Analiza stanja dijagnostičkih parametara energetske matrice

 

KAKO DIJAGNOSTIČKi PARAMETRI UTJEČU NA OCJENU STANJA "ENERGETSKE MATRICE" VAŠEG ORGANIZMA

1.- RP ..... RADIESTEZIJSKI POTENCIJAL 

RP = osjetljivost Vašeg organizma na djelovanje patogenih zračenja.

Osjetljivost organizma na patogena zračenja je "individualna". Svaki čovjek ima "sebi svojstven" radiestezijski potencijal i "genetski ugrađen mehanizam" promjene radiestezijskog potencijala svoje "energetske matrice" u svim energetskim meridijanima i svim čakrama.

Djelovanjem patogenih zračenja radiestezijski potencijal "RP" se neprekidno povećava u svakom energetskom meridijanu i u svakoj čakri, u početku djelovanja patogenih zračenja sporije, a kako organizam tijekom vremena djelovanja patogenih zračenja gubi sposobnost odgovarajućeg "bioenergetskog odgovora" i pružanja otpora, poslije "ULAZNE KRITIČNE TOČKE" radiestezijski potencijal naglo se povećava, također "individualno".

Najintenzivniji porast radiestezijskog potencijala uvijek se događa u onim "energetskim meridijanima" i u "onim čakrama" koje su neposredno izložene djelovanju "točke karcinoma" (kombinacija PVT + HČ, PVT + HČ + BČ .....

... i drugim sličnim patogenim kombinacijama, posebno ako se još na "prirodne" patogene kombinacije nadovezuju i djelovanja jačih tehničkih zračenja (trafostanice, bazne stanice mobitela, signali radara) i/ili dodatno još i duhovno negativne  (apstraktne ili "G") energije iz terena na kojem je izgrađen stambeni ili poslovni objekat i od djelovanja duhovno negativnih ljudi.

Sl.- 1 Dijagram za ocjenu povezanosti  veličine parametra "RP" = radiestezijski potencijal i  povećanja parametra "ŠD" = štetnost djelovanja patogenih zračenja na ljudski organizam.
(Dijagram je rezultat mojih višegodišnjih istraživanja i dijagnostike mnogih pacijenata).

 Analiza dijagrama pokazuje slijedeće:

Grupa "A-A1":

Radiestezijski potencijal (RP) ovih ljudi pokazuje sklonost "vrlo naglog porasta" djelovanjem patogenih zračenja i organizam takvih ljudi dolazi u stanje 100 % zasićenja tj. energetskih blokada već u periodu između 7-og i 14-tog mjeseca izlaganja utjecajima patogenih zračenja. Ovakva grupa ljudi ocjenjuje se kao "hiper senzibilna na utjecaje patogenih zračenja".

Grupa "B-B1-B2":

Radiestezijski potencijal (RP) ovih ljudi pokazuje sklonost "brzog porasta" i organizam takvih ljudi dolazi u stanje 100 % zasićenja u periodu od 2,2 do 3,2 godine izlaganja utjecajima patogenih zračenja. Ovakva grupa ljudi ocjenjuje se kao "izrazito senzibilna na utjecaje patogenih zračenja".

Grupa "C-C1":

Radiestezijski potencijal (RP) ovih ljudi pokazuje sklonost "umjerenog porasta" i organizam takvih ljudi dolazi u stanje 100 % zasićenja u periodu od 4,5 do 5,5 godine izlaganja utjecajima patogenih zračenja. Ovakva grupa ljudi ocjenjuje se kao "umjereno senzibilna na utjecaje patogenih zračenja".

Grupa "D-D1":

Radiestezijski potencijal (RP) ovih ljudi pokazuje sklonost "sporog porasta" i organizam takvih ljudi dolazi u stanje od 40 % do 55 % zasićenja patogenim energijama tijekom 5 godina izlaganja utjecajima patogenih zračenja. Ovakva grupa ljudi ocjenjuje se kao "normalno senzibilna na utjecaje patogenih zračenja".

Grupa "E":

Radiestezijski potencijal pokazuje sklonost "vrlo sporog porasta" i organizam takvih ljudi dolazi u stanje od samo 20 % zasićenja patogenim energijama tijekom 5 godina izlaganja utjecajima patogenih zračenja. Ovakva grupa ljudi ocjenjuje se kao "slabo senzibilna na utjecaje patogenih zračenja".

Kako se može smanjiti Vaša osjetljivost (radiestezijski potencijal RP) na patogena zračenja ?

Nakon ugradnje prostornog biogeneratora "Atlanta" na "točku karcinoma" i/ili primjene osobnog biogeneratora "Atlanta" (i/ili posebnog) radiestezijski potencijal RP brzo, odnosno vrlo brzo se smanjuje, što je opet "individualno svojstvo" svakog čovjeka.

Brzina kojom se događa smanjivanje vrijednosti radiestezijskog potencijala (RP) također je "individualna" i za "svaki energetski meridijan" i za "svaku čakru" unutar "energetske matrice" istog ljudskog organizma.

Posebno se vrlo veliko smanjivanje radiestezijskog potencijala događa u onim "energetskim meridijanima" i u "onim čakrama" koje se nalaze "neposredno iznad centra" djelovanja biogeneratora "Atlanta", ugrađenog na "točci karcinoma".

 

2.- BEP .... BIOENERGETSKI POTENCIJAL 

BEP = Energetska sposobnost Vašeg ogranizma da izložen patogenim djelovanjima pruži odgovarajući otpor patogenim zračenjima pri čemu se neprekidno iscrpljuje vlastita bioenergija.

Bioenergetski potencijal (BEP) svakog čovjeka je također "individualan". Svaki čovjek ima "sebi svojstven" bioenergetski potencijal i "genetski ugrađen mehanizam" promjene bioenergetskog potencijala svoje "energetske matrice" u svim energetskim meridijanima i svim čakrama.

Izloženi djelovanju patogenih zračenja Vaš bioenergetski potencijal BEP neprekidno se smanjuje u svakom energetskom meridijanu i u svakoj čakri,

U početku djelovanja patogenih zračenja BEP se smanjuje sporije, a kako organizam tijekom vremena djelovanja patogenih zračenja gubi sposobnost odgovarajućeg "bioenergetskog odgovora" i pružanja otpora, uz istovremeno sve veći porast radiestezijske osjetljivosti RP, poslije "ulazne kritične točke" bioenergetski potencijal naglo se smanjuje, također "individualno".

Najintenzivnije smanjivanje bioenergetskog potencijala uvijek se događa u onim energetskim meridijanima i u onim čakrama koje su neposredno izložene djelovanju "točke karcinoma" (kombinacija PVT + HČ, PVT + HČ + BČ ..... i drugim sličnim patogenim kombinacijama, posebno ako se još na "prirodne" patogene kombinacije nadovezuju djelovanja jačih tehničkih zračenja (trafostanice, bazne stanice mobitela, signali radara) i/ili dodatno još i duhovno negativne (apstraktne ili "G") energije iz terena na kojem je izgrađen stambeni ili poslovni objekat i od djelovanja duhovno negativnih ljudi.

 Kako se može povećati Vaš bioenergetski potencijal BEP ?

Nakon ugradnje biogeneratora "Atlanta" na "točku karcinoma" i/ili primjene osobnog biogeneratora "Atlanta" (i/ili posebnog) bioenergetski potencijal se brzo odnosno vrlo brzo povećava, što je opet "individualno svojstvo" svakog čovjeka koji ima ugrađen prostorni biogenerator "Atlanta" u svojem stambenom/radnom prostoru i/ili nosi na sebi osobni biogenerator "Atlanta" (i/ili primjenjuje posebnu "Atlantu).

Porast bionergetskog potencijala BEP također je "individualan" i za svaki energetski meridijan i za svaku čakru unutar "energetske matrice" istog ljudskog organizma.

Posebno se vrlo veliki porast bioenergetskog potencijala događa u onim energetskim meridijanima i u onim čakrama koje se nalaze "neposredno iznad centra" djelovanja prostornog (posebnog) biogeneratora "Atlanta", ugrađenog na "točci karcinoma".

Promjene bioenergetskog potencijala i radiestezijskog potencijala prije i poslije primjene biogeneratora "Atlanta" vrlo ilustrativno su prikazane na posebnom dijagramu koji se zove bioenergoritmogram biogeneratora "Atlanta".

Sl.- 2 Bioenergoritmogram biogeneratora "Atlanta" pokazuje promjene odnosa bioenergetskog potencijala BEP i radiestezijskog potencijala prije i poslije primjene biogeneratora "Atlanta"
(detaljnije je objašnjen u članku "Koliko je Vaš organizam otporan ? Gdje ste jaki, a gdje ste slabi ?"

 

3.- VITAL .... VITALNOST ORGANIZMA

VITALNOST Vašeg organizma je mjerilo Vaše otpornosti prema odgovarajućim bolesnim promjenama u organizmu, izazvanim djelovanjem bilo kojeg oblika patogenih zračenja.

Vitalnost organizma svakog čovjeka je također "individualna". Svaki čovjek ima "sebi svojstvenu" vitalnost i "genetski ugrađen mehanizam" promjene vitalnosti svoje "energetske matrice" u svim energetskim meridijanima i svim čakrama.

Kada ste izloženi djelovanju patogenih zračenja VITALNOST Vašeg organizma neprekidno se smanjuje u svakom energetskom meridijanu i u svakoj čakri drugačije, u početku djelovanja patogenih zračenja sporije, a kako organizam tijekom vremena djelovanja patogenih zračenja gubi sposobnost odgovarajućeg "bioenergetskog odgovora" i pružanja otpora uz istovremeno sve veći porast radiestezijske osjetljivosti RP, poslije "ulazne kritične točke" VITALNOST Vašeg organizma naglo se smanjuje, također "individualno".

Najintenzivnije smanjivanje VITALNOSTI Vašeg organizma uvijek se događa u onim energetskim meridijanima i u onim čakrama koje su neposredno izložene djelovanju "točke karcinoma" (kombinacija PVT + HČ, PVT + HČ + BČ ..... i drugim sličnim patogenim kombinacijama, posebno ako se još na "prirodne" patogene kombinacije povezuju djelovanja jačih tehničkih zračenja (trafostanice, bazne stanice mobitela, signali radara) i/ili dodatno još i duhovno negativne (apstraktne ili "G") energije" iz terena na kojem je izgrađen stambeni ili poslovni objekat i od djelovanja duhovno negativnih ljudi.

Kako se može povećati VITALNOST Vašeg organizma ?

Nakon ugradnje biogeneratora "Atlanta" na "točku karcinoma" i/ili primjene osobnih i/ili primjene posebnih biogeneratora "Atlanta" VITALNOST Vašeg organizma se brzo odnosno vrlo brzo povećava, što je opet "individualno svojstvo" svakog čovjeka koji ima ugrađen prostorni biogenerator "Atlanta" u svojem stambenom/radnom prostoru i/ili nosi na sebi osobni biogenerator "Atlanta" i/ili primjenjuje posebni biogenerator "Atlanta".

Porast VITALNOSTI Vašeg organizma također je "individualna" i za svaki energetski meridijan i za svaku čakru unutar "energetske matrice" istog ljudskog organizma.

Posebno se vrlo veliki porast VITALNOSTI organizma događa u onim energetskim meridijanima i u onim čakrama koje se nalaze "neposredno iznad centra" djelovanja prostornog (posebnog) biogeneratora "Atlanta", ugrađenog na "točci karcinoma".

 

 4.- MJESTO IZLOŽENOSTI (MI) djelovanjima patogenih zračenja

Detaljnim dijagnostičkim pregledom stambenog/poslovnog prostora određuje se mjesto na kojem je čovjek tijekom dana i noći izložen djelovanju patogenih zračenja.

Mjesto Vaše izloženosti može biti mjesto spavanja (MS), mjesto odmora (MO), radno mjesto (RM) ili neka ostala mjesta (OM) na kojem tijekom dana (i noći) boravite.

 

 5.- DIJAGNOSTIČKI PARAMETAR "NZ" 

"NZ" = stupanj energetskih poremećaja protoka (%) bioenergije kroz Vaš organizam, kroz slojeve Vaše aure, kroz energetske meridijane, kroz organe i žlijezde, ..... kroz sveukupnu "energetsku matricu" Vašeg organizma 

Energetski poremećaji protoka bioenergije kroz Vaš organizam, kroz slojeve aure, kroz energetske meridijane, organe i žlijezde nastaju dužim djelovanjem bilo kojeg oblika patogenih zračenja (geofizička, geomagnetska, tehnička, rezonantna) i duhovno negativnim djelovanjima iz terena na kojem je smješten Vaš stambeni i/ili poslovni prostor i duhovno negativnim djelovanjima drugih ljudi.

Kada se tijekom dijagnostike otkrije veći % energetskih poremećaja (NZ) tada se u Vašoj auri, u pojedinim čakrama i/ili energetskim meridijanima najčešće dijagnosticira i postojanje “energije karcinoma” koju se metodom "Medicinska radiestezija" može vrlo precizno dijagnosticirati 5 do 10 godina prije nego što će se pojaviti maligna bolest u fizičkom tijelu.

Kriteriji za procjenu utjecaja parametra "NZ" na ocjenu stanja Vašeg organizma, izloženog utjecajima patogenih zračenja, prikazani su u tablici na sl.- 3.

Kako se mogu smanjiti energetski poremećaji protoka bioenergije (NZ) u Vašem organizmu ?

Nakon ugradnje biogeneratora "Atlanta" na "točku karcinoma" i/ili primjene osobnih i/ili primjene posebnih biogeneratora "Atlanta" energetski poremećaji protoka bioenergije (NZ) kroz Vaš duh, dušu i tijelo brzo se odnosno vrlo brzo smanjuju, što je opet "individualno svojstvo" svakog čovjeka koji ima ugrađen prostorni biogenerator "Atlanta" u svojem stambenom/radnom prostoru i/ili nosi na sebi osobni biogenerator "Atlanta" i/ili primjenjuje posebni biogenerator "Atlanta".

Smanjivanje energetskih poremećaja protoka bioenergije (NZ) Vašeg organizma također je "individualno" i za svaki energetski meridijan i za svaku čakru unutar "energetske matrice" istog ljudskog organizma.

Posebno se vrlo brzo smanjivanje energetskih poremećaja protoka bioenergije (NZ) događa u onim energetskim meridijanima i u onim čakrama koje se nalaze "neposredno iznad centra" djelovanja prostornog (posebnog) biogeneratora "Atlanta", ugrađenog na "točci karcinoma".

 

6.- DIJAGNOSTIČKI PARAMETAR "ŠD"

"ŠD" = stupanj štetnosti djelovanja patogenih zračenja ( %)  na Vaš organizam, na Vašu auru, na Vaše energetske meridijane, na  organe i žlijezde, ..... na sveukupnu "energetsku matricu" Vašeg organizma. 

Parametar "ŠD" pokazuje stupanj zasićenja Vašeg organizma energijama patogenih zračenja. Kada je parametar "ŠD" = 100 % Vaš organizam je u "energetskoj blokadi", Vaše čakre su "blokirane", Vaš duh i duša su "blokirane", Vaša kreativnost je "blokirana", Vaš Um je "blokiran", Vaša sposobnost poduzetništva je "blokirana", Vaši poslovni rezultati su "blokirani" .... u Vašem mozgu proizvode se "energija karcinoma" ... maligna eenrgija struji kroz Vaše tijelo .... Vaše zdravlje i Vaš život su u ozbiljnoj opasnosti

Zasićenje Vašeg organizma patogenim energijama, zasićenje slojeva aure, zasićenje energetskih meridijana, organa i žlijezdi nastaje dužim djelovanjem bilo kojeg oblika patogenih zračenja (geofizička, geomagnetska, tehnička, rezonantna) i duhovno negativnim djelovanjima iz terena na kojem je smješten Vaš stambeni i/ili poslovni prostor i duhovno negativnim djelovanjima drugih ljudi.

Osobina svih PATOGENIH zračenja je SPOROST (višegodišnje djelovanje), NEPREKIDNOST DJELOVANJA, KONTINUIRANO POVEĆANJE POREMEĆAJA TOKOVA BIOENERGIJE, BLOKADA I OŠTEĆENJE ČAKRI, NEPREKIDNA AKUMULACIJA, PODMUKLO ISCRPLJIVANJE BIOENERGIJE, .... RAZARANJE AMINOKISELINSKIH STRUKTURA DNA, MUTACIJA STANICA, STVARANJE MALIGNIH TVORBI ..... NEMOGUĆNOST LIJEČENJA LIJEKOVIMA, NEMOGUĆNOST LIJEČENJA VITAMINIMA, MINERALIMA, DODACIMA PREHRANI, ZDRAVOM HRANOM   ...

PATOGENA ZRAČENJA SU ZA LJUDSKI ORGANIZAM NEGATIVNA ENERGIJA, ENERGIJA KOJA UZROKUJE BOLESTI, A TA SE ENERGIJA MOŽE SAMO PRETVORITI U DRUGI OBLIK ENERGIJE, ZDRAVI OBLIK, A TO RADE BIOGENERATORI "ATLANTA".

Dijagnostikom parametra "ŠD" koji se izražava u % određuje se u kojoj mjeri je i kojim patogenim energijama Vaš organizam već zasićen ("saturiran").

Kada dijagnostički pregled pokaže 100 % zasićenost pojedinog energetskog meridijana ili čakre, tada su ti meridijani ili čakre u "potpunoj energetskoj blokadi" i više ne mogu zaštititi organizam od patogenih djelovanja tj. energija bolesti koja je u takvom energetskom meridijanu ili čakri u potpunosti savladala organizam i vrlo je vjerojatno da su i maligne stanice već "fizički" prisutne u tim dijelovima tijela (organima koji se energetski odražavaju preko energetskih meridijana i čakri).

Kriteriji za procjenu utjecaja parametra "ŠD" na ocjenu stanja Vašeg organizma izloženog utjecajima patogenih zračenja prikazani su u tablici na sl.- 3.

Kako se može smanjiti stupanj zasićenja patogenim zračenjima ŠD u Vašem organizmu ?

Nakon ugradnje biogeneratora "Atlanta" na "točku karcinoma" i/ili primjene osobnih i/ili primjene posebnih biogeneratora "Atlanta" stupanj zasićenja patogenim energijama (ŠD) u Vašem duhu, duši i tijelu brzo se odnosno vrlo brzo smanjuje, što je opet "individualno svojstvo" svakog čovjeka koji ima ugrađen prostorni biogenerator "Atlanta" u svojem stambenom/radnom prostoru i/ili nosi na sebi osobni biogenerator "Atlanta" i/ili primjenjuje posebni biogenerator "Atlanta".

Smanjivanje stupnja zasićenja patogenim energijama (ŠD) Vašeg organizma također je "individualno" i za svaki energetski meridijan i za svaku čakru unutar "energetske matrice" istog ljudskog organizma.

Posebno se vrlo brzo smanjivanje stupnja zasićenja patogenim energijama (ŠD) događa u onim energetskim meridijanima i u onim čakrama koje se nalaze "neposredno iznad centra" djelovanja prostornog (posebnog) biogeneratora "Atlanta", ugrađenog na "točci karcinoma".

 

Tablica: Kriteriji za ocjenu stanja dijagnosticiranih parametara "energetske matrice" ljudskog organizma.

Sl.- 3 Kriteriji za ocjenu stanja dijagnosticiranih parametara "energetske matrice" ljudskog organizma.

Kriteriji za ocjenu stanja "energetske matrice" ljudskog organizma prikazani u tablici su "iskustveni kriteriji". Rezultat su mojih višegodišnjih dijagnostičkih pregleda ljudi koji su mi se obratili za pomoć.

Primjenom vrlo detaljne dijagnostike "energetske matrice" metodom "Medicinska radiestezija" njihov je "problem" dijagnosticiran u potpunosti, a zatim primjenom biogeneratora "Atlanta" i unikatnih terapeutskih postupaka, svojstvenih samo "Medicinskoj radiesteziji", njihov je organizam u cijelosti izliječen.

 

 

Pomoću vrlo precizne dijagnostike metodom "Medicinska radiestezija" možete saznati svaki detalj o Vašoj vlastitoj osjetljivosti na razne štetne utjecaje, o Vašoj vlastitoj bioenergiji u energetskim meridijanima, u auri, u čakrama, u cijelom tijelu, možete saznati vitalnost svojeg organizma, kojim ste štetnim (patogenim) energijama izloženi i tko, što, gdje i kako iscrpljuje Vašu intelektualnu, tjelesnu i emocionalnu moć, možete saznati koliki su već poremećaji ravnoteže energija u Vašem organizmu i koliko je Vaš organizam već zasićen štetnim energijama, a također možete saznati informacije o stanju Vaših genetskih osobina i Vašu genetsku osjetljivost, bioenergiju i vitalnost, da li imate ili nemate genetsku sklonost prema malignim bolestima, te da li se u Vašem organizmu i gdje već proizvodi maligna energija ili ne.

Medicinska radiestezija tijekom dijagnostike poučava Vas kako ćete izbjeći opasnosti koje za Vaš organizam predstavljaju štetna zračenja, kako ćete izbjeći negativnu duhovnu energiju drugih ljudi, Vašu vlastitu povezanost sa negativnim duhovnim energijama drugih ljudi, te kako se možete vrlo efikasno, potpuno i trajno zaštititi da negativne duhovne energije drugih ljudi ne potroše ("isisaju") Vašu pozitivnu bioenergiju i unište Vas.

Promjene u energetskom polju govore što se događa u tijelu. Čovjek svojim duhom ispunjava sve svoje predmete, sve događaje i odnose u svojem životu.

Bolestan čovjek ne može imati zdravi duh jer je to suprotnost prirodi.

U zdravoj prirodi nalaze se zdrave biljke, zdravo drveće, zdrave životinje i zdravi ljudi.

U bolesnoj prirodi su svi bolesni, biljke, životinje i ljudi.

Čovjek ne može biti zdrav ako jede bolesne biljke i bolesne životinje.

Na zemljištu gdje su jaka patogena zračenja mnoge biljke su bolesne, a ako se izgradi gospodarska zgrada na takvom zemljištu, tada su i životinje koje čovjek uzgaja za svoju prehranu sklonije bolestima ili su bolesne.

Emocionalni, psihološki i tjelesni stres značajno pridonose razvoju bolesti. Štetna zračenja uvijek su pokretači tj. "okidači" tih stresova.

Svaka bolest i svaki tjelesni organ imaju vlastitu frekvenciju, a svaki čovjek ima svoju "energetsku matricu" koja je određena genetskim osobinama, socijalnim, društvenim, kulturalnim, emocionalnim, psihološkim i utjecajima okoline u kojoj je taj čovjek odrastao i u kojoj živi. 

Ako spavate na "točci karcinoma", ako radite na radnom mjestu izloženom djelovanju štetnih energija, Vaša "energetska matrica" biti će pod utjecajima tih energija i neće moći biti uravnotežena, već naprotiv, neprekidno će se pojačavati stupanj njezine neravnoteže.

Mudri i "duhovno osviješteni" ljudi uvijek pozitivno razmišljaju i poduzimaju sve potrebne pozitivne aktivnosti prema sebi i svojoj obitelji, a isto tako i na identičan način razmišljaju i poduzimaju pozitivne aktivnosti i prema svojoj okolini i svim živim bićima s kojima žive suživot u toj okolini. 

Ako spavate na "zdravom mjestu spavanja", ako radite na "zdravom radnom mjestu" Vaša "energetska matrica" biti će neprekidno pod utjecajima "zdrave energije" i biti će neprekidno uravnotežena i to je osnovni preduvjet zdravlja svakog čovjeka.

Biogeneratori "Atlanta" uvijek Vam mogu omogućiti "zdravo mjesto spavanja", "zdravo radno mjesto", zdrav i vitalan život .... i mnogo drugog pozitivnog u Vašem životu što Vi sami trebate otkriti tijekom primjene biogeneratora "Atlanta" .

Izgled energetske "zaštitne kupole" koju nakon ugradnje na najštetnije mjesto u Vašem stanu, ... kući, ... Vašem poslovnom prostoru, ... Vašoj tvrtci, ...  neprekidno proizvodi biogenerator "Atlanta".

Energetska "zaštitna kupola" je neprobojna barijera protiv geopatogenih i tehničkih zračenja iz Vaše okoline.

Osobni i posebni biogeneratori "Atlanta" stvaraju neprobojnu zaštitnu energetsku barijeru oko cijelog Vašeg tijela protiv svih negativnih utjecaja iz Vaše okoline.

Sl.- 4 Promjena dijagnostičkih parametara organizma (tijela, duha i duše) nakon ugradnje/primjene biogeneratora "Atlanta".

 

Nakon ugradnje biogeneratora "Atlanta" na "točku karcinoma" i/ili primjene osobnih i/ili primjene posebnih biogeneratora "Atlanta":

Mjesto Vaše izloženosti djelovanjima patogenih zračenja MI = 0

Vrlo brzo se smanjuju:

1.- Radiestezijski potencijal RP,

2.- Energetski poremećaji protoka bioenergije NZ,

3.- Saturacija (zasićenje) organizma patogenim zračenjima ŠD.

Vrlo brzo se povećavaju:

1.- Bioenergetski potencijal organizma BEP,

2.- Vitalnost i imunitet organizma.

 

 

 

Srdačno Vas pozdravljam !

                                                                                                                   Prof. Darko Maltar, dipl. inž.,

Dr radiestezije, energetske i duhovne medicine,

autor metode  "Medicinska radiestezija",

izumitelj biogeneratora "Atlanta"

 

 

Pin It