijesti. Može biti prisutan poremećaj pokretanja oka (oftalmoplegija), poremećaji vida i zjenica i znakovi meningitisa (ukočenje šije, meningitički znakovi) zbog prisutnosti krvi u moždanoj tekućini. Sindrom se može razvijati polagano tijekom 24-48 sati ili čak uzrokovati i iznenadnu smrt. Posebno su vrlo složeni poremećaji u funkciji kože i potkožnog tkiva koji mogu biti uzrokovani poremećenim lučenjem hormona koji stimulira melanocite. Melanociti su pigmentne stanice koje stvaraju smeđi kožni pigment melanin, smještene su u donjem sloju pousmine. Ako se znanstveno analizira međusobna povezanost patogenih zračenja i funkcije hipofize tada se počinje shvaćati da vrlo neugodne (psorijaza) i vrlo opasne kožne bolesti (melanom) mogu biti u stvari uzrokovane koncentracijom patogene energije u zoni hipofize.

Epifiza (pinealna žlijezda) se nalazi u sastavu međumozga, oblikom podsjeća na šišarku bora, ružičaste je boje, dužine je 10 mm i širine 6 mm. Povezana je sa hipotalamusom, amigdalama i drugim dijelovima mozga, prije svega limbičkim sustavom, čiji je sastavni dio. U ovoj žlijezdi odvija se hormonalna transformacija brojnih nervnih i osjetilnih impulsa primljenih preko naših čula. Najznačajniji hormon koji luči epifiza je melatonin čiji je zadatak da preko hipotalamusa utječe na prednji režanj hipofize. Današnja nauka još uvijek nema potpune spoznaje o funkciji epifize. Sa energetskog aspekta epifiza je jedan od receptora koji prima vibracije pristigle preko čula i amigdala i zatim ih preko latica inteligencije pretvara u informacije koje obrađujemo umom. Epifiza je izuzetno značajna u procesu mentalnog vida, učenja i razumijevanja i za duhovni razvoj čovjeka. Ona pojačano funkcionira u snu, a eksperimentima je dokazano da se meditativnim putem može izazvati njezin pojačani rad i u budnom stanju.

Sl.-10 Energija patogenog zračenja (dokaz iz istraživanja Dr Varge) izuzetno snažno utječe na izmjenu iona natrija i kalija kroz međustanične membrane.

Rezultati istraživanja Prof. Dr Varge u parapsihološkom institutu u Heidelbergu prikazani na sl. 10 vrlo očigledno pokazuju izuzetan patogeni utjecaj energije patogenog zračenja na izmjenu kalijevih i natrijevih iona kroz međustanične membrane. Kada se čovjek nalazi na patogenom mjestu takav se vrlo  negativan proces događa neprekidno cijelo vrijeme u svim stanicama tijela i one ne mogu ispravno funkcionirati. Energija patogenog zračenja probija međustaničnu membranu neurona i kako u izvanstaničnoj tekućini tj. u okolini receptora ima puno više iona natrija negoli u staničnoj tekućini u neuronu, to će ioni natrija difundirati kroz otvorene ionske kanale. U podraženom dijelu neurona nastaje depolarizacija tj. promjena električnog naboja. Patogena energija uzrokuje promjenu polariteta stanica, te one iznutra posta­ju sve više pozitivno, a izvana sve više negativno nabijene. Poči­nje pola­gano ali sigurno djelo­vati meha­nizam za “otvaranje vrata ulasku bolesti u organizam”. Proces nastanka bolesti može trajati u nekim slučajevima i nekoliko godina (u ovisnosti o individualnim osobinama duha i tijela, tj. stanju „energetske matrice“ organizma) sve dok se ne ispo­lje ozbiljniji problemi sa zdravljem, a tada već u organizmu može postojati i mnogo “mutiranih” ili drugih bolesnih stanica. Rezultati istraživanja Prof. Dr Varge dokazali su utjecaj energije patogenog zračenja na promjenu stanja "energetske matrice" organizma.

Kako se mijenja stanje „energetske matrice“ ljudskog organizma u smjeru bolesti ?

Kada na ljudski organizam (posebno tijekom spavanja) djeluju patogena zračenja tada razni oblici tih patogenih energija neprekidno informiraju jezgru živčane stanice (slika br. 1) izazivajući promjene u strukturi RNK i uzrokujući pri tome tvorbu «bolesnih» bjelančevina pamćenja. Kada se nakon mnogo godina informiranja energijom bolesti živčane stanice dovoljno napune, tada one sâme nekontrolirano počinju slati informacije i zapovjedi o nastanku bolesti u one dijelove tijela koji su bili neposredno duže vrijeme izloženi utjecaju patogenih energija.

Sl.-1 Prikaz nervne stanice čovjeka i toka informacija koje u obliku biostruja dolaze iz stanica organizma u nervnu stanicu i nakon "informatičke obrade" odlaze iz  nervne stanice nazad u stanice organizma.

Ljudski organizam je autonomni generator elektro-magnetske energije, sve njegove reakcije, pokreti, misli, razni osjeti i osjećaji, manifestiraju se posredstvom autonomnih izvora elektricite­ta, koji napajaju živčani sustav. Preko mozga, koji po svojim funkcijama naliči na najsloženiji elektronski sustav, elektricitet omogućava prenošenje svjesnih i nesvjesnih reakcija organizma na vanjske podražaje, raznih svjesnih i automatiziranih impulsa za rad mišića i drugih organa te odgova­rajuću misaonu djelatnost. Kroz bezbrojne živce neprekidno struje slabe struje uzroko­vane aktivnošću samog organizma i prenose informacije o radu stanica. Autonomna električna energija, koja neprekidno u obliku biostruja protječe kroz nervni sustav, u organizmu proizvodi odgovarajuća bioelektro-magnetska polja.

                                                                                                                     

Pin It