Koeficijent otpornosti organizma, gdje ste i koliko jaki, gdje ste i koliko slabi ?

Vrlo preciznom radiestezijskom dijagnostikom metodom "Medicinska radiestezija" dijagnosticira se energetsko stanje Vašeg organizma u energetskim meridijanima, čakrama, organima i žlijezdama i otkrivaju neželjeni procesi u Vašem tijelu, duhu i duši. 

Pravovremenim poduzimanjem odgovarajućih zaštitnih i terapijskih postupaka primjenom biogeneratora "Atlanta" spriječava se nastanak “malignog stanja“ organizma.

 

NAJVAŽNIJI PARAMETAR ZA KONAČNU OCJENU STANJA "ENERGETSKE MATRICE" LJUDSKOG ORGANIZMA (TIJELA, DUHA I DUŠE)

DA LI JE ili NIJE "MALIGNA" ?

TOČAN ODGOVOR ĆE DATI  KOEFICIJENT OTPORNOSTI ORGANIZMA

"K" = BEP/RP

 NIŠTA SE U ŽIVOTU NE DOGAĐA SLUČAJNO, PA TAKO NI VAŠA BOLEST.

 

Koeficijent otpornosti organizma "K"je odnos bioenergetskog potencijala (BEP) i radiestezijskog potencijala (RP)

"K" = BEP/RP

Koeficijent otpornosti organizma "K" izuzetno je značajan dijagnostički parametar za vrlo točnu ocjenu sveukupnog stanja organizma (zdravo stanje, uvjetovano zdravo tj. prijelazno stanje, bolesno stanje, teško bolesno stanje, predmaligno stanje, maligno stanje).

Promjena koeficijenta otpornosti organizma "K" može se prikazati dijagramom koji se zove BIOENERGO-RITMOGRAM. Dijagram prikazuje promjenu bioenergetskog i radiestezijskog potencijala dijagnosticirane osobe tijekom njezinog života.

Na dijagramu se vide površine koje predstavljaju „rezervu zdravlja“ (A1), „ulazne (1) i izlazne (5) kritične točke organizma“, „akumulaciju bolesti“ (B1), ugradnja prostornog biogeneratora "Atlanta" (A2), "

Nakon ugradnje biogeneratora „Atlanta“ počinje vrlo brzi proces energetskog pročišćavanja organizma tj. "oslobađanje" organizma na svim razinama (duh, duša, tijelo) od saturiranih patogenih energija (B2) i „ponovno stvaranje rezerve zdravlja“ (A3).

Bioenergoritmogram se može „snimiti“ i metodom teleradiestezije, radiestezijskom analizom po fotografijama, kao nosiocima energetske informacije o dijagnosticiranoj osobi. Na taj način mogu se dijagnosticirati i rekonstruirati promjene koeficijenta otpornosti organizma jedne osobe od rođenja pa sve do trenutka mjerenja radiestezijskih parametara „u živo“.

 

Tablica: Izgled dijagnostičkog lista za određivanje koeficijenata otpornosti organizma "K", u energetskim meridijanima, čakrama i pojedinim organima.

 Sl.- 1 Dijagnostički list za određivanje koeficijenata otpornosti organizma u energetskim meridijanima, čakrama i pojedinim organima.

 

 BIOENERGO-RITMOGRAM JE DIJAGRAM ENERGETSKIH PROMJENA U LJUDSKOM ORGANIZMU

Energetska područja na bioenergo-ritmogramu su slijedeća:

1.- "a" ...  Oslabljivanje ljudskog organizma uslijed višegodišnjeg djelovanja patogenih zračenja

2.- "b" ... Akumulacija bolesnih stanja u organizmu (u tijelu, duhu i duši). Oslobađanje "latentne" energije kacinoma "Ca" i njezino postepeno širenje preko energetskih meridijana i čakri.

3.- "c" ... Duhovno osviješteni ljudi shvaćaju opasnost koju predstavljaju patogena zračenja, posebno na mjestu spavanja i ugrađuju u svoj stambeni prostor biogenerator "Atlanta"

4.- "d" ... Energetsko pročišćavanje organizma od svih akumuliranih patogenih energija i "izbacivanje" maligne energije iz podsvijesti preko energetskih meridijana i čakri. Oporavak i revitalizacija organizma na svim razinama, u tijelo, duhu i duši

5.- "e" ... Neprekidna i neograničena moć regeneracije duha i tijela, oslobađanje unutrašnjih snaga, potpuna ravnoteža svijesti, podsvijesti i nadsvijesti, život bez iscrpljenosti, napetosti, stresa i bolesti

 

"a"...  OSLABLJIVANJE LJUDSKOG ORGANIZMA

Sl.- 2 Bioenergo-ritmogram stanja "kada je koeficijent otpornosti Vašeg organizma K > 1" i smanjuje se prema vrijednosti K = 1

 

Kada je Vaša bioenergija veća od Vaše osjetljivosti Vi ste vitalni, osjećate se zdravo, puni ste snage, zdravo se hranite, koristite vitamine, minerale i dodatke prehrani, imate i dobru kondiciju koju održavate  tjelovježbom … tada Vi možda uopće i ne razmišljate o mogućnostima da Vašim osjetilima “nepoznate” patogene energije postepeno, polagano, kumulativno, iz dana u dan neprekidno oslabljuju Vašu bioenergiju "BEP", povećavaju osjetljivost  "RP"  i podmuklo ugrožavaju Vaše zdravlje i Vaš život.

Maligna energija "Ca" "postoji zapisana" u Vašoj podsvijesti, ali Vi ste "dovoljno zdravi" i ta energija je neprekidno "pod kontrolom" Vašeg imunološkog sustava.

Kada je koeficijent "K" mnogo veći od vrijednosti 1 (K >> 1), takvo stanje organizma ocjenjuje se kao zdravo stanje sa velikom rezervom bioenergije i dobrim zdravljem.

Kada je koeficijent "K" veći od 1 (K > 1), pri čemu se BEP smanjuje, a RP povećava, takvo stanje organizma ocjenjuje se kao uvjetovano zdravo stanje. To je prijelazno stanje u kojem je  bioenergetski potencijal BEP Vašeg organizma u neprekidnom slabljenju, a radiestezijski potencijal RP u neprekidnom porastu, smanjuje se vitalnost, neprekidno se povećava energetsko oštećenje tokova bioenergije NZ.

Vaš organizam se neprekidno puni energijom patogenog zračenja i štetnost djelovanja ŠD je u porastu.

Rezerva zdravlja u takvom stanju je vrlo mala.

Jednog dana počinjete osjećati da se nešto loše događa u Vašem organizmu.

To je “ulazna kritična točka” (K = BEP/RP) = 1.

U ulaznoj "kritičnoj točci" u organizmu se već vidljivo počinju pojavljivati mnogi znaci oboljenja koje već može dijagnosticirati i konvencionalna medicina svojim razrađenim dijagnostičkim postupcima i vrlo osjetljivom opremom, ukoliko je posjeduje.

 

Neposredno prije dolaska Vašeg organizma u stanje "ulazne kritične točke", odjednom se u Vašoj podsvijesti počne "buditi" maligna energija i u trenutku "ulazne kritične točke" ta energija "Ca" odjednom poraste. Vi taj porast još uvijek možda ne osjećate, možda imate samo nemirne snove, povremene glavobolje, porast krvnog tlaka, ponekad male vrtoglavice ..... klasična medicina za takve simptome ima mnogo lijekova ... ali nema tablete protiv patogenih zračenja.

 "b" ... AKUMULACIJA BOLESNIH STANJA I OSLOBAĐANJE "LATENTNE" ENERGIJE KARCINOMA

Sl.- 3 Bioenergo-ritmogram stanja kada je koeficijent otpornosti Vašeg organizma K < 1 i smanjuje se prema vrijednostima K << 1, K <<< 1, K <<<< 1

 

Svaki čovjek u svojoj podsvijesti nosi "latentnu" (stanje mirovanja) energiju karcinoma "Ca". Kada ste zdravi i kada je Vaš koeficijent otpornosti "K" >> 1, ta "latentna" energija "Ca" je minimalna i ne predstavlja opasnost za Vaš organizam.

U trenutku "ulazne kritične točke" kada je K = 1, ta se energija "Ca" odjednom "oslobodi" iz svojeg stanja mirovanja ("latentnog") i prijeđe u aktivno stanje, naglo poraste i kako Vaš organizam sve više i više slabi, ta energija nastavlja rasti.

Poslije “kritične točke” počinje porast Vaše osjetljivosti  RP i slabljenje Vaše bioenergije BEP. Vi se tada nalazite u stanju “akumulacije bolesti”. U Vašem organizmu neprekidno se sve više razvijaju razna bolesna stanja, a povećava se i maligna energija “Ca”.

Ako se na vrijeme ne “osvijestite” tada ćete jednog dana oboljeti od nek vrlo teške, moguće i maligne bolesti.

Kada je koeficijent K manji od 1 (K < 1), takvo stanje ocjenjuje se kao „stanje akumulacije bolesti“. Što se koeficijent otpornosti organizma K sve više smanjuje, radiestezijski potencijal RP postaje sve veći i veći, a bioenergetski potencijal BEP sve manji i manji i akumulacija bolesti se sve više i brže povećava.

Ukoliko se nastavi smanjivati koeficijent otpornosti organizma na vrijednosti K << 1 i K <<< 1, organizam se sve više približava donjoj granici svojeg individualnog bioenergetskog potencijala određenog genetskim parametrima organizma i može doći u „maligno područje“ u kojem su već i na fizičkom planu organizma prisutne maligne stanice (točka "2") i širenje od primarne zone na druge zone i organe organizma tj. metastaze.

 "c" i "d" ...UGRADNJA PROSTORNOG BIOGENERATORA "ATLANTA"; PRIMJENA OSOBNOG (POSEBNOG) BIOGENERATORA "ATLANTA" I OPORAVAK ORGANIZMA

 

Sl.- 4 Bioenergo-ritmogram stanja organizma u trenutku ugradnje ili primjene biogeneratora "Atlanta" i oporavak organizma.

 

Ako ste se “osvijestili” i ugradili/primijenili biogenerator “Atlanta” tada ste trajno prekinuli bolesne procese i počinje samoiscjeljivanje Vašeg organizma (“B2”).

Tijekom samoiscjeljivanja organizma nakon ugradnje ili primjene biogeneratora "Atlanta" nastaje reverzibilan proces tj. povratak Vašeg organizma u ponovo zdravo stanje.

U Vašem organizmu trenutno se zaustavljaju svi procesi djelovanja patogenih energija. Vaš organizam, koji je godinama već postao  "naviknut" na iscrpljivanje bioenergije, odjednom osjeća "ogromno oslobađanje".

Vaše čakre počinju se otvarati, energetskim meridijanima počinje strujati pozitivna biološki zdrava energija.

Vaša osjetljivost RP se počinje naglo smanjivati, a bioenergetski potencijal BEP naglo rasti.

Porast energije bolesti i maligne energije "Ca" trenutno se zaustavlja, biološki zdravom energijom koju u neiscrpnim količinama neprekidno proizvodi biogenerator "Atlanta" u Vaš stambeni prostor i u Vaš organizam.

U svim Vašim stanicama, koje su se već bile "naviknule" na bolesne procese i maligni proces samouništenja organizma, u prvim danima djelovanja biogeneratora "Atlanta" nastaje "zbunjenost" djelovanjem vrlo pozitivne, iscjeljujuće energije, ali se one vrlo brzo prilagođavaju novoj, vrlo pozitivnoj, njima potrebnoj energiji i započinju veliko "unutrašnje čišćenje" izbacivanjem "maligne energije" iz  sebe.

Količina energija bolesti i maligne energije "Ca" naglo se počinje smanjivati, ali "ona" još uvijek ne odustaje, ona se je "udobno smjestila" u Vašim stanicama i iscrpljivala Vaš život. Nastaje "velika borba" u trajanju od nekoliko dana, možda i nekoliko mjeseci, sa biološki zdravom energijom koju neprekidno u neiscrpnim količinama proizvodi biogenerator "Atlanta".

"Atlanta" je jača, proizvodi neprekidno i neiscrpno biološki zdravu energiju.  "Atlanta" pobjeđuje energiju "Ca".

Koeficijent otpornosti Vašeg organizma počinje rasti i svakim danom raste sve brže. Vaš organizam postaje vitalan, poremećaji protoka bioenergije (NZ) se smanjuju, organizam se energetski pročišćava (napunjenost patogenim energijama ŠD vrlo brzo se smanjuje). 

Vaša bioenergija BEP počinje naglo rasti i oslobađanjem unutrašnjih snaga Vaše tijelo, duh i duša napunjeni i ojačani biološki zdravom energijom "Atlante" pobjeđuju energije bolesti i malignu energiju "Ca" i ona se povlači nazad u svoje nekadašnje "latentno stanje".

U jednom trenutku Vaš organizam dolazi u stanje "izlazne kritične točke" kada koeficijent otpornosti ponovo postaje K = 1, tj. Vaša bioenergija BEP jednaka je Vašoj osjetljivosti RP (K = BEP/RP).

Vi ste postali pobjednik nad patogenim energijama, energijama bolesti i malignom energijom "Ca".

Poslije "izlazne kritične točke" iz stanja bolesti Vaš organizam ulazi u novo,  beskonačno područje

NEOGRANIČENE MOĆI REGENERACIJE DUHA I TIJELA.

 "e" ... NEPREKIDNA I NEOGRANIČENA MOĆ REGENERACIJE DUHA I TIJELA

 

Sl.- 5 Neograničena moć regeneracije duha i tijela.

 

NEOGRANIČENA MOĆ REGENERACIJE DUHA I TIJELA

Vašim unucima i praunucima pričati ćete "kako ste nekad davno bili bolesni" i pokazivati im biogenerator "Atlanta" koji Vaš stambeni prostor neprekidno i doživotno energizira biološki zdravom pozitivnom energijom koju je stvorio transformacijom svih patogenih energija, a posebno neiscrpne prirodne magnetske energije koja cirkulira Hartmannovom, Benkerovom i Curryevom mrežom od postanka planete Zemlje.

Nakon što je Vaš organizam "prošao" kroz mnogobrojne "izlazne kritične točke" u svakoj Vašoj čakri, u svakom Vašem energetskom meridijanu i u svakom Vašem organu i žlijezdi, ... u kompletnoj Vašoj "energetskoj matrici", na svim razinama: tijelo, duh i duša .... Vaš je organizam "ušao" u beskonačno, neograničeno područje u kojem je Vaša bioenergija BEP izuzetno velika, Vaša osjetljivost RP čak i više od 1000 puta manja od bioenergije, Vaša vitalnost je izuzetna.

U tom je području (A3) Vaš organizam potpuno energetski oporavljen, poremećaji protoka bioenergije (NZ) više ne postoje, u Vašem organizmu više ne postoji akumulacija patogene energije (ŠD), sve Vaše čakre su potpuno otvorene, oporavljene i revitalizirane, nema više "energetskih blokada" između pojedinih slojeva aure.

Koeficijent otpornosti Vašeg organizma je izuzetno visok i neprekidno raste. Vi ste se od neizlječivog bolesnika transformirali u u izuzetno zdravog čovjeka i mnogim drugim ljudima pričate o tome, a Vaš koeficijent otpornosti je:

K >>1 ⇒ K >>> 1 ⇒ K >>>> 1

 U cijelosti posmatrana promjena KOEFICIJENTA OTPORNOSTI ORGANIZMA "K" = BEP/RP, tijekom Vašeg života, prije i nakon primjene biogeneratora "Atlanta" prikazana je na potpunom BIOENERGO-RITMOGRAMU.

Sl.- 6  Primjer bioenergoritmograma prije primjene ("a" i "b") biogeneratora "Atlanta" kada na čovjeka djeluju štetna zračenja, odmah nakon primjene ("c") kada biogenerator "Atlanta" uspostavlja energetsku ravnotežu i prekida djelovanje štetnih zračenja, za vrijeme energetskog oporavka i "povratka" organizma ("d") kroz "izlaznu kritičnu točku" ("5") i za vrijeme neograničene regeneracije duha i tijela ("e") kada oporavljeni i iscjeljeni organizam ima izuzetno visok bioenergetski potencijal "BEP", minimalni radiestezijski potencijal "RP", a energija karcinoma "Ca" je ili trajno uklonjena iz organizma, odnosno vrlo, vrlo minimalna, gotovo beznačajna, doživotno u stanju mirovanja (latentno stanje).


 Svaki čovjek ima svoj osobni, samo "sebi svojstven" bioenergoritmogram.

 

Primjeri ocjenjivanja stanja organizma pomoću "Kriterija za ocjenu stanja energetske matrice" prikazani su na slikama 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f i 7g.

Sva prikazana stanja bila su nakon primjene odgovarajućih  biogeneratora "Atlanta" (prostornih, osobnih, posebnih) pozitivno riješena.

Najprije su patogeni procesi zaustavljeni, zatim je uslijedio oporavak organizma na razinama duha, duše i tijela uz redovite periodične kontrolne dijagnostičke preglede.

Nakon što je organizam pacijenta prošao kroz "izlazne kritične točke" vrlo brzo je ponovo uspostavljena velika rezerva zdravlja i neograničena moć regeneracije duha i tijela.

 

Sl.-  7a Primjeri  intenziteta "BEP" i "RP" za ocjenu stanja "Proces slabljenja" organizma.

 

 

Sl.-  7b Primjeri  intenziteta "BEP" i "RP" za ocjenu stanja "Veliko smanjenje BEP u odnosu na povećanje RP" organizma.

   

Sl.-  7c Primjeri  intenziteta "BEP" i "RP" za ocjenu stanja "Izuzetno veliko smanjenje BEP i izuzetno veliki porast RP" organizma.

Sl.-  7d Primjeri  intenziteta "BEP" i "RP" za ocjenu stanja "Izuzetno veliko smanjenje BEP i izuzetno veliki porast RP" organizma.

 
   

Sl.-  7e Primjeri  intenziteta "BEP" i "RP" za ocjenu stanja "Predmaligno stanje" organizma.

Sl.-  7f Primjeri  intenziteta "BEP" i "RP" za ocjenu stanja "Uznapredovalo predmaligno stanje" organizma.

   

Sl.-  7g Primjeri  intenziteta "BEP" i "RP" za ocjenu stanja "Maligno stanje" organizma.

 

Vrlo preciznom dijagnostikom metodom "Medicinska radiestezija" možete saznati svaki detalj o Vašoj vlastitoj osjetljivosti na razne štetne utjecaje, o Vašoj vlastitoj bioenergiji u energetskim meridijanima, u auri, u čakrama, u cijelom tijelu, možete saznati vitalnost svojeg organizma, kojim ste štetnim (patogenim) energijama izloženi i tko, što, gdje i kako iscrpljuje Vašu intelektualnu, tjelesnu i emocionalnu moć, možete saznati koliki su već poremećaji ravnoteže energija u Vašem organizmu i koliko je Vaš organizam već zasićen štetnim energijama.

Također možete saznati informacije o stanju Vaših genetskih osobina i Vašu genetsku osjetljivost, bioenergiju i vitalnost, da li imate ili nemate genetsku sklonost prema malignim bolestima, te da li se u Vašem organizmu i gdje već proizvodi maligna energija ili ne.

Medicinska radiestezija tijekom dijagnostike poučava Vas kako ćete izbjeći opasnosti koje za Vaš organizam predstavljaju štetna zračenja, kako ćete izbjeći negativnu duhovnu energiju drugih ljudi, Vašu vlastitu povezanost sa negativnim duhovnim energijama drugih ljudi, te kako se možete vrlo efikasno, potpuno i trajno zaštititi da negativne duhovne energije drugih ljudi ne potroše ("isisaju") Vašu pozitivnu bioenergiju i unište Vas.

Promjene u energetskom polju govore što se događa u tijelu. Čovjek svojim duhom ispunjava sve svoje predmete, sve događaje i odnose u svojem životu.

Bolestan čovjek ne može imati zdravi duh jer je to suprotnost prirodi.

U zdravoj prirodi nalaze se zdrave biljke, zdravo drveće, zdrave životinje i zdravi ljudi.

U bolesnoj prirodi su svi bolesni, biljke, životinje i ljudi.

Čovjek ne može biti zdrav ako jede bolesne biljke i bolesne životinje.

Na zemljištu gdje su jaka patogena zračenja mnoge biljke su bolesne, a ako se izgradi gospodarska zgrada na takvom zemljištu, tada su i životinje koje čovjek uzgaja za svoju prehranu sklonije bolestima ili su bolesne.

Emocionalni, psihološki i tjelesni stres značajno pridonose razvoju bolesti. Štetna zračenja uvijek su pokretači tj. "okidači" tih stresova.

Svaka bolest i svaki tjelesni organ imaju vlastitu frekvenciju, a svaki čovjek ima svoju "energetsku matricu" koja je određena genetskim osobinama, socijalnim, društvenim, kulturalnim, emocionalnim, psihološkim i utjecajima okoline u kojoj je taj čovjek odrastao i u kojoj živi. 

Ako spavate na "točci karcinoma", ako radite na radnom mjestu izloženom djelovanju štetnih energija, Vaša "energetska matrica" biti će pod utjecajima tih energija i neće moći biti uravnotežena, već naprotiv, neprekidno će se pojačavati stupanj njezine neravnoteže.

Mudri i "duhovno osviješteni" ljudi uvijek pozitivno razmišljaju i poduzimaju sve potrebne pozitivne aktivnosti prema sebi i svojoj obitelji, a isto tako i na identičan način razmišljaju i poduzimaju pozitivne aktivnosti i prema svojoj okolini i svim živim bićima s kojima žive suživot u toj okolini. 

Ako spavate na "zdravom mjestu spavanja", ako radite na "zdravom radnom mjestu" Vaša "energetska matrica" biti će neprekidno pod utjecajima "zdrave energije" i biti će neprekidno uravnotežena i to je osnovni preduvjet zdravlja svakog čovjeka.

Biogeneratori "Atlanta" uvijek Vam mogu omogućiti "zdravo mjesto spavanja", "zdravo radno mjesto", zdrav i vitalan život ....... i mnogo drugog pozitivnog u Vašem životu što Vi sami trebate otkriti tijekom primjene biogeneratora "Atlanta".

Izgled energo-ekološke "zaštitne kupole" koju nakon ugradnje na najštetnije mjesto u Vašem stanu, ... kući, ... Vašem poslovnom prostoru, ... Vašoj tvrtci, ...  neprekidno proizvodi biogenerator "Atlanta".

Energo-ekološka "zaštitna kupola" je neiscrpna i neprobojna barijera protiv geopatogenih i tehničkih zračenja iz Vaše okoline.

Energo-ekološka zaštitna kupola biogeneratora "Atlanta" je "EKO ZONA", doživotna OAZA zdravlja, vitalnosti, iznimne bioenergije, zdravog sna, kreativnih meditacija, sreće, mira ... neograničenih moći regeneracije duha i tijela. Ljudski organizam se u prirodnoj energetskoj "EKO ZONI" biogeneratora "Atlanta" revitalizira i iscjeljuje SAM OD SEBE jer je moć SAMOISCJELJENJA prirodno svojstvo svakog živog bića na Zemlji.

Osobni i posebni biogeneratori "Atlanta" također stvaraju neiscrpnu i neprobojnu zaštitnu energo-ekološku barijeru oko cijelog Vašeg tijela protiv svih negativnih utjecaja iz Vaše okoline.

 

 Srdačno Vas pozdravljam !

Prof. Darko Maltar, dipl. ing.

Dr radiestezije, energetske i duhovne medicine

Izumitelj biogeneratora "Atlanta"

Autor metode "Medicinska radiestezija"

Pin It