Energetska matrica čovjeka

Sažeta definicija energetske matrice čovjeka glasi:

"ENERGETSKA MATRICA" ČOVJEKA ≡ SVEUKUPNOST ODNOSA UNUTAR I IZVAN TIJELA, DUHA I DUŠE

(Matematički znak (≡) označava identičnost).

Energetska matrica čovjeka je potpuno zdrava samo kada je unutar i izvan sveukupnosti međusobnih odnosa tijela, duha i duše postignuta neprekidna ravnoteža.

Kako to možete postići ?

Svakodnevnom primjenom prostornih, osobnih i posebnih biogeneratora "Atlanta".

U člancima web stranice opisano je, a u dokazima prikazani su energetski otisci uklonjenih raznih bolesnih stanja pacijenata.

 

Svaki čovjek ima svoju unikatnu "energetsku matricu" koja je određena njegovim genetskim osobinama, socijalnim, društvenim, kulturalnim, emocionalnim, psihološkim i vrlo kompleksnim utjecajima okoline (objekti + događaji + ljudi + ... .... + mnogo "neočekivanog i neželjenog" ?) u kojoj je taj čovjek odrastao i u kojoj živi i radi.

"Energetska matrica" svakog čovjeka je njegova "osobna", samo "njemu svojstvena" energetska anatomija, struktura procesa svih energetskih događaja "unutar" njegovog organizma na razinama tijela, duha i duše, te ponašanja i djelovanja njegovog organizma "prema vanjskoj okolini".

U "energetskoj matrici" "zapisane su informacije" gdje je i koliko je organizam tog čovjeka energetski osjetljiv, gdje je i koliko je energetski "jak ili slab", što ga iscrpljuje i oslabljuje, a što ga čuva i ojačava. 

Niti jedan čovjek nije "prvi" i "jedini" stanovnik planete Zemlje, svaki čovjek ima svoje "genetske pretke" (u skladu sa Darwinovom teorijom "križanja vrsta" i svoje "duhovne pretke" (u skladu sa "Kauzalnim zakonom Isusa Krista).

"Energetska matrica" "sadašnjosti svakog čovjeka" u sebi uvijek sadrži "energetske zapise i otiske" "energetskih matrica predaka", a isto tako i "energetske zapise i otiske" budućih "energetskih matrica potomaka".

Izuzetno je važno za Našu sadašnjost i budućnost Naših potomaka spoznati osobnu "energetsku matricu" u cjelini, sve njezine karakteristike, međusobne odnose parametara, zapisane i saturirane štetne i pozitivne energije, informacije o bolestima, informacije o zdravlju, .......... sve što se u obliku energije "donosi iz prošlosti" i "prenosi u budućnost".

Nikada ne smijemo zaboraviti dva važna zakona koji podjednako djeluju u našem vidljivom (tjelesnom) i nevidljivom (duhovnom) životu.

PRVI najvažniji zakon života je "Zakon o održanju energije"

Energija je neuništiva, ona se može samo pretvarati iz jednog oblika u drugi oblik, ali se nikada ne može "blokirati" i ne može se uništiti, ona se može samo transformirati iz jednog oblika energije u drugi oblik energije (iz štetne u korisnu)  i obratno.

Transformaciju svih geopatogenih i tehničkih štetnih energija u  zdravu i za naš organizam biotski pozitivnu vrše svi modeli biogeneratora "Atlanta"

DRUGI najvažniji zakon života je "Kauzalni zakon Isusa Krista, tj. zakon "Uzroka i učinka"

(Što si učinio drugome, Tebe će snaći)

Ako su Naši preci bili čestiti, plemeniti i dobri ljudi, duhovno pozitivni i činili dobra djela, cijeli njihov život upisan je u njihovu "energetsku matricu" čiji dio smo i mi naslijedili i zato i MI imamo potrebu da u Našem životu činimo dobra djela.

Međutim, ukoliko Naši preci nisu bili dobri i čestiti ljudi, već su činili zlodjela, mučili druge ljude, ubijali i činili mnoga druga zla, cijeli takav njihov život prema "Kauzalnom zakonu Isusa Krista upisao se je trajno u njihovu "energetsku matricu" čiji dio su naslijedili njihovi potomci i koji je upisan u njihovu "energetsku matricu" u "centru života" u malom mozgu u obliku "genetske duhovno negativne (apstraktne ili "G") energije"... i ... zato ONI i u sadašnjem životu čine "nesvjesno", iz "nehata" zla djela drugima, a "njihova energetska matrica" prenesti će se i na njihove potomke..... ALI otuda potječu mnoge "genetske degenerativne i neurološke bolesti", "genetske maligne bolesti" ..... kao "energetski prijenos iz prošlosti".

Kako možete trajno prekinuti mehanizam prijenosa duhovno negativnih energija iz prošlosti Vaših predaka u Vašu sadašnjost i budućnost Vaših potomaka ?

Takvu transformaciju svih oblika duhovno negativnih energija Vaših predaka u duhovno pozitivnu energiju Vaše sadašnjosti i budućnosti Vaših potomaka JEDINI NA SVIJETU vrše osobni biogeneratori "Atlanta" (model E 7) i posebni biogeneratori "Atlanta" (model E 18).

Kako možete saznati "SKRIVENE TAJNE" Vaše energetske matrice ?

Dijagnostikom metodom "Medicinska radiestezija" važnih energetskih odnosa u Vašim čakrama ("centrima svijesti organizma") i Vašim energetskim meridijanima.

Bioenergetsko polje svakog čovjeka (aura) sastoji se od slojeva. Svaki sloj određen je položajem, bojom, sjajem, oblikom, gustoćom, fluidnošću i ulogom.

Sl.- 1 Sustav sedam slojeva tijela aure

 

Ljudska aura ima sedam slojeva koji pokazuju dualistički model energetskih polja: svaki drugi sloj polja složeno je strukturiran, poput nepomičnih valova svjetlosti, dok su slojevi između sastavljeni od obojenih fluida u neprestalnom kretanju.

Ti fluidi teku kroz formu stvorenu treperavim nepomičnim svjetlosnim valovima koji "kao da su sastavljeni" od traka mnogih sićušnih lampica koje se brzo pale i gase, svaka u različitom ritmu.

Unutar tih nepomičnih svjetlosnih traka kreću se sićušni energetski naboji.

Prvi, treći, peti i sedmi sloj aure ima određenu strukturu. Drugi, četvrti i šesti sloj aure sastavljeni su od tvari slične fluidu, bez posebne strukture.

Svaki slijedeći sloj u potpunosti prožima sve slojeve ispod sebe uključujući i fizičko tijelo. Tako se emocionalno tijelo proteže izvan eteričkog tijela uključujući u sebi i eteričko tijelo (duša) i fizičko tijelo.

Strukturirani slojevi aure sadrže sve oblike koje ima fizičko tijelo (unutarnje organe, krvne žile ...)

U slojevima aure nalazi se potpuna preslika fizičkog tijela.

Ogromna je zabluda mnogih "terapeuta" koji tvrde da mogu "guliti sloj po sloj" aure kada to nije uopće moguće jer bi tada gulili i sve unutarnje organe i sve krvne žile ...i umjesto da iscjeljuju čovjeka takvi terapeuti dovode ga u stanje još veće neravnoteže.

Ljudska aura nije poput glavice luka koja se može guliti sloj po sloj.

 

 

Slojevi aure i čakre (centri svijesti organizma)

Prvi sloj polja i prva čakra (korijenska čakra) povezani su s tjelesnim funkcioniranjem i s tjelesnim osjetom - tjelesnim osjećajem boli ili zadovoljstva, sa automatskim tj. autonomnim funkcioniranjem fizičkog tijela. Eteričko tijelo u prvom sloju aure pripada nižem eteričkom (duhovnom) području na fizičkoj razini.

Drugi sloj i druga čakra (čakra pupka) su općenito povezani s osjećajnim aspektom ljudskog bića i prijenosnik su našeg emocionalnog života i naših osjećaja. Osjećajno tijelo u drugom sloju aure pripada nižem osjećajnom području na fizičkoj razini.

Treći sloj povezan je s našim mentalnim životom i s podsvjesnim (intuitivnim) mišljenjem. Treća čakra (solarni pleksus) je čakra podsvjesnog mišljenja, čakra Vaše intuicije. Treći sloj aure je Vaše mentalno energetsko tijelo nižeg mentalnog područja i pripada fizičkoj razini Vašeg organizma.

Četvrti sloj i četvrta čakra (čakra srca) su prijenosnici naše ljubavi na naše bližnje i na ljude općenito. U čakri srca metabolizira se ljubav. Četvrti sloj aure je Vaše "astralno tijelo" i most između "fizičke" i "duhovne" razine Vašeg cjelokupnog bića.

Peti sloj i peta čakra su u odnosu sa "višom voljom" koja je povezana s "božjom voljom". Peta čakra (čakra grla) metabolizira snagu riječi, govor, slušanje i preuzimanje odgovornosti za naše postupke. Peti sloj aure i peta čakra pripadaju eteričkom kalupu ("eteričkoj matrici") Vašeg duhovnog bića u fizičkom području Vašeg života

Šesti sloj i šesta čakra (čeona čakra) povezani su s nebeskom ljubavi. To je ljubav koja izlazi iz okvira ljudske ljubavi i obuhvaća život u cijelosti. Ona izražava skrb i podršku zaštiti i štovanju cijelokupnoga života. Čeona čakra posmatra sve oblike života kao dragocjene objave Božanskog bića.

Sedmi sloj i sedma čakra (tjemena čakra)  povezani su s višim umom, znanjem i jedinstvom našega duhovnog i fizičkog ustroja. Sedmi sloj aure je Vaše keteričko tijelo, Vaša duša. Sedma čakra i sedmi sloj aure pripada mentalnom području duhovne razine Vašeg cjelokupnog bića.

 

Sl.-2 Položaj i boje sedam glavnih čakri

 

Ljudska aura sadrži i oblike koje fizičko tijelo nema. To je vertikalni protok pulzirajuće energije kroz leđnu moždinu "prema gore" i zatim kroz tjemenu čakru izvan tijela.

Pulzirajuća energija kroz leđnu moždinu ide i "prema dolje" i kroz prvu čakru izlazi izvan tijela.

Ovaj protok pulzirajuće energije koji se proteže izvan fizičkog tijela iznad glave i ispod trtične kosti zove se "glavni vertikalni tok snage".

Čakre su "rotirajući vrtlozi" konusnog oblika koji povezuju sve slojeve aure sa Vašim fizičkim tijelom. Vrhovi rotirajućih vrtloga okrenuti su prema glavnom vertikalnom energetskom toku, a otvoreni krajevi protežu se do ruba svakog sloja aure u kojem se nalaze.

Svaki sloj aure je drukčiji i ima svoju posebnu ulogu. Prvi sloj je povezan sa prvom čakrom, drugi sa drugom, treći sloj sa trećom ... to je opće pravilo aure.

 

Sedam glavnih čakri nalaze se na mjestima u auri gdje se nepomične zrake svjetlosti sijeku dvadeset i jedan put.

Sl.-3 Prikaz položaja 7 glavnih i 21 pomoćne čakre na ljudskom tijelu.

 

Sl.-4 Sedam glavnih čakri, s prednje i stražnje strane

Druga, treća, četvrta i peta čakra s prednje strane tijela su "centri osjećaja", a iste te čakre s stražnje strane tijela su "centri volje". Šesta i sedma čakra s prednje i stražnje strane su "mentalni centri".

Sl.- 5 Najveći broj sporednih čakri nalazi se u području prsa (čakra srca) i gornjih trbušnih organa (solarni pleksus)

 

Osim sedam glavnih čakri u auri svakog čovjeka postoje dvadeset i jedna sporedna (pomoćna) čakra i one se nalaze na mjestima u auri gdje se nepomične zrake svjetlosti sijeku četrnaest puta.

Sporedne čakre nalaze se na slijedećim mjestima:

Jedna ispred svakog uha, jedna iznad svake dojke, jedna na mjestu gdje se susreću ključne kosti, jedna na dlanu svake ruke, jedna na tabanu svake noge, jedna odmah iza svakog oka, po jedna vezana za svaku gonadu, jedna u blizini jetre, jedna povezana sa želucem, dvije povezane sa slezenom, jedna iza svakoga koljena, jedna u blizini timusa i jedna u blizini solarnog pleksusa.

Promjer sporednih čakri je oko 7,5 cm, a udaljene su od tijela 2,5 cm.

Sporedne čakre, svojim promjerom i položajem, idealna su zona za smještaj i snažno, trenutno zaštitno - terapijsko - iscjeljujuće djelovanje osobnog biogeneratora "Atlanta" na Vaše cijelo tijelo, duh i dušu.

 

Čakre u ljudskoj auri imaju tri glavne uloge:

1.- Vitaliziraju svako tijelo aure, na taj način vitaliziraju i tijelo,

2.- Potiču razvitak različitih oblika samosvijesti. Svaka čakra povezana je s posebnom psihološkom ulogom u eteričkom, emocionalnom i mentalnom tijelu,

3.- Prenose energiju (bioenergiju) između pojedinih slojeva aure. Svaki sloj aure ima svoju grupu od sedam čakri, a svaka je smještena na istom mjestu u fizičkom tijelu. Svaki sloj aure postoji na uvijek višoj oktavi frekvencije.

Sl.- 6 Prolazi na čakri između slojeva aure. "1" - vrh čakre uvijek je u kontaktu sa fizičkim tijelom, "2" - prolaz na čakri kroz prvi sloj aure, "3" - prolaz na čakri kroz drugi sloj aure, "4" - prolaz na čakri kroz treći sloj aure, "5" - prolaz na čakri kroz četvrti sloj aure, "6" - prolaz na čakri kroz peti sloj aure, "7" - prolaz na čakri kroz šesti sloj aure.

 

U svakoj čakri se ustvari nalazi sedam čakri, svaka je na višem stupnju frekvencije od prethodne.

Te čakre izgledaju kao da  ulaze jedna u drugu, poput "čaše koja se sastoji od koncentričnih pojaseva na izvlačenje".

Svaki pojas čakre na višem sloju pruža se dalje u polje aure i nešto je širi od pojasa na nižem sloju čakre.

Bioenergija se prenosi iz jednog sloja u slijedeći kroz prolaze na vrhu tako slojevito formiranih čakri.

 


 

 

ZA ZDRAVI ŽIVOT IZUZETNO JE VAŽNO SLIJEDEĆE:

Kada je Vaš organizam "U BLOKADI" uslijed djelovanja bilo kojeg oblika štetnih (nezdravih) energija (geopatogena zračenja, tehnička zračenja, duhovno negativne energije iz terena na kojem je stambena ili poslovna zgrada ili spontane duhovno negativne energije ljudi ili namjerna duhovno negativna djelovanja kojima se "uzima" Vaša duhovna energija ili se "preokreću" Vaši pozitivni u negativne životne događaje)  prolazi između slojeva aure su začepljeni i Vaš duh, duša i tijelo više ne funkcionira pozitivno.

Vi više ne vidite Vašu pravu stvarnost. Vaša "energetska matrica" i Vaša stvarnost je "uhvaćena" i "uvučena" u energetsko polje negativne energije. Vi ste zarobljeni energetskim poljem negativne energije.

Kao što "crna rupa" u svemiru "usisava" planete, zvijezde i cijele galaksije tako ste i Vi "uvučeni" u polje negativnih djelovanja iz kojeg se sami teško ili možda i nikada više ne možete osloboditi.

Kada ste u tom polju negativne energije Vi više ne vidite "stvarnost" izvan tog polja.

Kako se možete osloboditi i "izaći" iz "crne rupe" i ponovo vratiti u Vašu pravu stvarnost ?

Prolazi se mogu otvoriti "energetskim čišćenjem aure" i tada nastaje "DEBLOKADA" Vašeg duha, duše i tijela.

Energetsko čišćenje aure i "OTVARANJE PROLAZA" za izmjenu energije između pojedinih slojeva aure rade svi biogeneratori "Atlanta", a najbolje osobni jer se tijekom terapije nalaze direktno na tijelu.

Nakon takvog čišćenja i otvaranja prolaza kroz čakre ponovo počinje prijenos energije između slojeva aure.

Osobni i posebni biogeneratori "Atlanta" to čišćenje i otvaranje prolaza vrše trenutno brzinama podsvijesti i zato se nakon aktiviranja biogeneratora "Atlanta" aura odjednom oslobađa i "izlazi" iz fizičkog tijela u prostor oko fizičkog tijela što označava da je započeo proces iscjeljivanja i izlječenja ljudskog organizma djelovanjem biogeneratora "Atlanta".

Djelovanjem svih modela biogeneratora "Atlanta" ponovo se "vraća" Vaša stvarnost, Vi se oslobađate djelovanja negativnih energija, Vaša "energetska matrica" ponovo uspostavlja ravnotežu Vašeg duha, duše i tijela.

Najjače "oslobađajuće" djelovanje imaju posebni biogeneratori "Atlanta" (model E 18), a zatim osobni biogeneratori "Atlanta" (model E 7).

Prostorne "Atlante" u Vašem stambenom i poslovnom prostoru stvaraju zaštitnu "energetsku kupolu" koja je neprobojna barijera protiv bilo kakvih negativnih energija i negativnih djelovanja iz Vaše okoline

Svi biogeneratori "Atlanta" oslobađaju Vas "okova negativnih energija" iz Vaše okoline i od djelovanja duhovno negativnih ljudi i evoluiraju Vašu svijest i podsvijest.

Dijagnostikom energetskih odnosa u čakrama metodom "Medicinska radiestezija" otkriva se suština Vašeg zdravlja i svih Vaših bolesti, suština svih negativnih djelovanja, bez obzira da li ta negativna djelovanja bila od patogenih zračenja ili od duhovno negativnih ljudi.

U procesu dijagnostike i iscjeljivanja važne su dvije sporedne čakre smještene na dlanovima. U auri se presjecanje nepomičnih zraka svjetlosti nastavlja i tamo gdje se nepomične zrake sijeku sedam puta stvaraju se još manji vrtlozi, a još je mnogo, mnogo sitnih centara snage (bioenergije) na mjestima u auri gdje se te zrake svjetlosti sijeku manji broj puta. Ti najsitniji vrtlozi u auri odgovaraju akupunkturinim točkama kineske medicine.

 

Tablica tjelesnih područja i žlijezdi sa unutrašnjim lučenjem kojima upravljaju sedam glavnih čakri

Naziv i položaj čakre Broj malih vrtloga i boja čakre Žlijezda s unutrašnjim lučenjem Područje tijela kojim čakra upravlja
Tjemena čakra (sedma) 972, ljubičasto - bijela epifiza gornji dio mozga, desno oko
Čeona čakra (šesta)
96, indigo
hipofiza donji dio mozga, lijevo oko, uši, nos, živčani sustav
Čakra grla (peta)
16, plava
štitnjača bronhijalni i govorni aparat, pluća, hranidbeni kanal
Čakra srca (četvrta)
12, zelena
timus srce, krv, nervus vagus, cirkulatorni sustav
Solarni pleksus (treća) 10, žuta
gušterača želudac, jetra, žučni mjehur, živčani sustav
Čakra pupka (druga) 6, narančasta
spolne žlijezde
reprodukcijski sustav
Korijenska čakra (prva) 4, crvena
nadbubrežne žlijezde
kralježnica, bubrezi

 

  ENERGETSKA ANATOMIJA SEDAM GLAVNIH ČAKRI  =  "SEDAM SVETIH ISTINA" O ČAKRAMA

ČAKRA

ENERGETSKI UTJECAJI STANJA ČAKRE NA ORGANE

ENERGETSKI UTJECAJI STANJA ČAKRE NA MENTALNA I EMOCIONALNA STANJA ORGANIZMA

ENERGETSKI UTJECAJI STANJA ČAKRE NA TJELESNE POREMEĆAJE I UZROKOVANJE BOLESTI U DUHU I TIJELU.

Prva čakra,

Korijenska čakra,

Muladhara,

"Korijenski oslonac".

Fizički oslonac tijela, osnova kralježnice, noge, kosti, stopala, rektum, imunološki sustav.

Obitelj po krvi, skupna sigurnost i zaštita, sposobnost zadovoljenja životnih potreba, sposobnost da se branimo, osjećaj da smo kod kuće, društveni i obiteljski zakon i red. Kronična bol u slabinskom dijelu leđa, išijas, varikozne vene, rektalni tumori, rak, depresija, poremećaji povezani s imunološkim sustavom.

 

 Druga čakra,

Čakra pupka,

Sakralna čakra,

Svadisthana,

"Njezino posebno prebivalište".

 

Spolni organi, debelo crijevo, donji kralješci, zdjelica, slijepo crijevo, mokraćni mjehur, područje bedara.

Optuživanje i krivnja, novac i seks, moć i nazor, kreativnost, etičnost i poštenje u odnosima.

Kronična bol u slabinskom dijelu leđa, išijas, porodiljni i ginekološki problemi, zdjelica, bol u donjem dijelu leđa, seksualna potencija, mokraćne tegobe.

 

 Treća čakra,

Pleksus Solaris,

Manipura,

"Grad sjajnog dragulja".

 

Abdomen, želudac, tanko crijevo, jetra i žučni mjehur, bubrezi, gušterača, nadbubrežne žlijezde, slezena i slabinski dio kralježnice.

Povjerenje, strah i zastrašenost, samopoštovanje i samopouzdanje, skrb o sebi i drugima, odgovornost u donošenju odluka, osjetljivost na kritiku, osobna čast.

Artritis, čir želuca ili dvanaestnika, tegobe s debelim i/ili tankim crijevom, upala gušterače /dijabetes, tegobe s probavom, kronične ili akutne. Anoreksija ili bulimija, disfunkcija jetre, hepatitis, disfunkcija bubrega.

 

 Četvrta čakra,

Srčana Čakra, Anahata,

"Nedosegnuta" - Čisti zvuk stvaranja".

 

Srce i krvotok, pluća, ramena i ruke, rebra, dojke, dijafragma, prsna žlijezda.

Ljubav i mržnja, zamjeranje i ogorčenost, žalost i ljutnja, usamljenost i pristajanje, opraštanje i suosjećanje, nada i povjerenje.

Zatajenje srca, infarkt srčanog mišića (srčana nap.), prolaps srčanog zaliska, kardiomegalija, astma, alergija, rak pluća, upala bronhija, gornji dio leđa, rame, rak dojke.

Peta čakra,

Čakra grla,

Vishuddha,

"Pročišćena".

Grlo, štitnjača, dušnik, vratni kralješci, usta, zubi i desni, jednjak, hipotalamus.

Izbor i snaga volje, osobno izražavanje, slijeđenje svog sna, korištenje osobne moći za stvaranje, ovisnost, osuda i kritika, vjera i znanje, sposobnost za donošenje odluka. Promuklost, kronična upala grla, afte u ustima, tegobe s desnima, problemi sa temporomandibularnim zglobom, skolioza, laringitis, otečene žlijezde, problemi sa štitnjačom.

Šesta čakra,

Čeona čakra,

Ađna,

Zapovijed

ili

"Ograničeno apsolutno".

Mozak, živčani sustav, oči, uši, nos, hipofiza, epifiza.

Samovrednovanje, istina, intelektualne sposobnosti, osjećaj prikladnosti, otvorenost idejama drugih, sposobnost učenja iz iskustva, emocionalna inteligencija. Tumor mozga, krvarenje, moždani udar, neurološki poremećaji, sljepoća/gluhoća, nespecifični meningitisi, shizofrenija, tegobe s kralježnicom, poteškoće s učenjem, napadaji padavice (epilepsija).

Sedma čakra,

Krunska čakra,

Tjemena čakra, Sahasrara,

Tisuću latica

ili

"Neograničeno apsolutno".

Mišićni sustav, koštani sustav, koža.

Sposobnost povjerenja u život, vrijednosti, etika i odvažnost, humanizam, nesebičnost, sposobnost viđenja šire perspektive.

Vjera i inspiracija,

Duhovnost i pobožnost.

Energetski poremećaji, mistična depresija, kronična iscrpljenost koja nije povezana s tjelesnim poremećajima.

Izrazito visoka osjetljivost na svjetlost, zvuk i druge faktore okoline.

 

Osim u glavnim i sporednim čakrama, "energetska matrica" ljudskog organizma vidljivo je prepoznatljiva i može se dijagnosticirati na:

1.- Energetskim meridijanima organizma i promjenjivom polaritetu prstiju desne i lijeve ruke i cijelog tijela,

2.- Refleksnim zonama svih organa na dlanovima i tabanima,

3.- Refleksnim zonama na licu i ušima,

4.- Mnogobrojnim akupunkturnim točkama.

 

1.- Energetski meridijani i promjenjivi polaritet "ženske" i "muške" ruke

Sl.- 7 Prikaz polariteta "ženske" ruke i protoka biostruja kroz energetske meridijane smještene u prstima ruku, te položaja "5 + 5" pomoćnih čakri na jagodicama prstiju desne i lijeve ruke.

 

Sl.- 8 Prikaz polariteta "muške" ruke i protoka biostruja kroz energetske meridijane smještene u prstima ruku, te položaja "5 + 5" pomoćnih čakri na jagodicama prstiju desne i lijeve ruke.

 

2.- Refleksne zone svih organa na dlanovima i tabanima

Sl.- 9 Refleksne zone svih organa na dlanovima desne i lijeve ruke.

Sl.- 10 Refleksne zone svih organa na tabanima desne i lijeve noge

 

3.- Refleksne zone svih organa na licu i ušima

Sl.- 11 Refleksne zone na licu

 

Sl.- 12 Refleksne zone na uhu

 

4.- Akupunkturne točke

Sl.- 13 Akupunkturne točke na glavi.

 

Sl.- 14 Neke akupunkturne točke na tijelu.

 

Pomoću vrlo precizne dijagnostike metodom "Medicinska radiestezija" možete saznati svaki detalj o Vašoj vlastitoj osjetljivosti na razne štetne utjecaje, o Vašoj vlastitoj bioenergiji u energetskim meridijanima, u auri, u čakrama, u cijelom tijelu, možete saznati vitalnost svojeg organizma, kojim ste štetnim (patogenim) energijama izloženi i tko, što, gdje i kako iscrpljuje Vašu intelektualnu, tjelesnu i emocionalnu moć, možete saznati koliki su već poremećaji ravnoteže energija u Vašem organizmu i koliko je Vaš organizam već zasićen štetnim energijama, a također možete saznati informacije o stanju Vaših genetskih osobina i Vašu genetsku osjetljivost, bioenergiju i vitalnost, da li imate ili nemate genetsku sklonost prema malignim bolestima, te da li se u Vašem organizmu i gdje već proizvodi maligna energija ili ne.

Medicinska radiestezija tijekom dijagnostike poučava Vas kako ćete izbjeći opasnosti koje za Vaš organizam predstavljaju štetna zračenja, kako ćete izbjeći negativnu duhovnu energiju drugih ljudi, Vašu vlastitu povezanost sa negativnim duhovnim energijama drugih ljudi, te kako se možete vrlo efikasno, potpuno i trajno zaštititi da negativne duhovne energije drugih ljudi ne potroše ("isisaju") Vašu pozitivnu bioenergiju i unište Vas.

Promjene u energetskom polju govore što se događa u tijelu. Čovjek svojim duhom ispunjava sve svoje predmete, sve događaje i odnose u svojem životu.

Bolestan čovjek ne može imati zdravi duh jer je to suprotnost prirodi.

U zdravoj prirodi nalaze se zdrave biljke, zdravo drveće, zdrave životinje i zdravi ljudi.

U bolesnoj prirodi su svi bolesni, biljke, životinje i ljudi.

Čovjek ne može biti zdrav ako jede bolesne biljke i bolesne životinje.

Na zemljištu gdje su jaka patogena zračenja mnoge biljke su bolesne, a ako se izgradi gospodarska zgrada na takvom zemljištu, tada su i životinje koje čovjek uzgaja za svoju prehranu sklonije bolestima ili su bolesne.

Emocionalni, psihološki i tjelesni stres značajno pridonose razvoju bolesti. Štetna zračenja uvijek su pokretači tj. "okidači" tih stresova.

Svaka bolest i svaki tjelesni organ imaju vlastitu frekvenciju, a svaki čovjek ima svoju "energetsku matricu" koja je određena genetskim osobinama, socijalnim, društvenim, kulturalnim, emocionalnim, psihološkim i utjecajima okoline u kojoj je taj čovjek odrastao i u kojoj živi. 

Ako spavate na "točci karcinoma", ako radite na radnom mjestu izloženom djelovanju štetnih energija, Vaša "energetska matrica" biti će pod utjecajima tih energija i neće moći biti uravnotežena, već naprotiv, neprekidno će se pojačavati stupanj njezine neravnoteže.

Mudri i "duhovno osviješteni" ljudi uvijek pozitivno razmišljaju i poduzimaju sve potrebne pozitivne aktivnosti prema sebi i svojoj obitelji, a isto tako i na identičan način razmišljaju i poduzimaju pozitivne aktivnosti i prema svojoj okolini i svim živim bićima s kojima žive suživot u toj okolini. 

Ako spavate na "zdravom mjestu spavanja", ako radite na "zdravom radnom mjestu" Vaša "energetska matrica" biti će neprekidno pod utjecajima "zdrave energije" i biti će neprekidno uravnotežena i to je osnovni preduvjet zdravlja svakog čovjeka.

Biogeneratori "Atlanta" uvijek Vam mogu omogućiti "zdravo mjesto spavanja", "zdravo radno mjesto", zdrav i vitalan život ....... i mnogo drugog pozitivnog u Vašem životu što Vi sami trebate otkriti tijekom primjene biogeneratora "Atlanta" !

 

Izgled energetske "zaštitne kupole" koju nakon ugradnje na najštetnije mjesto u Vašem stanu, ... kući, ... Vašem poslovnom prostoru, ... Vašoj tvrtci, ...  neprekidno proizvodi biogenerator "Atlanta".

Energetska "zaštitna kupola" je neprobojna barijera protiv bilo kakvih negativnih utjecaja iz Vaše okoline.

Osobni i posebni biogeneratori "Atlanta" stvaraju neprobojnu zaštitnu energetsku barijeru oko cijelog Vašeg tijela protiv bilo kakvih negativnih utjecaja iz Vaše okoline.

 

Srdačno Vas pozdravljam !

Prof. Darko Maltar, dipl. ing.

Dr radiestezije, energetske i duhovne medicine

Izumitelj biogeneratora "Atlanta"

Autor metode "Medicinska radiestezija"

Pin It