Kako "Medicinska radiestezija" može pomoći zdravom začeću ?

KAKO SE METODOM „MEDICINSKE RADIESTEZIJE“ MOŽE BRAČNIM PAROVIMA POMOĆI DA POSTANU RODITELJI ?

U brakovima kojima klasična medicina ne može pomoći osim umjetnom oplodnjom i u svima ostalim brakovima u kojima roditelji žele začeti i roditi zdravu djecu.

U mojoj radiestezijskoj, dijagnostičko-terapijsko-iscjeliteljskoj, praksi dijagnosticirao sam mnogo poremećaja plodnosti ili već gotovo potpunu neplodnost kod muškaraca, a iz razgovora s njima saznao sam da rade u trafostanicama, na radarima, u telefonskim centralama ili su bili izloženi djelovanju električnog polja dalekovoda koji prolazi blizu njihove kuće.

Mnogi su kao posljedicu djelovanja tih patogenih zračenja imali kronični prostatitis koji se nije mogao izliječiti nikakvim lijekovima klasične medicine, nikakvim masažama, akupunkturom, čajevima ili bioenergetskim tretmanima. Njihove supruge bile su vrlo nesretne i utjehu su tražile ili u tabletama za smirenje, u cigaretama ili čak kroničnom konzumiranju alkohola, te drugim porocima. Mnoge su morale trošiti umjetne hormone.

Pregledom njihovog stambenog prostora uvijek je u spavaćoj sobi u području bračnog kreveta pronađena neka štetna (patogena) kombinacija sjecišta podzemnog vodenog toka sa Hartmannovim, Curryevim, a u najtežim slučajevima i sa Benkerovim čvorom ili sa kombinacijom ovih čvorova ili sa kombinacijom podzemnih vodenih tokova sa polariziranim signalom obližnje trafostanice, obližnjeg radara ili već neka druga patogena kombinacija kojih danas može biti mnogo jer veliko područje patogenih energija zauzima „elektro-smog“.

Tijekom dugogodišnje radiestezijske prakse razradio sam slijedeći vrlo detaljan dijagnostičko-terapijsko-iscjeliteljski postupak, nakon što mi se bračni par obrati za pomoć:

1.- Sistematski i specijalistički radiestezijski dijagnostički pregled oboje supružnika,

2.- Detaljan radiestezijski dijagnostički pregled njihovog stambenog prostora i određivanje svih štetnih mjesta, posebno onih koja u sebi sadrže maligni Hartmannov i Benkerov čvor,

3.- Ugradnja potrebnog broja biogeneratora „Atlanta“ u cilju uspostavljanja potpune i stabilne energetske ravnoteže i dovoljno snažne biološki pozitivne energije koja će posebno intenzivno djelovati na reproduktivne organe oboje supružnika,

4.- Svaki od supružnika tijekom terapije treba na pleksusu solaris nositi osobni biogenerator „Atlanta“ dovoljan broj sati dnevno kako bi se ubrzali procesi energetskog oporavka njihovih organizama,

5.- Žena treba svakodnevno mjeriti svoju bazalnu temperaturu i prikazivati je u tablici i na dijagramu i redovito donositi na kontrolne dijagnostičke preglede.

6.- Kontrolni radiestezijski dijagnostički pregledi vrše se svaki mjesec prva 3 mjeseca terapije, a zatim svaka 2 mjeseca. Tijekom tih kontrolnih pregleda uspoređuju se rezultati mjerenja bazalne temperature sa dijagnosticiranim vrijednostima radiestezijskog potencijala „RP“, bioenergetskog potencijala „BEP“, vitalnosti organizma, posebno se prati promjena tj. smanjivanje vrijednosti parametara: a) „NZ“ koji pokazuje stupanj energetskih poremećaja tokova bioenergija kroz organizam i b) „ŠD“ koji pokazuje stupanj zasićenja organizma štetnom energijom Hartmannovog i Benkerovog čvora.

7.- Tijekom svakog kontrolnog radiestezijskog dijagnostičkog pregleda određuje se koeficijent otpornosti organizma „K“ = BEP/RP i prati se njegova promjena tj. porast njegovih vrijednosti.

8.- Onog trenutka kada rezultati kontrolnih dijagnostičkih pregleda pokažu da su organizmi oboje supružnika ostvarili visoke vrijednosti bioenergetskog potencijala „BEP“ i istovremeno veliko smanjenje radiestezijskog potencijala „RP“ što je omogućilo ostvarivanje i vrlo visokih vrijednosti koeficijenta otpornosti organizma, analizom svih mjerenih dijagrama bazalne temperature određuje se najpovoljniji trenutak za začeće djeteta i supružnicima se predlaže termin u kojem će uzeti „mali godišnji odmor u trajanju od 5 do 6 dana“ i tijekom tog odmora sve svoje aktivnosti usmjeriti prema začeću i začeti dijete.

Opisana metodologija do sada je u svim mojim radiestezijskim slučajevima pomoći manje plodnim bračnim parovima postigla 100 % pozitivan rezultat = začeće zdravog, najčešće muškog djeteta, a bilo je slučajeva da su bračni parovi začeli i blizance.

U priloženim dijagnostičkim tablicama na slikama 1, 2, 3 i 4 vidljivi su rezultati sistematskog dijagnostičkog pregleda,  09.07.2009. godine, prije ugradnje biogeneratora "Atlanta" u stambeni prostor i rezultati tri kontrolna sistematska dijagnostička pregleda nakon drugog, četvrtog i šestog mjeseca poslije ugradnje biogeneratora "Atlanta" u stambeni prostor i primjene osobnog biogeneratora "Atlanta" i dva zaštitno-terapijska prstena "Atlantis" kao osobnih zaštita na radnom mjestu.

Primjer dijagnostike utjecaja geopatogenih i tehničkih zračenja na plodnost i mogućnost začeća

Sl.- 1

 

  Sl.- 1 Prvi sistematski dijagnostički pregled žene pokazao je izuzetno veliku "duhovnu"(tjemena i čeona čakra) i "fizičku" (pleksus solaris, čakra pupka, jajnici, prva čakra) energetsku iscrpljenost i nemogućnost začeća uslijed 100 % bioenergetskih blokada. U bioenergetski blokiranim energetskim točkama dijagnostikom je otkriveno prisustvo maligne energije ("G" karc).
 
   Sl.- 2 Prvi kontrolni sistematski dijagnostički pregled dva mjeseca nakon ugradnje dva biogeneratora "Atlanta" u stambeni prostor (u spavaćoj sobi na malignu točku "sjecište 2 podzemna vodena toka + Hartmannov čvor", u dnevnoj sobi na malignu točku "uspon podzemnog vodenog toka + Hartmannov + Curry-ev čvor") pokazao je vrlo brzi energetski oporavak  žene. Radiestezijski potencijal "RP" naglo se je smanjivao, bioenergetski potencijal "BEP" vrlo brzo se je povećavao, energetska vitalnost organizma također se je vrlo brzo povećavala, dijagnosticirana maligna energija se je smanjivala, energetski poremećaji "NZ" u tokovima bioenergije kroz organizam također su se smanjivali, a organizam se je u cijelosti bioenergetski "otvorio" i počeo oslobađati bioenergetskih blokada "ŠD" (na slikama 1 i 2 u tablicama ove promjene označene su "pink" bojom).

Sl.- 2

 

 
   Sl.- 3 Drugi kontrolni sistematski dijagnostički pregled četiri mjeseca nakon ugradnje dva biogeneratora "Atlanta" u stambeni prostor pokazao je nastavak vrlo brzog energetskog oporavka organizma žene. Maligna energija dijagnosticirana prije ugradnje biogeneratora "Atlanta" potpuno je uklonjena iz organizma, radiestezijski potencijal "RP" jako se je smanjio, bioenergetski potencijal "BEP" vrlo jako je porastao, energetska vitalnost organizma postala je pojačana, energetski poremećaji u tokovima bioenergije "NZ" smanjeni su na vrijednosti od 15 % do 27 %, a bioenergetske blokade "ŠD" smanjene su na vrijednosti od 17 % do 34 %, što je sve vidljivo u tablici. Organizam žene bio je u potpunosti zaštićen i u stambenom prostoru i na radnom mjestu (primjenom osobnog biogeneratora "Atlanta" i dva zaštitno-terapijska prstena "Atlantis".

Sl.- 3

 

 
   Sl.- 4 Treći kontrolni sistematski dijagnostički pregled šest mjeseci nakon ugradnje dva biogeneratora "Atlanta" u stambeni prostor pokazao je potpuni energetski oporavak organizma žene. Radiestezijski potencijal "RP" vrlo jako se je smanjio, bioenergetski potencijal "BEP" izrazito jako je porastao, energetska vitalnost organizma postala je izuzetna, energetski poremećaji u tokovima bioenergije "NZ" smanjeni su na vrijednosti od 7 % do 14 %, a bioenergetske blokade "ŠD" smanjene su na vrijednosti od 4 % do 16 %, što je sve vidljivo u tablici. Organizam žene bio je u potpunosti zaštićen (u stambenom prostoru i na radnom mjestu) i energetski potpuno spreman za trudnoću. Bračnom paru savjetovao sam da mogu začeti dijete.

Sl.- 4

 

 

Poslije trećeg kontrolnog pregleda i određivanja najboljeg datuma za začeće supružnici su postupajući prema mojim savjetima u veljači 2010 godine začeli vrlo zdrave blizance, a tijekom začeća prestali su tih dana mjeriti temperaturu i u poruci mi napisali da su tada bili na "godišnjem odmoru", te nisu imali vremena mjeriti temperaturu što je vidljivo na dijagramu bazalne temperature.

Sl.- 5

    Sl.- 5 Dijagram bazalne temperature vrlo uspješno riješenog radiestezijskog slučaja začeća početkom 2010 godine, opisanog na slikama 1, 2, 3 i 4. Supružnici su tijekom začeća "zaboravili" mjeriti bazalnu temperaturu i u poruci mi napisali da su tada bili na "godišnjem odmoru".
   

Sl.- 6

Sl.- 6 Slika gore lijevo prikazuje tijek jednog od tri kontrolna dijagnostička pregleda, slika dolje lijevo biogenerator "Atlanta" koji je ugrađen u dnevnom boravku, slika gore desno biogenerator "Atlanta" ugrađen na malignoj točci "sjecište 2 podzemna vodena toka + Hartmannov čvor" u spavaćoj sobi, a ispod te slike prikazana je poleđina osobnog biogeneratora "Atlanta" koji je cijelo vrijeme terapije i oporavka žene neprekidno "izvlačio" sve štetne energije iz njezinog organizma i izgled dva zaštitno-terapijska prstena "Atlantis" koji su terapijski djelovali na organizam žene preko energetskih meridijana. Na prstenima su vidljivi brojni "energetski otisci" raznih bolesnih stanja koja su trajno uklonjena iz organizma žene.

U svim slučajevima ugradnjom biogeneratora „Atlanta“ na najpatogenije kombinacije u njihovim spavaćim sobama i istovremenom primjenom osobnih biogeneratora "Atlanta", uz redovite kontrolne radiestezijske dijagnostičke preglede, započeo bi proces oporavka oboje supružnika, koji je u početku najprije bio na duhovnom planu, a zatim i na fizičkom planu, svi su imali povećanu bioenergiju, dobili su volju za rad i sve one druge svakodnevne aktivnosti koje su sastavni dio današnjeg načina života.

Moja radiestezijska istraživanja provedena tijekom 40-to godišnje radiestezijske prakse pokazala su značajan utjecaj svih oblika štetnih (patogenih) zračenja na smanjenje plodnosti kako muškaraca tako i žena i veliki pozitivan utjecaj biogeneratora „Atlanta“ na oporavak organizma u cjelini, na revitalizaciju organizma, ponovno vraćanje „izgubljene“ plodnosti i rađanje zdrave djece. 

 

Mudri i "duhovno osviješteni" ljudi uvijek pozitivno razmišljaju i poduzimaju sve potrebne pozitivne aktivnosti prema sebi i svojoj obitelji, a isto tako i na identičan način razmišljaju i poduzimaju pozitivne aktivnosti i prema svojoj okolini i svim živim bićima s kojima žive suživot u toj okolini. 

Ako spavate na "zdravom mjestu spavanja", ako radite na "zdravom radnom mjestu" Vaša "energetska matrica" biti će neprekidno pod utjecajima "zdrave energije" i biti će neprekidno uravnotežena i to je osnovni preduvjet zdravlja svakog čovjeka.

Biogeneratori "Atlanta" uvijek Vam mogu omogućiti "zdravo mjesto spavanja", "zdravo radno mjesto", zdrav i vitalan život, zdrava začeća, zdravu trudnoću ....... i mnogo drugog pozitivnog u Vašem životu što Vi sami trebate otkriti tijekom primjene biogeneratora "Atlanta".

Izgled energetske "zaštitne kupole" koju nakon ugradnje na najštetnije mjesto u Vašem stanu, ... kući, ... Vašem poslovnom prostoru, ... Vašoj tvrtci, ...  neprekidno proizvodi biogenerator "Atlanta".

Energetska "zaštitna kupola" je neprobojna barijera protiv bilo kakvih negativnih utjecaja iz Vaše okoline.

Mnogo djece začeto je u zaštitno-terapijsko-iscjeljujućoj energiji biogeneratora "Atlanta".

Osobni i posebni biogeneratori "Atlanta" stvaraju neprobojnu zaštitnu energetsku barijeru oko cijelog Vašeg tijela protiv bilo kakvih negativnih utjecaja iz Vaše okoline.

Srdačno Vas pozdravljam !

Prof. Darko Maltar, dipl. ing.

Dr radiestezije, energetske i duhovne medicine

Izumitelj biogeneratora "Atlanta"

Autor metode "Medicinska radiestezija"

Pin It